Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (å°®es i eget vindu)

Blogg-artikler

Innhold i alle blogg-artiklenePublisert: 16.12.2011

Stammer halve Spind fra Drammen?

I den ferske årboken til Spind historielag er det med en artikkel der jeg tar opp spørsmålet om halvparten av bygdas innbyggere stammer fra Drammen og er etterkommere etter Elisabeth Petersdatter Timmermann.

Les mer...Publisert: 16.12.2011

Danqvart Paasche Danielsen

Artikkelen Danqvart Paasche Danielsen og hans forfedre fra Spind ble presentert i Spind Historielags årbok i to deler i 2009 og 2010. Første del tok for seg hvordan jeg fant ut om Danqvarts opphav og gjengir sagnet om da han var strandet på en 'øde øy'. I andre del ble det gitt mer fakta om Danqvart og hans forfedre fra Spind. Nedenfor gjengis artikkelen samlet.

Les mer...Publisert: 04.10.2011

Brannen på Ullerøy i 1677

Jeg har i dag avlevert artikkelen om brannen på Ullerøy i 1677 til Spind Historielag. Artikkelen vil trolig bli presentert i årboken som kommer i desember.

Les mer...Publisert: 03.10.2011

Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

På bloggen Arkeologi i nord, som er Frans-Arne Stylegars sider om nordisk arkeologi, finnes nå en artikkel om 1821-utskiftingene. Utskiftingene i Spind er spesielt omtalt.

Les mer...Publisert: 03.10.2011

Var Lista et gårdsnavn?

På bloggen Arkeologi i nord, som er Frans-Arne Stylegars sider om nordisk arkeologi, finnes nå en artikkel som spør om Lista opprinnelig var navnet til Huseby kongsgård. Den viser eksempler på at Lista er brukt som gårdsnavn og mener at Huseby må ha et annet navn tidligere.

Les mer...Publisert: 03.10.2011

Folketelling 1885 Mandal

Folketelling fra Mandal i 1885 ligger nå søkbar på Digitalarkivet.

Les mer...Publisert: 26.06.2011

Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

Folk som flyttet fra der de vokste opp og lengre vekk enn naboprestegjeldet er ofte vanskelige å finne for slektsgranskere. Personer som har flyttet langt fra sitt opprinnelsessted kan benevnes 'strays', 'leilighetsfunn' eller 'folk på vidvanke'. En av disse er Otlaug Rasmusdatter, som flyttet fra Ullerøy i Spind til Vrånes i Randesund, dengang Oddernes, på starten av 1700-tallet.

Les mer...Publisert: 04.05.2011

Folketelling 1885 Farsund

Folketelling fra Farsund i 1885 ligger nå søkbar på Digitalarkivet.

Les mer...Publisert: 05.03.2011

Lokalhistoriske bøker på internett

Her finnes linker til et utvalg av lokale bygdebøker og andre lokalhistoriske bøker i Vest-Agder som er scannet og publisert på internett.

Les mer...Publisert: 30.12.2010

Sjølægdrulle 1707 Spangereid

Her følger avskrift av et sjømilitært manntall fra 1707. I denne sjølægdrullen er det med personer fra seks av gårdene langs kysten sørvest i Spangereid sogn, som ligger i Lindesnes kommune, som ikke var med i sjølægdrullen året før. Fotokopi av originalen og manntallet i bearbeidet form, kommer i tillegg til avskriften.

Les mer...Publisert: 18.12.2010

Enok Lundegaards bibelnotater

Enok Teissen Lundegaard har notert opplysninger om fødsler, dåp, død og andre familiebegivenheter i bibelen. Her gjengis avskrift av notatene, med kommentarer der fokus er rettet mot opplysninger som ikke samsvarer med andre kilder. Artikkelen ble skrevet til Spind Historielags årbok i 2007.

Les mer...Publisert: 13.12.2010

Rema og Rimi

At navnet REMA kommer av ordet RIMI visste nok ikke Odd Reitan da Reitan Marked ble omdøpt til Rema1000. Det er en aldri så liten kurositet at matvaregiganten tok et navn som var flertallsform av navnet på det som skulle bli hans argeste konkurent.

Les mer...Publisert: 01.12.2010

Folketellingen 1910

I dag er det reine julaften for mange slektsgranskere. Folketellingen fra 1910, som har vært klausulert i 100 år, ble offentliggjort 1. desember. Her følger en oversikt over informasjonen folketellingen gir om mine forfedre.

Les mer...Publisert: 22.11.2010

Nye bygdebøker for Harkmark

De to første bindene av bygdebøkene for Halse og Harkmark er nå klare for salg. Bindene omhandler bosetningen og befolkningen i Harkmark sogn i Mandal kommune. Det er Dag Hundstad som har skrevet historien om de 17 gårdene lengst øst i kommunen.

Les mer...Publisert: 08.11.2010

Danqvart Paasche Danielsen

Jeg har i dag avlevert andre og siste del av artikkelen om Danqvart Paasche Danielsen og hans forfedre fra Spind til Spind Historielag. Artikkelen vil bli presentert i årboken som kommer i desember. Første del ble presentert i Spind Historielags årbok i 2009.

Les mer...Publisert: 09.10.2010

Skrubbe-Karl på Hellenes

For noen dager siden skrev Farsunds Avis om observasjon av ulv i Lyngdal. I dag kan avisen fortelle om fire sauer på Hidreskog på Kvinesheia som er drept av ulv. Men for nesten 200 år siden var det ulven som ble drept. Ikke av sauene, men av han som eide dem. Her er historien om Skrubbe-Karl på Hellenes.

Les mer...Publisert: 21.09.2010

Nytt om historielagene i Vest-Agder

Her følger litt nytt om utvalgte aktive historielag i Vest-Agder. Blant annet om nytt historielag for Austad i Lyngdal, nye internettsider til Spind historielag og linker til andre nettsider der det er aktivitet.

Les mer...Publisert: 18.09.2010 - Revidert: 21.09.2010

Skipforlis ved Ullerøy i 1728

Det hele endte tragisk. I 1728 forliste et skip utenfor Ullerøy i Spind sogn i Farsund. De døde ble begravet på Skarvøy. Her vises ordren Amtmannen gav for å frakte likene til kirkegården og den etterfølgende rapporten fra medhjelperne.

Les mer...Publisert: 01.09.2010

Skifter i Spangereid

Jeg har avfotografert registerkort for skifter i Spangereid sogn. Alle registerkort i perioden 1666-1760 er avfotografert. I tillegg finnes kort for en del gårder fram til 1858. Totalt presenteres skifteekstrakter for 550 personer på disse nettsidene.

Les mer...Publisert: 18.08.2010

Personer på Terøy

Denne bosetning- og befolkningshistorien for Terøy i Spind sogn, gjelder for perioden frem til folketellingsåret 1801. Jeg har konsentrert meg om personene som har bodd der. Artikkelen ble skrevet til Spind Historielags årbok i 2006. Det er gjort mindre endringer i etterkant.

Les mer...Publisert: 10.11.2005 - Revidert: 11.08.2010

Personer på Skarvøy

Denne bosetning- og befolkningshistorien for Skarvøy i Spind sogn, gjelder for perioden frem til folketellingsåret 1801. Skarvøy var da en uthavn med god kontakt med omverdenen. Jeg har konsentrert meg om personene som har bodd der. Artikkelen ble skrevet til Spind Historielags årbok i 2005. Det er gjort noen endringer i etterkant.

Les mer...Publisert: 25.07.2005 - Revidert: 07.08.2010

Manntall 1718 Spind

Her følger avskrift av et manntall fra 1718, også kalt prestemanntall, over mannspersoner mellom 12 og 60 år i Spind. Disse var bosatt på gårder som hovedsakelig ikke grenser til sjøen.

Les mer...Publisert: 15.02.2005 - Revidert: 06.08.2010

Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

Etterlysning etter Anna Marie Einarsdatter er nå oppklart. I ett skifte på Aunevik i Lyngdal sogn i 1825 etter Jakob Einarsen finnes opplysninger om hans slektsforhold. Det viser seg at Anna Marie er søsteren. De er barn av Einar Hansen og Sissel Jakobsdatter fra Skarvøy i Spind sogn.

Les mer...Publisert: 01.01.2005 - Revidert: 05.08.2010

Bokomtale: Svinør

Boken ’Svinør, Ryggen til Norge - Blikket mot havet’ er skrevet av Ågot Gulbrandsen og Ådne Fardal Klev. Det er en fremragende bok om en sørlandsk uthavn i Lindesnes kommune. Her følger omtale av boken.

Les mer...Publisert: 01.01.2005 - Revidert: 04.08.2010

Bokomtale: Strandstedet Snig

Boken ’Strandstedet Snig’ er skrevet av Rolf Kristian Danielsen. Boken forteller historien om det lille stedet Snig i Lindesnes kommune. Her følger omtale av boken.

Les mer...Publisert: 01.01.2005 - Revidert: 03.08.2010

Bokomtale: Klevefolk

Boken ’Klevefolk – historien om en havn’ er skrevet av Dag Hunstad Johannessen. Boken forteller om Kleven i Mandal, noen hundre meter sør for sentrum. Her følger omtale av boken.

Les mer...Publisert: 27.09.2004 - Revidert: 02.08.2010

Kirkebøker som har gått tapt

Det finnes flere kirkebøker for Lyngdal og Sør-Audnedal prestegjeld som har gått tapt. Jeg har funnet flere attester som sogneprestene har skrevet ut fra opplysninger de har funnet i kirkebøker som nå er tapt. Attestene gjør også rede for flere personer og familieforhold som det ikke er gjort rede for i bygdebøkene.

Les mer...Publisert: 11.08.2003 - Revidert: 01.08.2010

Ikke nevnt i trykte kilder

Her omtales utvalgte personer som mangler, eller er feil presentert, i bygdebøker og andre trykte kilder. Det gjelder Torgersen-slekta samt mangler i bygdebøker for Lyngdal, Spind og Lista.

Les mer...Publisert: 02.11.2002 - Revidert: 31.07.2010

Etterlysning oppklart L. M. Pedersen

Etterlysning etter Ludvig Mikal Pedersen er nå oppklart. I en gammel familiebibel som tilhørte Enok Lundegaard finnes det opplysninger om dette. Mine antakelser om at Ludvig døde som barn i USA ble bekreftet - han døde i Chicago i august 1867, bare to år gammel.

Les mer...


Innholdet i denne bloggen

Tema, kronologi og oppsummering


Dette er en blogg (web log) vinklet mot temaet slekt- og lokalhistorie for utvalgte tema relatert til personer, steder og kilder i de slektskretser og kommuner disse nettsidene dekker.

Innleggene i bloggen ligger i omvendt kronologisk rekkef祿Det siste innlegget er lagt 岳t p堢loggens forside. Blogg-artiklene er kategorisert. Det er ikke muligheter for kommentarer.

På ¢loggens forside vises artiklenes ingress, der hovedpunktene oppsummeres. Velg 'Les mer...' for å ¬ese hele blogg-artikkelen.


Personer, steder og kilder

Det er laget register til hver blogg-artikkel

Til hver blogg-artikkel er det laget en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt. Registeret er sortert på ®avn.


Kategorier

Innleggene er kategorisert

Hvert innlegg er kategorisert i en eller flere kategorier. Til hver blogg-artikkel vises oversikt over i hvilke(n) kategori innlegget er arkivert. Ved 場rykke p堮avnet til kategorien f峠det opp en oversikt over alt innhold tilh室e valgt kategori.


Blogger

Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

13.12.2010: Rema og Rimi

01.12.2010: Folketellingen 1910

22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

01.09.2010: Skifter i Spangereid

18.08.2010: Personer på Terøy

11.08.2010: Personer på Skarvøy

07.08.2010: Manntall 1718 Spind

06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

05.08.2010: Bokomtale: Svinør

04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen
Air Jordan 13 Retro Official NMD Adidas Online Store Air Max 2017 Preis Adidas Ace 16+ Nike Air Max 2016 Women CHEAP KYRIE 2 MBT Barabara Homm Nike Air Max 09 Großhandel JORDANXI.CC Adidas Nmd Schweiz UGG Boots Outlet Cheap Air Jordan Jimmy Butler Shoes MBT M.Walk Shoes Supreme x Air Max Authentic Canada Goose NIKE AIR JORDAN CIPŐ WEBSHOP Nike Air Max Zero Timberland 6 Inch Premium Boot Zapatos Adidas Superstar 2 Nike Magista Obra FG Louboutin Soldes France Nike Air Max 2016 schwarz NIKE MERCURIAL VAPOR X CR7 Billig Adidas Porsche Design P5000 Adidas Porsche Design Schuhe Air Max 90 Sneakerboot Noir Nike Air Max 95 En Feet KD 9 Zapato De Baloncesto Air Max 2016 Kpu AIR MORE UPTEMPO OLYMPIC