Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Bokomtale: Svinør

Publisert: 01.01.2005 - Revidert: 05.08.2010


Boken ’Svinør, Ryggen til Norge - Blikket mot havet’ er skrevet av Ågot Gulbrandsen og Ådne Fardal Klev. Det er en fremragende bok om en sørlandsk uthavn i Lindesnes kommune. Her følger omtale av boken.
 • Tittel: Svinør, Ryggen til Norge - Blikket mot havet
 • Forfattere: Ågot Gulbrandsen (1913-2003) og Ådne Fardal Klev (1964-)
 • Utgivelsesår: 1997
 • ISBN: 82-994397-0-1
 • Antall sider: 506


  1. Beliggenhet

  Svinør’ er en fremragende bok om en sørlandsk uthavn som har spilt en betydelig rolle i distriktets historie. Svinør er en øygruppe i Lindesnes kommune, hvor den største øya ligger omtrent 50 m fra fastlandet / moloen på Åvik. Sognegrensen mellom Valle og Spangereid går gjennom ’tettbebyggelsen’ på Åvik.

  Øygruppen er nevnt i papirer om kjøp og salg helt tilbake til 1435. Historisk har øyagruppen vært en del av matrikkelgården Syrdal i Valle sogn. Syrdalsbøndene har bygslet bort eller festet bort hustomter på øygruppen. Nå ligger kun noen mindre øyer matrikulert under Syrdal, mens det meste ligger under Svinør.

  Kart over Svinør og omegn

  2. Utvikling

  Svinør er en meget godt bevart uthavn, med pene og velholdte fasader, steinbrygger, trapper og vei som slynger seg mellom husene. Stedet var tidligere ett travelt handelssted med forretninger, skole, tollbod og flere tilhørende skuter. Det var 10 hus rundt 1700. Flest folk var det på slutten av 1800-tallet da det bodde rundt 200 mennesker her. Det er ingen fastboende i Svinør lengre.


  3. Inndeling av boken

  Boken ’Svinør’ er delt i to deler. Del 1 forteller om livet i uthavna, mens del 2 er kalt ’slekters gang’ og omhandler dem som har bodd i øygruppen.

  Første del er viet 14 hovedtema, hvorav alle med maritime innslag. Historien starter for fullt på 1600-tallet og det fortelles om loser, forlis, krigstid, sjøfart, fiske, post, skole, foreningsliv, utvandring, dagligliv m.m.

  Andre del er en slags byparallell til sjangeren gårds- og slektshistorie. Her er rundt 40 hus omtalt. Det ser ut som det er tatt med kun hus der det tidligere har bodd fastboende. Hytteeindommer er ikke med. De som har bodd i de enkelte hus er detaljert og systematisk behandlet, med fakta som navn og årstall, ispedd hendelser, beskrivelser, anedokter og tradisjonsstoff. Enkeltpersoners fødselsår, giftemål og dødsår er tatt med. Det ser ut som det er forsøkt å få med hvor de inn- og utflyttede flyttet fra og til. Andre personer som har bodd i Svinør og som man ikke vet hvilket hus de har bodd i, er tatt med like detaljert.

  Svinør 2004

  4. Slektsnavn

  På Svinør bodde mange såkalte ’kondisjonerte’ eller ’fine familier’. De fleste som slo seg ned her på 1600- og 1700-tallet var folk fra andre deler av landet. De ble borte da det ble ’dårlige tider’. For å illustrere dette har jeg samlet en del slektsnavn for personer som er nevnt i andre del av boken (ikke alle bodde i Svinør) og som levde før 1800 (jeg bruker kun norske bokstaver):

  Als, Bangsboe, Barfod, Bech, Berfeldt, Bers, Brerklew, Brinch, Bryger, Bucholm, Bugge, Busch, Bygland, Coldberg, Comb, Cormontan, Dahl, Dampe, Daum, Dedekam, Dum, Dversnes, Fischer, Fisker, Flor, Frost, Færøe, Galtrup, Gardberg, Gavelstraum, Giøs, Grimenæss, Groth, Halling, Harboe, Herløw, Hertvig, Hopp, Hælten, Juel, Kaas, Kirschbaum, Kjering, Kjerulf, Kolvig, von Krogh, Langballe, Langefeldt, Langhorn, Leganger, Lents, Leschbrandt, Lund, Lænne, Mac Oddy, Macody, Malmberg, Munch, Møller, Nedenes, Nimmer, Pegmann, Preus, Printzler, Reesen, Reimer, Rein, Resen, Riis, Rollofs, Rosenberg, Rosenkilde, Rust, Røst, Saxe, Schielderup, Sloeg, Slogh, Sloog, Smidt, Smith, Stjerne, Stoud, Struse, Strøm, Suhr, Thiel, Thorne, Tidemand, Tode, Tritschler, Ulrich, Undahl, Varberg, Voet, Warius, Westermann, Wettrelius, Winther, Woit og Åberg.


  5. Sluttvurdering

  Boken er rikt illustrert med fotoer, kart og tegninger. Ett minus er den fysiske størrelsen: boken er i A4-format. Boken har ett register over stedsnavn. Dessverre er det ikke register over personer eller annet. Kildehenvisningene er bra og man kan se at det er brukt et stort utvalg av ulike kilder. Dessverre er henvisningene kun en oppramsing bak i boken og ikke fotnoter til de enkelte opplysningene. Sist i boken er en side med rettelser og tilføyelser. Slike feil burde vært rettet opp i boken før den gikk i trykken. Men alt i alt en fremragende bok om Svinør.
 • Bokomtale: Svinør
  - personer, steder, kilder og kategorier

  Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

  Personer

  Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


  1 Als
  2 Bangsboe
  3 Barfod
  4 Bech
  5 Berfeldt
  6 Bers
  7 Brerklew
  8 Brinch
  9 Bryger
  10 Bucholm
  11 Bugge
  12 Busch
  13 Bygland
  14 Coldberg
  15 Comb
  16 Cormontan
  17 Dahl
  18 Dampe
  19 Daum
  20 Dedekam
  21 Dum
  22 Dversnes
  23 Fischer
  24 Fisker
  25 Flor
  26 Frost
  27 Færøe
  28 Galtrup
  29 Gardberg
  30 Gavelstraum
  31 Giøs
  32 Grimenæss
  33 Groth
  34 Ågot Gulbrandsen
  35 Halling
  36 Harboe
  37 Herløw
  38 Hertvig
  39 Hopp
  40 Hælten
  41 Juel
  42 Kaas
  43 Kirschbaum
  44 Kjering
  45 Kjerulf
  46 Ådne Fardal Klev
  47 Kolvig
  48 von Krogh
  49 Langballe
  50 Langefeldt
  51 Langhorn
  52 Leganger
  53 Lents
  54 Leschbrandt
  55 Lund
  56 Lænne
  57 Mac Oddy
  58 Macody
  59 Malmberg
  60 Munch
  61 Møller
  62 Nedenes
  63 Nimmer
  64 Pegmann
  65 Preus
  66 Printzler
  67 Reesen
  68 Reimer
  69 Rein
  70 Resen
  71 Riis
  72 Rollofs
  73 Rosenberg
  74 Rosenkilde
  75 Rust
  76 Røst
  77 Saxe
  78 Schielderup
  79 Sloeg
  80 Slogh
  81 Sloog
  82 Smidt
  83 Smith
  84 Stjerne
  85 Stoud
  86 Struse
  87 Strøm
  88 Suhr
  89 Thiel
  90 Thorne
  91 Tidemand
  92 Tode
  93 Tritschler
  94 Ulrich
  95 Undahl
  96 Varberg
  97 Voet
  98 Warius
  99 Westermann
  100 Wettrelius
  101 Winther
  102 Woit
  103 Åberg

  Steder

  Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


  1 Vest-Agder fylke
  2 Lindesnes kommune
  3 Spangereid sogn
  4 Valle sogn
  5 Svinør, Valle
  6 Syrdal, Valle
  7 Åvik, Spangereid
  8 Åvik, Valle

  Kilder

  Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


  1 Svinør, Ryggen til Norge - Blikket mot havet, Ågot Gulbrandsen og Ådne Fardal Klev, 1987

  Kategorier

  Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


  Steder Kilder


  Blogger

  Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

  16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

  16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

  04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

  03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

  03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

  03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

  26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

  04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

  05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

  30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

  18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

  13.12.2010: Rema og Rimi

  01.12.2010: Folketellingen 1910

  22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

  08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

  09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

  21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

  21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

  01.09.2010: Skifter i Spangereid

  18.08.2010: Personer på Terøy

  11.08.2010: Personer på Skarvøy

  07.08.2010: Manntall 1718 Spind

  06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

  05.08.2010: Bokomtale: Svinør

  04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

  03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

  02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

  01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

  31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen