Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Ikke nevnt i trykte kilder

Publisert: 11.08.2003 - Revidert: 01.08.2010


Her omtales utvalgte personer som mangler, eller er feil presentert, i bygdebøker og andre trykte kilder. Det gjelder Torgersen-slekta samt mangler i bygdebøker for Lyngdal, Spind og Lista.1. Feil og mangler Torgersen-slekta

Alle de 40 første personene som det er lagt ut informasjon om i Torgersen-slekta, er presentert i trykte kilder som inneholder relevante personopplysninger. Men bare 29 av dem er nevnt i gårds- og slekthistoriske bygdebøker. Hovedgrunnen til dette er at det ikke finnes slike bøker for sognene Mandal, Spangereid og Eigersund.

Ellers er det i ulike trykte kilder en del mindre feil og mangler som det passer å ta opp her. Verdt å nevne på generell basis, er de mange feilene som finnes i folketellingene. Blant annet er det mye feil om fødesteder og hvem som er barnas foreldre (ofte nevnt at barna er felles når det kun er en som er forelder og den annen steforelder).

Av en del mindre feil og mangler i slektsboken 'Ole Torjesen Hovens slekt' er opplysningen om Torger Olsen Hoven sin første kone. Her står at Gurine Øvrebekk døde på første barselseng og hennes lille pike fulgte moren i graven. Det riktige er at Gurine Kristiansdatter var fra Storaker og fødte gutten Kristian som døde to dager gammel den 30. mars 1828, tre dager før moren. Begge ble gravlagt i samme grav 11. april.

Hans andre kone, Anne Tomine Tosteinsdatter Sånum var ca. 45 år gammel da hun fikk sønnen Simon Simonsen Mølstre den 16. juni 1848. Han er heller ikke nevnt i slektsboken. Bygdebøkene for Bømlo kan fortelle at han druknet i Drammenselva i 1878 da han skulle få i land ett tog.

'Sør-Audnedal - bygdebok II' har ikke tatt med at Tønnes Simonsen og Caroline Leschbrandt også har hatt sønnen Simon. Simon ble født 7. mars 1836 og døde som barn. Den 6 år eldre broren Carl Fredrik fikk ved dåpen slektsnavnet Leschbrandt og ikke slektsnavnet Simonsen som de andre søskene.


2. Feil og mangler i bygdebok for Spind

Bygdeboken for Spind, omtaler kun ett fåtall av de personene som har bodd i Spind sogn i Farsund kommune. En god del av mine forfedre og deres søsken hører 'naturlig hjemme i' bygdeboken. Noen av disse som jeg kjenner til, presenteres under.

Jeg starter med min oldefar Gabriel Johannessen. Han og hans søsken er ikke nevnt i bygdeboken. Navn og dato for fødsel har jeg presentert her (trykk på linken). Jeg har brukt kirkebøkene for Spind som primærkilde. Bortsett fra den førstefødte av søskene (Nils Tobias, som er født på Dåreid i 1881), er alle født på Skådeland. Den første av de to døtrene som fikk navnet Berte Sofie, døde to uker etter hun ble født som tvilling i 1899.

La meg også nevne at det i folketellingen i 1900 er feil. Her er Anne Serine Jakobsdatter oppført som mor til de sju barna som er nevnt. Hun er mor til kun de to yngste av de nevnte barna.

Gabriel Madssønn Havik står nevnt i bygdeboken for Spind men uten at familieforholdet hans er klargjort. Hans foreldre: Mads Gundersønn Bekkevik og Birgitte Sivertsdatter Bekkevik er ikke nevnt i det hele tatt. Jeg har funnet Gabriels dåp i 1823 oppført i kirkeboken, da som bosatt på Langøy. Ved hans begravelse i 1910 står det oppført i kirkeboken at han var født på Spindanger. Hans yngste bror (trykk her for å se mer om hans søsken), er født på Spindanger. Han farmor Engel Torkildsdatter, døde som enke på Langøy i 1826, og det er rimelig å tro at hun da kan ha bodd hos sin sønn Mads. Jeg antar at Gabriel og foreldrene bosatte seg på Spindanger etter at han var født og at innførselen ved begravelsen angående fødested, er ført feil.

Ved konfirmasjonen er Gabriel Madssønn bosatt på Havik, samme sted står han oppført ved giftemålet i 1847, når barna hans blir døpt og i folketellingene i 1865 og 1900. Ved hans død i 1910 bodde han på Dåreid, antakeligvis hos sin datter Martine Berdine.

Mads Gundersønn var død før siste sønn ble født.


3. Feil og mangler i bygdebøker for Lista

Bygdebøker for Lista, omtaler ikke min tipp-oldefar Tønnes Mikal Pedersen og hans søsken, selv om de hører 'naturlig hjemme i' bygdebøkene. Foreldrene deres er Lars Peder Anderssønn Øyskog og Anne Marie Tønnesdatter Kjempa. Navn og dato for fødsel til søskene har jeg presentert her (trykk på linken). Jeg har brukt kirkebøkene for Vanse (Lista) og Farsund som primærkilder. De seks eldste barna er født på østre Vatne, nest-yngste på Hananger og yngste på Sundestrand i Farsund sogn.

Tønnes Mikal med kone og barn er dobbeloppført i folketellingen i 1900. Da er de oppført både Farsund og på gården Djupvik i Lyngdal. Familien er omtalt i bygdebøkene for Lyngdal.


4. Feil og mangler i bygdebøker for Lyngdal

Bygdebøker for Lyngdal, omtaler ikke alle barna til Torger Pedersen og Ingeborg Stiansdatter Skoland. Disse hadde hele 15 barn sammen og disse er alle presentert på disse nettsidene.

I bygdebøkene står også at Ole, sønn til Jeremias Olsen og Malene Karlsdatter Møskeland, var tvilling, uten å nevne hvem han var tvilling med. Malene fødte en dødfødt datter, som ble begravet samtidig som tvillingbroren ble døpt.

Ikke nevnt i trykte kilder
- personer, steder, kilder og kategorier

Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

Personer

Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


1 Lars Peder Anderssen Øyskog
2 Martine Berdine Gabrielsdatter
3 Mads Gundersen Bekkevik
4 Anne Serine Jakobsdatter
5 Ole Jeremiassen
6 Berte Sofie Johannessen
7 Gabriel Johannessen
8 Nils Tobias Johannessen
9 Malene Karlsdatter Møskeland
10 Gurine Kristiansdatter Storaker
11 Carl Fredrik Leschbrandt
12 Caroline Leschbrandt
13 Gabriel Madssønn Havik
14 Simon Simonsen Mølstre
15 Jeremias Olsen
16 Torger Olsen Hoven
17 Torger Pedersen
18 Tønnes Mikal Pedersen
19 Simon Simonsen
20 Tønnes Simonsen
21 Birgitte Sivertsdatter Bekkevik
22 Ingeborg Stiansdatter Skoland
23 Kristian Torgersen Hoven
24 Ole Torgersen Hoven
25 Engel Torkildsdatter
26 Anne Tomine Tosteinsdatter Sånum
27 Anne Marie Tønnesdatter Kjempa

Steder

Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


1 Buskerud fylke
2 Hordaland fylke
3 Vest-Agder fylke
4 Bømlo kommune
5 Eigersund kommune
6 Farsund kommune
7 Lindesnes kommune
8 Lyngdal kommune
9 Mandal kommune
10 Sveio kommune
11 Drammenselva (elv)
12 Sør-Audnedal
13 Eigersund sogn
14 Farsund sogn
15 Lista sogn
16 Lyngdal sogn
17 Mandal sogn
18 Spangereid sogn
19 Spind sogn
20 Sveio sogn
21 Valle sogn
22 Bekkevik, Spind
23 Djupvik, Lyngdal
24 Dåreid, Spind
25 Farsund, Farsund
26 Hananger, Spind
27 Havik, Spind
28 Hoven, Mandal
29 Kjempa, Lyngdal
30 Langøy, Spind
31 Mølstre, Sveio
32 Møskeland, Lyngdal
33 Skoland, Lyngdal
34 Skådeland, Spind
35 Spindanger, Spind
36 Storaker, Mandal
37 Sundestrand, Farsund
38 Sånum, Mandal
39 Vatne østre, Lista
40 Øvrebekk, Mandal
41 Øyskog, Lista

Kilder

Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


1 Bømlo bygdebok 1, Simon Steinsbø, 1973
2 Folketellinger, oppbevart på Statsarkivet
3 Kirkebøker, oppbevart på Statsarkivet
4 Listaboka I - Gard og folk, Kåre Rudjord, 1980
5 Listaboka II - Gard og folk, Kåre Rudjord, 1981
6 Lyngdal I – gard og folk, Oddleif Lian, 1981
7 Lyngdal II – gard og folk, Oddleif Lian, 1984
8 Ole Torjesen Hovens slekt, Bjarne Hoven, 1954
9 Spind en bygdebok, Jakob Birkenes, 1966
10 Sør-Audnedal - bygdebok II, Nils P. Vigeland, 1970

Kategorier

Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


Kilder


Blogger

Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

13.12.2010: Rema og Rimi

01.12.2010: Folketellingen 1910

22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

01.09.2010: Skifter i Spangereid

18.08.2010: Personer på Terøy

11.08.2010: Personer på Skarvøy

07.08.2010: Manntall 1718 Spind

06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

05.08.2010: Bokomtale: Svinør

04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen