[Lægd nr.] [Gårdsnavn] Bondens Nafn Alder Naar hand Bøxlett gaard Tient el[ler] ey Hvor mange sønner
og hvad de heder
Alder Tient el[ler] ey Hvor mange huusmend
og hvad de heder
Alder Om hand har
tient eller ey
Hvor mange sønner Alder og hvor de tiener
117 Espeland         Simon Chrestess: 22 aar Vanfør            
            Stillu Rasmusen 46 aar Er Vandfor og sengeliggende            
  Aarestad Christopher 44 aar Nylig flyt til sit Eget odel hafr tient                  
  Ytre Eegeland         Jens Larsen 22 aar hafr icke tient er tung høret            
    Jens Chrestensen 56 aar Beboer hans Eget odel ey tient Jacob Jensen 18 aar ey tient            
    Osmund Lasen 55 aar Beboer hans Eget odel ey tient Chresten Osmundssen 14 aar ey tient            
    Beren Andersen 52 aar Bøxlet Wandsøe Preste bolet
gods [den]: 18 Nov: 1693.
ey tient saasom hand
hafver ichum En haand.
                 
  Sondre Biørnestad         Ola Østensen 14 aar              
  Nedre Dito Jacob Elufsen 59 aar hans Eget odel ey tient                  
118 Vig Hoskuld Kolbensen 52 aar hans Eget odel har tient                  
    Salve Andersen 51 aar hans Eget odel ey tient                  
    Besse Andersen 50 aar hans Eget odel har tient                  
    Jacob Kolbenssen 49 aar hans eget odel har tient                  
  Graaboe Olle 60 aar hans Eget odel har tient                  
    Hans 42 aar hans odel har icke tient                  
    Benten Jonsen 43 aar hans Eget odel haf: icke tient                  
    Tore Jonsen 38 aar hans Eget odel haf: icke tient Benten Salvess: 39 aar hafver icke tient er noged
sveruen i hovedet.
           
    Staale Salvesen 30 aar hans Eget odel haf: icke tient                  
  Rødland Staale Nielsen 50 aar Bøxlet kirchens Jord [den]
10: Octob: 1703.
                   
    Johannes Tronsen 48 aar Bøxlet kirchens iord [den]:
19 april 1703.
hafr icke tient formedelst
skade i sin høyre arm.
                 
119 Westre veej -
Kaaristad
Lars Larsen 40 aar Bruger hans Eget odel haf: icke tient for medelst
han er halt og hafver [breck]
Eluf Larsen 14 aar              
  Bostevold Jens Stillusen 51 aar Bruger hans Eget odel icke tient formedelst
svaghed for sit bryst.
Dirich Jensen 15 aar har icke tient            
    Benten Nilss: 48 aar er Lodbruger haf: tient Kolbent Bentss 13 aar [Ha]f: icke tient            
  Stoutland Encken       Siur Hansen 15 aar [H]afr icke tient formedelst et
fal ud for et høy træ huor hand ganske hast forderfvet sit høire og den venstre foed.
           
    Øyu hansen 54 aar hans Eget odel hafver tient                  
  Reyskar Kiedel Torchelss: 46 aar hans Eget odel hafver tient