Spescification. Over de gaarder paa Lindesnes, som af gich fra Limitterne og der igien e[re] Tillagte den 1t martz 1707.

[Innrullering]

[Alder]

[Fotnote]

 

2 1 Yttre Jørgenstad

Bondegodtz , skylder 2 huud 1/4 legd

 

Opsidderen Olle Danielsen

har toe sønner

[1] Daniel Olsen

[2] Olle Olsen

 

Der under ligger et Ødepladtz kaldet Løfnes som de bruger under gaarden og slaar ved søen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

4

1 1/2

 

 

[1]

 

 

 

 

 

[2]

 

3 2 Indre Jørgenstad

Bonde godtz, skylder 2 huud[er] 1/4 legd         

 

1 opsider Jacob Jørgensen bruger 1 hud        

Een søn

[1] Olle Jacobs:                                              

 

2 opsider Lauritz Nielssen bruger 1 1/2 hud

har tvende søner

[1] Niels Larssen

[2] Torchel Larssen

 

[3] opsidder Johannes Jørgenssen bruger 1/2 hud

haver 2 sønner navnlig:

 

[1] Gulu Johansen

[2] Jørgen Johansen

 

Huusmand Staalle Torchelsen

Een søn

[1] Torchel Staallesen

 

Her under it Ødepladtz kaldet Sandwigen som bruges under gaarden og slaar ved søen

 

 

 

 

 

 

 

Er udj kongens tien­este udj Kiøbenhafn

 

 

 

 

 

Enroullet under no 66 af Spangereid Sogn

 

 

 

 

 

 

 

79

 

32

 

46

 

16

12

 

32

 

 

8

3

 

40

 

1 3/4

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]

 

 

 

[4]

 

 

 

 

[5]

 

 

[5]

[5]

 

 

 

[6]

 

1 3 Fladbøe

Bondegodtz, skylder 2 huuder 1/4 legd

 

1 opsider Erich Knudsen bruger 1 h 8 kskind

Een søn

[1] Troen Erichs

 

2 opsider Enchen Anne Tomas Daatter 4 kskind

Een søn

[1] Torgie Olsen          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enroulleret under No 65 af Spangereid Sogn

 

 

 

 

 

56

 

13

 

 

 

29

 

 

 

[7]

4 Harildstad

Bondegodtz, skylder 2 huuder 1/4 legd

 

1 opsider Torchel Tomes: brug j huud 1 huud

have en søn navnlig:

 

[1] Thore Torckelsen bor paa yttre Waage i Spangereid Sogn                                                        

Tieneste Dreng Olle Torgius: fød paa Studsvig

 

2 opsider Johannes Jørgens: brug. 1/2 hud

har toe sønner

Gullu Johansen

Jørgen Johansen

 

3 opsider Chresten Chrestensen brug. 1 hud

haver En søn

Huusmand Chresten Chrestensen

Een søn

[1] Jens Chrestens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enroull: under N: 67 af Spangereid Sogn

 

 

 

78

 

 

 

 

 

17

 

34

 

12

3

 

94

 

36

 

3

 

 

 

 

[8]

 

 

[9]

 

 

[10]

 

[10]

 

[10]

[10]

5 Heggeland

Bondegodtz, skylder 1 huud 1/8 legd

 

Opsidderen Chresten Robertsen

har fire søner

[1] Robbert Chrestens

[2] Jørgen Chrestens

[3] Tomas

[4] Torgie

 

 

 

 

56

 

16

12

8

3/4 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11]

 

 

6te Mønnestad

Bondegodtz, skylder 1 1/4 huud 5/32 legd

 

1 opsider, Jophred Chrestens: bruger 7 1/2 kskind

 

2 opsider, Olle Olsen bruger 7 1/2 kskind

 

 

 

 

 

 

enroulleret under No: 68 af Spangereid Sogn.

 

 

 

 

 

66

 

26

 

 

[1] Gård nr. '1' er overstreket og erstattet med '2'

[2] Alderen '1/2' er overstreket og erstattet med '1'

[3] Gård nr. '2' er overstreket og erstattet med '3'

[4] '1' hud overstreket og erstattet med '1/2'

[5] Opplysningene står i margen

[6] Alderen '3/4' er overstreket og erstattet med '1'

[7] Gård nr. '3' er overstreket og erstattet med '3'

[8] 'j huud' overstreket og erstattet med 'i huud'

[9] I sjølægden 1706 for Ytre Våge er han oppsitter, 34 år gammel og har to sønner

[10] Navn og alle opplysningene overstreket

[11] Alderen '3/4 aar' er overstreket og erstattet med '1 aar'