Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Personer på Skarvøy

Publisert: 10.11.2005 - Revidert: 11.08.2010


Denne bosetning- og befolkningshistorien for Skarvøy i Spind sogn, gjelder for perioden frem til folketellingsåret 1801. Skarvøy var da en uthavn med god kontakt med omverdenen. Jeg har konsentrert meg om personene som har bodd der. Artikkelen ble skrevet til Spind Historielags årbok i 2005. Det er gjort noen endringer i etterkant.


Kart over Skarvøy i Spind

INNLEDNING

Spind Historielag har i flere av årbøkene sine etterlyst gårds eller slektshistorier. Som ivrig slektsgransker har jeg tatt utfordringen ved at jeg har skrevet denne bosetning og befolkningshistorien for Skarvøy frem til folketellingsåret 1801.

Det spesielle med Skarvøy er at det har vært en liten uthavn som har hatt god kontakt med omverdenen. Her har bodd handelsmenn, skippere, loser og tollere. Utgravingen av skipsvrak i havnen har ført til at også gjenstander som beboerne har kastet i sjøen er bevart. Jeg har dog konsentrert meg om personene som har bodd her. Mens bygdeboken for Spind nevner 50 personer bosatt på Skarvøy i perioden, har jeg funnet ut at det er minst 94 (sikre). 228 personer er nevnt i artikkelen. Det betyr at slektsgranskere og andre her vil finne en del familieforhold som for oss som lever i dag er ukjente. Det finnes titusenvis av etterkommere etter Skarvøybeboerne, spredt rundt i hele verden. For at andre enn de som er lokalkjente skal ha større utbytte av artikkelen, er stedsnavn utenfor Spind sogn spesifisert med nærmere beliggenhet (gjengitt med nåtidens administrative plassering).

Selv om 1801 er satt som grense, er hele søskenflokker omtalt, ved at de som er født senere også nevnes sammen med sine tidligere fødte søsken. Skjebnen til alle personene som har bodd her i perioden følges så godt som mulig videre (også etter 1801). Foreldrene til innflyttede er også nevnt.

Listen over kilder til enkeltopplysninger er like lang som artikkelen, og jeg har ikke tatt med denne. Det er kun en kort oppramsing over kilder på slutten. Ikke alle opplysninger er kontrollert i primærkilder. Opplysningene om de som har bodd på Skarvøy stammer for det meste fra primærkilder, mens opplysninger om skjebnen til de som har flyttet ut med mere, av og til stammer fra sekundærkilder.

Noen av gjenstandene fra Skarvøy på Norsk Maritimt Museum


1. SKARVØY SOM ETT BRUK

1.1 Eiere og beboere

Så langt tilbake i tid vi har kilder har matrikkelgården Skarvøy tilhørt Vanse Prestebol og skylda har vært 1 hud. Gården har prestene leid ut til brukere (såkalte leilendinger) og festet til strandsittere. Losjerende familier og tjenestefolk har også bodd her.

1.2 De første kjente beboere på Skarvøy

Den første jeg kjenner til som har bodd på Skarvøy var Rasmus Skarvøy. Han var lagrettemann i 1591, er nevnt i ”Akershusskatten” i 1594 og i er i følge bygdeboken for Spind nevnt frem til 1625. Mats Skarvøy er bruker i 1635, mens det er Ådne Skarvøy som bruker hele gården i 1647. I et manntall i 1666 er Rasmus Mikkelsen registrert som knekt på Skarvøy, 24 år gammel. Det kan være samme person som var registrert som 24 år gammel på Lille Bugdøy i et manntall i 1664. Jeg har ikke funnet ut noe mer om disse fire.

1.3 Henrik Matssens leilendingsbruk (1 hud)

Henrik Matssen, født ca. 1624, død ca. 1667, bruker hele Skarvøy i 1666. Han er muligens sønn til ovennevnte Mats. De første gangene han er nevnt er i manntall i 1664 og 1666, da han er registrert som henholdsvis 42 og 40 år. Det var dødsskifte etter Henrik i 1667 og vi får da vite at han var gift med Dorte Pettersdatter, død ca. 1688. Det vites ikke hvem som var Dortes foreldre. Ut fra fødselsårene til barna sine kan man anta hun er født i 1630-årene.

Dorte Pettersdatter giftet seg for andre gang da Henrik Matssen var død, med Reier Stenbjørnsen Hausvik (i Austad sogn), født ca. 1652, død ca. 1716. De ble boende på Skarvøy og fikk fire barn her. Det er dødsskifte etter Dorte i 1688. Etter at Dorte døde, flyttet familien til Indre Bordvik (i Austad sogn), der det var dødsskifte etter Reier i 1716.

Barna til Henrik Matssen og Dorte Pettersdatter:
 • Mats Henriksen, født ca. 1660. Registrert som 6 år i 1666. Han var i live ved morens skifte i 1688. Jeg kjenner ikke til hans videre skjebne.
 • Peder Henriksen, født ca. 1662. Registrert som 4 år i 1666. Han var i live ved morens skifte i 1688. Jeg kjenner ikke til hans videre skjebne.
 • Nils Henriksen, født ca. 1664, død ca. 1724. Registrert som 2 år i 1666 og 47 år i 1706. Han giftet seg med Siri Reiersdatter Langøy, født ca. 1672, død ca. 1746. De bosatte seg i starten av 1690-tallet på Østre Langøy, der det var dødsskifte etter Nils i 1724. Etterslekt.

  Barna til Reier Stenbjørnsen og Dorte Pettersdatter:
 • Henrik Reiersen, født ca. 1668, død 1734. Registrert som 18 år i 1688, 42 år i 1706, 51 år i 1718 og 66 år da han ble gravlagt. Gift med stesøsteren Maren Kristensdatter Bugdøy, død 1731. De bodde på Indre Bordvik (i Austad sogn), der det var dødsskifte etter Henrik i 1735 og etter Maren i 1731. Etterslekt.
 • Karen Reiersdatter, født ca. 1670, død 1711. Registrert som 41 år da hun ble gravlagt. Gift med stebroren Mikkel Kristensen Bugdøy, død ca. 1700, og bosatt på Indre Bugdøy. Gift 1701 for andre gang med Tollak Kolbeinsen Dåreid født ca. 1674, død ca. 1720. De ble boende på Indre Bugdøy, der det var dødsskifte etter Karen i 1711. Tollak ble gift på ny i 1711 med Anne Sjursdatter Berghøydne. De bosatte seg på Berghøydne. Karen fikk etterslekt fra både første og andre ekteskap.
 • Sofie Reiersdatter, født ca. 1676. Er nevnt i morens skifte i 1688, men ikke i farens i 1716. Sofie ble i følge bygdebøkene for Austad, gift med Mats Tollaksen Belland (i Austad sogn), døde i 1742 og fikk etterslekt.
 • Stenbjørn Reiersen, født ca. 1679. Registrert som 9 år i 1688. Er ikke nevnt i farens skifte i 1716 og er derfor trolig død mellom 1688 og 1716 uten etterslekt.

  Reier Stenbjørnsen giftet seg for andre gang da han var bosatt på Indre Bordvik. Den nye konen Gunlaug Askildsdatter Bugdøy, død ca. 1721, var enke etter Kristen Matssen Bugdøy, født ca. 1622, og mor til to av Reiers barns koner.

  1.4 Einar Anderssens leilendingsbruk (1 hud)

  Fra rundt 1690 er det Einar Andersen Velle (i Lista sogn), født ca. 1648, død 1720, som bruker Skarvøy. Han var gift med Lisbeth Pettersdatter Timmermand, død 1708.

  Einar Anderssen var sønn av Anders Sørensen Velle. Anders var gift to eller tre ganger og det er litt usikkerhet omkring hvem som var Einars mor. Mest sannsynlig var det en datter av Einar og Randi Duvoll (i Lista sogn). Se mer om dette i bygdebøkene for Lista.

  I en sjølægdrulle i 1706 er Einar Anderssen 58 år. Da brukte han hele Skarvøy, mens Markus Markussen Brinch (se 4.1 Markus Markussens festegrunn) også bodde på øya. Det var dødsskifte etter Einar i 1720.

  Lisbeth Pettersdatter Timmermand var datter av strandfogd Petter Timmermand og Ingeborg Pedersdatter fra Bragernes (Drammen i Buskerud fylke). Ut fra fødselsårene til barna er det trolig at Lisbeth var noe yngre enn sin mann. Det var dødsskifte etter henne i 1708.

  Barna til Einar Anderssen og Lisbeth Pettersdatter:
 • Petter Einarsen, født 1693, død 1764. Se under 2.1 Petter Einarsens leilendingsbruk.
 • Anne Marie Einarsdatter, født 1696, død 1775. Se under 3.1 Hans Finkelsens leilendingsbruk.
 • Paul (Povel) Einarsen, født ca. 1701, død 1764. Registrert som 5 år i 1706. Gift 1730 med Kirsten Finkelsdatter Langøy, født 1704, død 1775. Paret bosatte seg på Midtre Langøy, der det er dødsskifte etter Paul i 1764. Etterslekt.

  Trolig har sønnen Petter overtatt halvparten av Einars bruk en gang før 1719 (se 2.1 Petter Einarsens leilendingsbruk). I en skatteliste som gjelder årene 1720 og 1721 er det skrevet ”død” bak Einars navn. Det er ført opp beløp på ham i 1720, men ikke i 1721; da har mannen til datteren Anne Marie (se 3.1 Hans Finkelsens leilendingsbruk) overtatt bruket og skatten.

  Bebyggelsen på Skarvøy


  2. FØRSTE HALVDEL AV SKARVØY

  2.1 Petter Einarsens leilendingsbruk (1/2 hud)

  Petter Einarsen Skarvøy, født 1693, død 1764, bruker halve Skarvøy trolig fra før 1719, da han og faren betaler dagskatt. Den andre halvdel av gården ble tatt i bruk av søsteren Anne Marie og hennes mann, trolig da faren døde i 1720 (se 3.1 Hans Finkelsens leilendingsbruk).

  Det har ikke lyktes å finne ut hvem som var konen til Petter. Det kan muligens være den Margrete Jakobsdatter som er nevnt som fadder en rekke ganger mellom 1731 og 1735. Flere av barnebarna til Petter het også Margrete og det er derfor naturlig å tenke at disse kan være oppkalt etter en bestemor med samme navn. Konen til Petter er død 74 år gammel i 1761. I kirkeboken er begravelsen innført uten hennes navn (”Peter i Skarvøens hust begr:”), noe som er meget sjeldent i kirkebøkene for Spind.

  Da Petter i 1693 ble døpt i Vanse kirke var fadderne prestens kone Ingeborg ”Holstis” (konen til ”Holst”), Inger Povelsdatter Arentberg, Siri Reiersdatter Østre Langøy, Gjertrud Jensdatter Ullerøy (kalt ”Storms” – altså konen til ”Storm”), Hans Holst og Claus Hanssen Holst. Inger Arentberg ble året etter gift med Giert Hanssen Holst. Presten het også Holst, slik at det var påfallende mange med slektsnavnet Holst involvert i dåpen.

  I 1723 gav Petter sammen med den andre brukeren, Hans Finkelsen, samtykke til at Isak Stålesen Eikvåg fikk feste en plass med hus og sjøbu på Stranden som avdøde Markus Markussen Brinch hadde bebodd og arvingene solgt (se 4.1 Markus Markussens festegrunn og 4.2 Isak Stålesens festegrunn).

  I oversikter fra 1721 og 1740 var Petter Einarsen registrert som los. I en oversikt fra 1732 er det kun to loser tilhørende oldermannskapet Ullerøy og Skarvøy, og Einar er ikke med da.

  I 1735 måtte Petter stå til offentlig skrifte i kirken. Han hadde hatt ett utenomekteskapelig forhold (leiermål) med Anne Kristensdatter Prestøy. Jeg har ikke funnet ut om det ble barn og/eller rettssak ut av dette.

  Barna til Petter Einarsen og hans kone:
 • Anders Pettersen, født ca. 1721, død 1809. Se 2.2 Anders Pettersens leilendingsbruk.
 • Katrine Pettersdatter, født ca. 1722, død 1799. Registrert som 77 år da hun ble gravlagt. Gift ca. 1741 med Stillu Larssen Fidje, født 1703, død 1786. Ved trolovelsen i 1740 kalles de begge Skarvøy, og det er derfor en mulighet for at Stillu også har bodd på Skarvøy. Da de ble gift bosatte de seg på Fidje. Etterslekt.
 • Enok Pettersen, født ca. 1724, død 1805. Registrert som 81 år da han ble gravlagt. Gift i 1751 med Katrine Gabrielsdatter Eikvåg (i Farsund sogn), født ca. 1722, død 1794. Registrert som 72 år da han ble gravlagt. Katrine Gabrielsdatter var fra Eikvåg og var datter av Gabriel Stålesen og Maren Pedersdatter. Gabriels bror, Isak, var bosatt på Skarvøy, noe som gjør at Katrine var niesen til Isak Stålesen Skarvøy (se 4.2 Isak Stålesens festegrunn). Enok og Katrine flyttet til Eikvåg da de giftet seg og i 1754 overtok de hennes foreldres plass der. De var meget velstående. Enok hadde frakteskute. Etterslekt.

  Det ble Petters sønn Anders som overtok bruket i 1748, da foreldrene tok follog hos ham.

  2.2 Anders Pettersens leilendingsbruk (1/2 hud)

  I 1748 overtok Anders Pettersen Skarvøy, født ca. 1721, død 1809, bruket til faren. Registrert som 80 år i 1801 og 88 år ved begravelse. Gift i 1747 gift med Torborg Kolbentsdatter Lervika (i Austad sogn), født 1729, død 1754. Hun var datter av den velstående skipper, gjestgiver og tobakkshandler Kolbent Finkelsen og Helene Østensdatter. Familien var bosatt på Bostevoll da Torborg ble født, men bosatte seg i Lervika i 1741. Det var dødsskifte etter Torborg i 1754.

  Barna til Anders Pettersen og Torborg Kolbeinsdatter:
 • Margrete Andersdatter, født 1749. Hun står ikke oppført i morens skifte, og er sannsynligvis død før 1754.
 • Petter Anderssen, født 1751, død 1814. Se 2.3 Petter Anderssens leilendingsbruk.

  Det ble Anders sønn Petter som overtok bruket i 1791. Anders bodde i follog hos Petter.

  2.3 Petter Anderssens leilendingsbruk (1/2 hud)

  Petter Anderssen Skarvøy, født 1751, død 1814, overtok i 1791 bruket til faren. Gift 1777 med Turid Larsdatter, født ca. 1752, død 1826. Registrert som 49 år i 1801 og 75 år da hun ble gravlagt. Jeg har ikke funnet hennes dåp innført i kirkebøker. Forlovere da paret giftet seg var Einer Hanssen Skarvøy, Steffen Rasmussen Ullerøy og ”Stillu Fidje og sønn”.

  Petter Anderssen er i 1801 kalt gårdbruker og los. Det var dødsskifte etter ham i 1815.

  Barna til Petter Anderssen og Turid Larsdatter:
 • Petter Mikal Pettersen, født 1778, død 1780.
 • Lars Jakob Pettersen, født 1779. I 1801 var han lærling i militæret. Ved farens skifte i 1815 bodde han i Rostock (i Tyskland) og var skipskaptein. Videre skjebne kjenner jeg ikke til.
 • Helene Margrete Pettersdatter, født 1781. Gift i 1809 med tobakksspinner Gabriel Jakobsen Rostrup fra Farsund, født 1776. Jeg kjenner lite til deres skjebne. De fikk datteren Anne Sofie Gabrielsdatter i 1809 som igjen fikk etterslekt. Anne Sofie bodde på Skarvøy til hun giftet seg i 1836. Samme året ble det skrevet kontrakt angående bruksretten av gården mellom Helene Margrete og Hans Tobias Finkel-Jakobsen (se 3.3 Finkel Jakob Einarsens leilendingsbruk).
 • Sara Pettersdatter, født 1786, død 1839. Ble i 1816 gift med Rasmus Askildsen Helle, født 1794, død 1887. De var bosatt på Skarvøy før de bosatte seg på Helle, der det var dødsskifte etter Sara i 1839. Etterslekt. Rasmus ble gift 1841 for andre gang med Agnete Øysteinsdatter Djupvik (i Lyngdal sogn), født 1803, død 1873.
 • Tonette Pettersdatter, født 1786. Gift 1812 med Jakob Jakobsen Rostrup fra Farsund, født 1787, død 1848. Året før hadde de fått datteren Janniken Jakobsdatter, som igjen fikk etterslekt. Janniken bodde på Skarvøy til hun giftet seg i 1835. Jeg kjenner ikke mer til Tonettes skjebne, bortsett fra at hun er i live ved farens dødsskifte i 1815. Jakob skal i tidsrommet 1809-1814 ha vært i marinen og deretter til sjøs som matros. Etter den tid tilbrakte han flere år i fengsel på grunn av tyveri.

  Bruket ble overtatt i 1826 av Hans Tobias Finkel-Jakobsen (se 3.3 Finkel Jakob Einarsens leilendingsbruk).


  3. ANDRE HALVDEL AV SKARVØY

  3.1 Hans Finkelsens leilendingsbruk (1/2 hud)

  Hans Finkelsen Langøy, født 1699, død 1782, overtok andre halvdel av gården, trolig da svigerfaren Einar Anderssen døde i 1720. Gift med Anne Marie Einarsdatter Skarvøy, født ca. 1695, død 1775 (se 1.3 Einar Anderssens leilendingsbruk). Registrert som 80 år da hun ble gravlagt.

  Hans Finkelsen var fra Midtre Langøy og var sønn av Finkel Guttormsen og Signe Larsdatter. I en sjølægdrulle i 1706 er han kalt ”Hans Finchelsen Husebye” og registrert som født i Vanse sogn. I kirkeboken er han dog oppført som født på Langøy. Hans søster Kirsten Finkelsdatter var gift med Anne Maries bror Povel Einarsen (se 1.4 Einar Anderssens leilendingsbruk).

  I oversikter fra 1721 og 1740 er Hans Finkelsen registrert som los. I en oversikt fra 1732 er det kun to loser tilhørende oldermannskapet Ullerøy og Skarvøy, og Hans er ikke med da.

  I 1723 gav Hans sammen med den andre brukeren, Petter Einarsen, samtykke til at Isak Stålesen Eikvåg fikk feste en plass med hus og sjøbu på stranden som avdøde Markus Markussen Brinch hadde bebodd og arvingene solgt (se 4.1 Markus Markussens festegrunn og 4.2 Isak Stålesens festegrunn).

  I 1748 fikk Hans Finkelsen og Anne Marie Einarsdatter follog hos sønnen Einar. Til tross for dette bruker de noen år etter ett bruk på Midtre Langøy der de bor de resten av livet.

  Barna til Hans Finkelsen og Anne Marie Einarsdatter:
 • Einar Hanssen, født ca. 1725, død 1798. Se 3.2 Einar Hanssens leilendingsbruk.
 • Finkel Hanssen, født 1732, død 1732.

  Det ble deres sønn Einar som overtok bruket.

  3.2 Einar Hanssens leilendingsbruk (1/2 hud)

  Einar Hanssen Skarvøy, født ca. 1725, død 1798, fikk i 1748 bygselsbrev av sognepresten på det bruket faren hadde brukt, mot at foreldrene fikk livsopphold. Registrert som 73 år da han ble gravlagt. Gift i 1747 gift med Sissel Jakobsdatter Helle, født 1730, død 1798.

  Sissel Jakobsdatter var datter av skipperborger Jakob Jakobsen og Gunhild Finkelsdatter som senere flyttet til Nordre Bjørnestad.

  I 1751 overtar de bruket til Einars onkel, Jakob Finkelsen, på Midtre Langøy, men fortsetter å bo på Skarvøy. Det kan da ha skjedd at Einars foreldre bryter follogskontrakten og det er mulig at det er på den tiden foreldrene flytter til Langøy.

  Barna til Einar Hanssen og Sissel Jakobsdatter:
 • Agnete Einarsdatter, født 1747, død 1805. Gift 1766 med Ole Iversen Ullerøy, født 1741, død 1779. De bosatte seg på Ullerøy. Gift 1787 for andre gang med Søren Osmundsen, født ca. 1743, død etter 1805. Registret som 58 år i 1801. Da de giftet seg ble han beskrevet som en ”fremmed matros dimittered fra den danske hær beliggende kyst-fare”. Etterslekt i begge ekteskap. Om datteren Jette Marie Olsdatter, som også bodde på Skarvøy, se 5.3 Jette Marie Olsdatter.
 • Anne Marie Einarsdatter, født ca. 1749, død 1822. Registrert som 52 år i 1801 og som 73 da hun ble gravlagt. Gift 1774 med Teis Jakobsen Stuland (i Austad sogn), født 1752, død 1848. De bosatte seg på Stuland. Etterslekt.
 • Torborg Einarsdatter, født 1754. Jeg kjenner ikke til hennes videre skjebne. Hun er ikke nevnt i broren Jakobs skifte i 1825 og er trolig død uten etterkommere før den tid, kanskje som barn
 • Hans Einarsen, født 1755. Sannsynligvis død som liten, siden hans yngre bror også ble kalt Hans.
 • Hans Einarsen, født 1756, død 1791. Gift 1775 med Sara Matsdatter Langøy, født 1752, død 1830. De bosatte seg på Midtre Langøy, der det er dødsskifte etter Hans i 1791. Etterslekt.
 • Gunhild Einarsdatter, født 1758, død 1827. Gift, antakelig ca. 1777, med Kristen Andersen Lauland (i Herad sogn), født ca. 1753, død 1822. Registret som 6 år i 1759 og 48 år i 1801. Han var sønn av Anders Tollisen og Torborg Kristensdatter. De bosatte seg på Lauland. Etterslekt.
 • Finkel Jakob Einarsen, født 1761, død 1828. Se 3.3 Finkel Jakob Einarsen leilendingsbruk.
 • Jakob Einarsen, født 1764, død 1822. Gift 1786 med Anne Kristiansdatter Åmdal (i Lyngdal sogn), født 1765, død 1794. De bosatte seg på Aunevik (i Lyngdal sogn). Gift 1795 for andre gang med Rebekka Jakobsdatter Stålstøl (i Austad sogn), født 1755, død 1826. Fikk tre barn i første ekteskap og en datter i andre ekteskap. Ingen av disse var i live eller hadde etterkommere ved hans dødsskifte på Aunevik i 1825.
 • Einar Einarsen, født 1766. Sannsynligvis død som liten, siden hans yngre bror også ble kalt Einar.
 • Einar Einarsen, født 1768. Jeg kjenner ikke til hans videre skjebne. Han er ikke nevnt i broren Jakobs skifte i 1825 og er trolig død uten etterkommere før den tid, kanskje som barn.

  Bruket ble i 1791 overtatt av sønnen Finkel Jakob Einarsen.

  3.3 Finkel Jakob Einarsens leilendingsbruk (1/2 hud)

  Finkel Jakob Einarsen Skarvøy, født 1761, død 1828, fikk i 1791 bygselsbrev av sognepresten på det bruket faren hadde brukt. Gift 1783 med Katrine Hansdatter Austad (i Austad sogn), født 1760, død 1840. Katrine Hansdatter var født på Reiåsen (i Austad sogn), men flyttet som jenteunge til Austad med familien. Hun var datter av Hans Hanssen og Sara Kolbeinsdatter.

  Finkel Jakob er i 1801 registret som gårdbruker og los.

  Barna til Finkel Jakob Einarsen og Katrine Hansdatter:
 • Einar Finkel-Jakobsen, født 1784. Jeg kjenner ikke til hans videre skjebne.
 • Helene Finkel-Jakobsdatter, født 1787, død 1868. Gift 1813 med sin fetter Eilert Hanssen Langøy, født 1784, død 1821. De bosatte seg på Midtre Langøy. Gift for andre gang i 1822 med Abraham Ånensen Egre, født 1796, død 1884. De fortsatte å bo på Midtre Langøy, men eide også Egre. Etterslekt fra begge ekteskap.
 • Sille Marie Finkel-Jakobsdatter, født 1789, død 1842. Hun ble i 1818 gift med skipper Tobias Larssen Eigeland Indre (i Lyngdal sogn), født 1788, død 1868. De var bosatt på Skarvøy før de overtok hennes onkel Jakob Einarsens bruk på Aunevik (i Lyngdal sogn) i 1838. Etterslekt.
 • Hans Kristian Finkel-Jakobsen, født 1792, død 1792.
 • Hans Kristian Finkel-Jakobsen, født 1794, død 1871. Gift 1820 med Berte Serine Toresdatter Spindanger, født 1798, død 1871. Hun var datter av Tore Finkelsen og Berte Øysteinsdatter. De overtok bruket til Hans Kristians far i 1826. Hans Kristian var skipper og los.
 • Hans Tobias Finkel-Jakobsen, født 1797, død 1872. Gift 1825 med Trine Malene Sakariasdatter Langøy, født 1803, død 1882. Hun var født på Vestre Langøy som datter av Sakarias Nilssen og Magli Hansdatter. De overtok bruket til Petter Anderssen Skarvøy (se 2.3 Petter Anderssens leilendingsbruk). Hans Tobias var skipper. Etterslekt.
 • Sara Kristine Finkel-Jakobsdatter, født 1799, død 1800.
 • Sara Finkel-Jakobsdatter, født 1801, død 1804.

  Bruket ble i 1826 overtatt av sønnen Hans Kristian Finkel-Jakobsen.

  Flyfoto fra Skarvøy


  4. FESTET GRUNN

  4.1 Markus Markussens festegrunn

  Den første jeg kjenner til som festet grunn på Skarvøy var Markus Markussen Brinch, født ca. 1674, død ca. 1722. Gift 1703 med Anne Hansdatter Rolach, født ca. 1682.

  Markus Markussen var fra Brevik (i Telemark fylke). Sannsynligvis er det han som i ett manntall i Brevik i 1701 er registrert under ”ung-karle”. Samtidig er det trolig moren som bor på ”Øen” (Sylterøya) i Brevik, omtalt som ”Marcus Brinchis enche”. I følge borgerrulle for Kristiansand fikk han i 1706 borgerbrev for fisk- og fetevarehandel. I en sjølægdrulle samme år, er han registrert bosatt på Skarvøy, 32 år og født i Brevik.

  Markus Markussen skal være den som har bygd hus på festegrunnen. Bosatt på Skarvøy skattet han til Flekkefjord, siste gangen i 1721. I 1723 solgte arvingene til Isak Stålesen. Dette betyr at han døde ca. 1722.

  Anne Hansdatters foreldre var Hans Gabrielsen Rolach og Else (Elisabeth) Lavesdatter (også kalt Laugesdatter og Larsdatter). Da Annes far døde ca. 1689 giftet moren seg på ny og familien flyttet fra Flekkefjord til Farsund. Moren havnet igjen i Flekkefjord der det var dødsskifte etter henne i 1725. Hennes datter Anne var da død.

  Annes søster Kristine Hansdatter Rolach ble ca. 1720 gift med Jochum Brinch. De fikk senere barnebarnet Elisabeth Kirstine Gabrielsdatter Lund som kom til å bo Skarvøy (se 5.2 Claus Andreas Urbye med familie).

  Barna til Markus Markussen og Anne Hansdatter:
 • Katrine Markusdatter Brinch, født 1704. Det er trolig henne som i 1726 ble gift i Flekkefjord med skipper Villiam Davidsen Gregery. De flyttet til Skottland der de ser ut til å ha bodd flere steder ved østkysten. Blant annet i St. Andrews der Katrine i 1727 fikk juridiske rettigheter til å styre mannens affærer mens han var på reiser. Etterslekt.
 • Johanne Marie Markusdatter Brinch, født 1705, død 1755. Gift 1747 i Flekkefjord med søskenbarnet Hans Gabriel Rasmussen Buckholm, født ca. 1716, død 1778. De var bosatt i Flekkefjord der Hans Gabriel var forretningsmann som drev med litt av hvert. Han skal også ha tilbrakt en tid i trelastfirmaet Grecgri (Gregory) i Montrose (i Skottland). De fikk ingen barn sammen. Hans Gabriel ble gift for andre gang i 1755 med Anne Elisabeth Rind, død 1758, og for tredje gang i 1759 med Anne Jochum-Friederichsen Urbye, født 1736.
 • Else Markusdatter Brinch, født 1707. Gift 1742 i Lyngdal med offiseren Sebastian von Saldern, født ca. 1709, død 1786. Han skal ha vært prestesønn fra Slesvig-Holstein (i Tyskland). Eneste etterslekt jeg kjenner til er sønnen Ulrich Frederich Sebastiansen von Saldern døpt i 1749 i Kristiansand. Antakelig er Else død før 1769, for da ble Sebastian gift for andre gang med Berte Marie Elisabeth Christophersdatter von Krogh. Sebastian skal ha dødd som pensjonist i Bergen.
 • Kirsten Markusdatter Brinch, født 1709. Giftet seg i 1730 med Jochum Jochumsen Bess og bosatte seg på Svinør (i Valle sogn). Rundt 1732 flyttet de til Grøndokka (under Øvre Berge i Lyngdal sogn) der Jochum var gjestgiver. Etter 1765 hører vi ikke mer til familien og de har derfor trolig flyttet. Etterslekt.
 • Hans Markussen Brinch. Jeg kjenner ikke til hans videre skjebne foruten at han er nevnt og er i live i mormoren Else Lavesdatters dødsskifte i 1725.
 • Markus Markussen Brinch, født 1714, død 1714.

  Familien flyttet fra Skarvøy da Markus Markussen døde.

  4.2 Isak Stålesens festegrunn

  Isak Stålesen Eikvåg, født ca. 1678, død 1735, fikk i 1723 festebrev på den plassen Markus Markussen hadde bodd. Han ble i 1704 gift med Inger Stålesdatter, død etter 1735.

  Isak Stålesen var sønn av Ståle Reiersen Egerøy (under Eikvåg i Farsund sogn). Isak står i en sjølægdrulle i 1706 oppført som husmann i Eikvåg som var ”hafne pladtz” under Huseby, 28 år gammel. Han bodde med sin kone og sine barn i Eikvåg til de flyttet til Skarvøy. Senere bygget han hus på Terøy og flyttet dit. Han var en velstående skipsreder og ved dødsskiftet hans på Terøy i 1735 var boets netto 755 riksdaler.

  Barna til Isak Stålesen og Inger Stålesdatter:
 • Rebekka Isaksdatter, født 1705, død 1706.
 • Rebekka Isaksdatter, født 1707, død ca. 1778. Se 4.3 Rebekka Isaksdatters festegrunn.
 • Abraham Isaksen, født 1709. Jeg kjenner ikke hans videre skjebne. Er sannsynligvis død uten etterkommere før 1735, da han ikke er nevnt i farens skifte. Sansynligvis har han ikke bodd på Skarvøy.
 • Inger Marie Isaksdatter. Registrert som 10 år i farens skifte, men må trolig være eldre fordi hun ble gift 1738 med Besse Salvesen Ullerøy, født 1708, død 1782. De bosatte seg på Ullerøy. Etterslekt.

  Barna er sannsynligvis født i Eikvåg. Datteren Rebekka overtok festegrunnen på Skarvøy.

  4.3 Rebekka Isaksdatters festegrunn

  Rebekka Isaksdatter Skarvøy, født 1707, død ca. 1778, overtok farens festegrunn.

  Hun ble første gang gift med Lars Finkelsen Birkenes, født ca. 1699, død 1724. Lars var født på Birkenes og var sønn av Finkel Larssen og Otlaug Jørgensdatter. Lars og Rebekka overtok hennes foreldres hus i Eikvåg da disse flyttet til Skarvøy ca. 1723. Lars døde på sjøen allerede i 1724.

  Rebekka ble 1726 gift for andre gang med Kristen Tostensen, født ca. 1687, død 1735. De flyttet da til Skarvøy. Kristen var fra Rudjord (i Kvås sogn) og var sønn av Tosten Tollaksen og Gunlaug Kristensdatter. I ett manntall i 1718 er han oppført under Rudjord som 31 år og i tjeneste hos Susanne Jakobsdatter Årikstad. Ved begravelsen er alderen oppgitt til 45 år. Kristen lå i strid med Klaus Larssen Bringsjord (i Lyngdal sogn), og høsten 1731 røk de sammen i slåsskamp på Skarvøy. Bakgrunnen for striden var uenigheter i etterkant av salget av ett fartøy kalt ”Fortuna”, til blant annet Kristens svigerfar Isak Stålesen. Kristen hadde formidlet salget på båten som Klaus Larssen tidligere hadde vært skipper på. I en rettssak ble Kristen gjort ansvarlig for fadesen. Kristen var meget velstående og ved dødsskiftet på Skarvøy i 1735 var boets netto hele 2175 rdl.

  Rebekka ble 1738 gift for tredje gang med Ole Torgrimsen, født ca, 1707, død 1752. I kirkeboken er det ført opp at Ole var fra Risør (i Aust-Agder fylke). I 1740 er han registrert som losoldermann og i 1743 er han skipper og fører av en jakt innenlands. Rebekka og Ole oppgir boet i 1745, men det er også dødsskifte etter Ole i 1753. De var velstående og boets netto var da 676 riksdaler.

  Barna til Lars Finkelsen og Rebekka Isaksdatter:
 • Anne Larsdatter, født ca. 1722, død 1793. Registrert som 71 år da hun ble gravlagt. Gift 1741 med Torkild Jakobsen Egerøy (under Eikvåg i Farsund sogn), født ca. 1717, død 1787. De bosatte seg i Loshavn (i Farsund sogn). Etterslekt.

  Barna til Kristen Tostensen og Rebekka Isaksdatter:
 • Susanne Kristensdatter, født 1727, død 1746. Det er dødsskifte etter henne i 1747 på Skarvøy.
 • Lars Kristensen, født 1729, død 1729.
 • Tørres Kristensen, født 1730. Er ikke nevnt i farens skifte i 1735 og er derfor trolig død som barn.
 • Isak Kristensen, født 1733, død før 1801. Gift 1754 med Marte Marie Kristensdatter Buland (i Lista sogn), født 1726, død 1808. Hun var født på Mosvoll (i Lista sogn) og hadde tidligere vært gift med Lars Matssen Buland (født på Østre Langøy) De bosatte seg på Buland, men Isak skal ha oppholdt seg mest i Amsterdam. Etterslekt.
 • Kristen Kristensen, født 1735. Da han ble født hadde faren vært død i ca. 5 måneder. Det siste jeg kjenner til angående hans skjebne, er at han er nevnt på Skarvøy som forlover og fadder i 1760.

  Barna til Ole Torgrimsen og Rebekka Isaksdatter:
 • Lars Olsen, født 1739. Det siste jeg kjenner til angående hans skjebne, er at han er nevnt på Skarvøy i en sjølægdrulle i 1771.
 • Inger Olsdatter, født 1741, død 1812. Gift 1760 med Torkild Nilssen Tranevåg, født 1735, død 1802. De ble bosatt på Østre Tranevåg. Etterslekt.
 • Arnt Tønnes Olsen, født 1744, død 1797. Gift 1767 med Åselene Torgersdatter Sælør (i Austad sogn), født ca. 1733, død 1802. De var bosatt i Sælør havn. Etterslekt.
 • Rebekka Olsdatter, født 1747, død 1830. Gift 1769 med sin fetter Salve Bessesen Ullerøy, født 1745, død 1770. De bosatte seg på Ullerøy. Rebekka ble i 1772 gift på nytt med Tønnes Olsen Markøy (under Kjepsøy i Austad sogn), født ca. 1753, død 1797. De bosatte seg først på Kjepsøy (i Austad sogn). Etterslekt i begge ekteskap.
 • Abraham Olsen, født 1751. Er ikke nevnt i farens skifte i 1753 og er derfor trolig død som barn.

  Rebekka fortsatte å bo på Skarvøy. Plassen ble etter hennes død overtatt av Nils Rasmussen Helle.

  4.4 Nils Rasmussens festegrunn

  Plassen til Rebekka Isaksdatter ble overtatt av Nils Rasmussen Helle, født 1740, død 1813. Nils Rasmussen var født på Helle og var sønn av Rasmus Nilssen og Turid Hoskuldsdatter. Nils ble gift 1771 med Berte Torbjørnsdatter Ullerøy, født 1750, død 1842. Hun var datter av Torbjørn Salvesen og Sara Hansdatter fra plassen Lega på Ullerøy.

  De bodde først på Ullerøy, til de i 1778 flyttet til Skarvøy. I 1801 er Nils Rasmussen registret som los og fisker.

  Barna til Nils Rasmussen og Berte Torbjørnsdatter:
 • Rasmus Nilssen, født 1771, død 1771.
 • Hans Tobias Nilssen, født 1773, død 1777.
 • Rasmus Nilssen, født 1776. I 1801 var han i militæret. Han var ikke nevnt i skiftet etter broren Tobias i 1844 og er derfor trolig død før den tid og uten etterkommere.
 • Hans Tobias Nilssen, født 1778, død ca. 1779.
 • Torkild Nilssen, født 1780, død 1780.
 • Tobias Nilssen, født 1781, død 1843. Gift 1804 med Martelene (Mettelene) Jakobsdatter Terøy, født 1761, død 1839. Paret ble bosatt på Skarvøy. Det er dødsskifte etter Tobias på Skarvøy i 1844. Ingen etterslekt.
 • Trine Sibylla Nilsdatter, født 1784, død 1792.
 • Sara Nilsdatter, født 1788, død 1858. Gift 1813 med Nils Osmundsen Berghøydne, født 1788, død 1855. Paret overtok farsgården til Nils på Berghøydene. Etterslekt.
 • Nils Henrik Nilssen, født 1791, død 1792.
 • Trine Nilsdatter, født 1793. Gift 1823 med Tobias Toresen Lyngsvåg, født 1789, død 1844. Paret bodde på Skarvøy før de flyttet til Nøtland.

  I 1804 får deres sønn Tobias Nilssen bygselsbrev til plassen fra sognepresten.

  Kaien foran husene på Skarvøy


  5. ANDRE SOM HAR BODD PÅ SKARVØY

  5.1 Losjerende Friderich Christian Ryssel

  I 1765 er det skifte på Skarvøy etter Friderich Christian Ryssel. Han ble i 1755 gift i Kristiansand med Karen Maltesen. I skiftet står det at han var losjerende hos Rebekka Isaksdatter (se 4.3 Rebekka Isaksdatters festegrunn), og at konen har flyttet til Kristiansand. Han er kalt ”Deciteur” – trolig skal det være ”Visitør”, en stilling i tollvesenet. Det er muligens han som i 1759 er registrert som toller i Kristiansand. I skiftet er nevnt at søsknene hans er Friderich Christian Spreen og Mallena Dorothea Spreen.

  5.2 Claus Andreas Urbye med familie

  Rundt 1768 bosatte Claus Andreas Jochum-Friedrichsen Urbye fra Flekkefjord, født 1737, død 1818, seg på Skarvøy. Gift 1768 med Elisabeth Kirstine Gabrielsdatter Lund fra Farsund, født 1749, død 1842.

  Claus Andreas var sønn til prost i Dalane og sogneprest i Lund, Jochum Friedrich Claussen Urbye og hans annen kone, Bodil Catharine Andreasdatter Tostrup. Claus Andreas var født på Prestegården (i Lund sogn, Rogaland fylke), men flyttet som barn til Flekkefjord da faren døde. I ett skattemanntall i 1769 er han registrert som skipper på Skarvøy. I 1770 betaler han som en av to i Spind forhøyet skatt for de utenfor bondestanden. I skattemanntallene i 1771 og 1772 er ikke yrket nevnt. I en liste over frivillige gaver i 1773 bodde han også på Skarvøy. Han arbeidet høsten 1776 innen tollvesenet som ”Visitør” og bor i Eikvåg (i Farsund sogn) og kalles ”tidligere losoldermann”. Dette betyr at han trolig arbeidet som losoldermann da han bodde på Skarvøy; i tillegg til å være skipper og muligens også visitør i tollvesenet. Han var bosatt i Eikvåg fra ca. 1775 til han døde i 1818. Der virket han som losoldermann og tollbetjent.

  Elisabeth Kirstine var datter av Gabriel Jonassen Lund og Anne Jochumsdatter Brinch. Etter faren døde skal Elisabeth Kirstine ha flyttet med moren til Huseby (i Farsund sogn), før hun giftet seg og flyttet til Skarvøy og senere Eikvåg. Når hennes mann døde flyttet hun til sønnen Andreas på Kvalneset (i Herøy sogn, Møre og Romsdal fylke), hvor hun skal ha dødd 93 år gammel etter flere år som sengeliggende og blind.

  Ekteparet hadde hele 14 barn, som ble døpt i Vanse kirke. Flere av dem, minst 2, trolig de 5-6 første, er født på Skarvøy.

  Barna til Claus Andreas Friedrichsen Urbye og Elisabeth Kirstine Gabrielsdatter Lund:
 • Gabriel Lund Urbye, født 1768, død 1825. Gift med engelske Mary Galliers, født ca. 1784, død 1858. Registrert som 74 år da hun døde. De ble bosatt i Farsund der Gabriel var skipper. De fikk to barn. Den eldste ble født i London.
 • Bolette Cathrine Urbye, født 1770, død 1839. Gift 1792 med legen Jacob Carl Friderich Bencke fra Demin (i forbundsstaten Mecklenburg-Vorpommeren i Tyskland) født 1763, død 1825. Familien skal ha bodd i Farsund frem til 1799. I 1793 tok Jacob eksamen i kirurgi i København. Han ble ansatt i forsvaret og var i 1800 stasjonert på Bornholm (i Danmark). Familien var bosatt flere steder, blant annet i Levanger (i Nord-Trøndelag fylke) før de i 1807 flyttet til Stavern (i Vestfold fylke). Etter mannens død flyttet Bolette Cathrine til en sønn i Drøbak (i Akershus fylke), der hun døde i 1839. Etterslekt.
 • Anne Buckholm Urbye, født 1772, død 1860. Gift 1797 med organist og postekspeditør i Farsund, Thomas Hopp Winstrup fra Brevik (i Telemark fylke), født 1751, død 1839. Etterslekt.
 • Johanne Margrethe Urbye, født 1774, død 1856. Gift 1815 med landhandler og styrmann Johan Pedersen Juel (Juul) fra Sokndal (i Rogaland fylke), født 1780, død 1850. De bosatte seg på Skårshagen (i Sokndal sogn i Rogaland fylke), men fikk ingen felles barn. Johan fikk en datter utenfor ekteskapet som bodde hos dem.
 • Johanne Elisabeth Urbye, født 1774, død 1775.
 • Anne Elisabeth Urbye, født 1775, død 1851. Gift 1805 med fiskeri-inspektør og kjøpmann i Farsund, Jens Christian Hanssen Arentz, født 1763, død 1828. Jens Christian var prestesønn fra Prestegården (i Jelsa sogn, Rogaland fylke). De bosatte seg i Farsund. Etter Jens Christians død flyttet Anne Elisabeth og barna til Lillesand (i Aust-Agder fylke). Etterslekt.
 • Caroline Cathrine Urbye, født 1777, død 1852. Gift 1801 med Jakob Jakobsen Baden, født 1768, død 1841. Jakob var født i Helsingør (i Danmark) og oppvokst i København. Han var sønn av forfatter, rektor og professor Jakob Jakobsen Baden og forfatter Sofie Louise Charlotte von Klenow. De ble bosatt på Selhovden (i Austad sogn), der Jakob var fyr-inspektør på Lindesnes og Markøy. Familien flyttet til Farsund i slutten av 1820-årene. Etterslekt.
 • Jochum Friderich Urbye, født 1778, død 1779.
 • Sara Helene Urbye, født 1779, død 1779.
 • Jochum Friderich (Joakim) Urbye, født 1781, død 1851. Gift 1808 med Karen Marie Pravitz fra Trondheim, født 1786, død 1850. De bodde i Trondheim der Jochum Fri¬derich var skipper og kjøpmann. Etterslekt.
 • Claus Andreas Urbye, født 1782, død 1783.
 • Jakob Arenfeldt Urbye, født 1783, død 1784.
 • Andreas Tostrup Urbye, født 1786, død 1851. Gift 1817 med sitt søskenbarn prestedatteren Anne Margrethe Emanuelsdatter Lund fra Ågard (i Bakke sogn), født 1794, død 1892. De bosatte seg i Eikvåg der Andreas var skipsfører, losoldermann og tollbetjent. Siden ble han fyrinspektør ved Runde fyr (på Kvalneset i Herøy sogn, Møre og Romsdal fylke) fra 1831 og overtollbetjent i Halden (i Østfold fylke) fra 1842. Anne Margrethe var bosatt i Bergen da hun døde. Etterslekt.
 • Inger Joachime Marichen Urbye, født 1788, død 1875. Hun ble i 1810 gift med lege Wessel Wilhelmsen ter Reehorst fra Gennep (i Limburg i Nederland), født 1769, død 1831. De var bosatt i Farsund. På sine eldre dager bodde Inger Joa¬chime Marichen hos datteren Margrethe og hennes familie, i Oslo og Bergen. Hun var bosatt på Nygård (i Bergen) da hun døde. Etterslekt.

  Det er flere tilknytninger mellom Urbye-familien og Brinch-familien som tidligere hadde vært bosatt på Skarvøy (se 4.1 Markus Markussens festegrunn). Anne Hansdatter Rolach som tidligere hadde bodd på Skarvøy var tanten til Elisabeth Kirstine. Tre av de Skarvøyfødte døtrene til Anne fikk med sine giftemål også en slags forbindelse med Brinch-familien. Den første, Johanne Marie Markusdatter Brinch, giftet seg med Hans Gabriel Rasmussen Buckholm, som giftet seg på ny med Claus Andreas søster Anne Jochum-Friederichsen Urbye. Den andre, Else Markusdatter Brinch, sin mann Sebastian von Saldern ble gift for andre gang med Berte Marie Elisabeth Christophersdatter von Krogh. Hun var tante til Jens Christian Hanssen Arentz, som ble gift med Anne Elisabeth Urbye. Den tredje, Kirsten Markusdatter Brinch, fikk datteren Johanne Kristine Jochumsdatter Bess. Hun ble stemor til Johan Pedersen Juel, mannen til Johanne Margrethe Urbye.

  5.3 Jette Marie Olsdatter

  Ved dåpshandlinger i perioden mellom 1786 og 1794, er Jette Marie Olsdatter Skarvøy, født ca. 1766, død 1827, flere ganger registrert som fadder. Hun var datter av Ole Iversen og Agnete Einarsdatter (se 3.2 Einar Hanssens leilendingsbruk) og født på Ullerøy. Gift, antakelig ca. 1796, med Teis Jakob Paulsen (Povelsen), født 1770, død 1837. Teis Jakob var fra Revsvollen (under Berge øvre i Lyngdal sogn) og bodde på Stuland (i Austad sogn) i 1793, der hans mor var fra og også Jette Maries tante bodde. De ble bosatt på Koddeland (Nyland i Austad sogn).

  Barna til Teis Jakob Paulsen og Jette Marie Olsdatter:
 • Agnete Teisdatter, født 1797. Død som liten.
 • Berte Serine Teisdatter, født 1798. Død som liten.

  5.4 Andre som er kalt Skarvøy

  I tidligere tider ble gårdsnavn brukt som adresse til personer som ble omtalt. En rekke kilder nevner personer med navnet Skarvøy og som jeg ikke med sikkerhet kan vite har bodd på Skarvøy eller ei. De kan i kildene ha blitt ført opp med feil personnavn eller med feil gårdsnavn. Personer som har flyttet kan enda stå oppført med sitt tidligere gårdsnavn. Tjenestefolk og andre som har bodd en kort stund på Skarvøy er gjerne også oppført i kildene. Under følger en del personer som i kildene er nevnt med navnet Skarvøy og som jeg ikke med sikkerhet har klart å plassere.

  Mellom 1731 og 1735 er Margrete Jakobsdatter Skarvøy nevnt som fadder til flere av dåpsbarna i Spind. Det er mulig at hun kan ha vært konen til Petter Einarsen Skarvøy, uten at jeg har funnet noe bevis for dette (se 2.1 Petter Einarsens leilendingsbruk).

  I 1740 finnes en oversikt over loser i oldermannskapet Ullerøy og Skarvøy. Her er nevnt reservelosen Jakob Pedersen Skarvøy. Ut fra oppkallingsregler og at det er vanskelig å plassere ham ellers, kan det være en mulighet for at det er en for meg ukjent sønn av Petter Einarsen og Margrete Jakobsdatter (se 2.1 Petter Einarsens leilendingsbruk).

  I dåpen til Einar Einarsen Skarvøy i 1766 (se 3.2 Einar Hanssens leilendingsbruk) er en av fadderne Engel Andersdatter Skarvøy. En annen av fadderne er Bovert Simonsen Havik, og det er grunn til å tro at det i kirkeboken er ført feil, og at Engel var den Engel Andersdatter som bodde på Havik.

  I en sjølægrulle i 1771 er nevnt Arnt Tønnessen født på Skarvøy. Det er mulig dette er feilskrift for Arnt Tønnes Olsen (se 4.3 Rebekka Isaksdatters festegrunn) som i 1769 flyttet til Sælør.

  Følgende personer som er registret med navnet Skarvøy, har jeg ingen kjennskap til:

  I 1783 er registrert Elene Skarvøy som en av fadderne til Einar Finkel-Jakobsen.

  I 1786 er registrert Bernt Hanssen Skarvøy og Kristine Povelsdatter Skarvøy som faddere til Sara og Tonette Pettersdøtre.

  I 1788 er registrert Olena Hansdatter Skarvøy som en av fadderne til Sara Nilsdatter.

  I 1794 er registrert Hans Hanssen Skarvøy som en av fadderne til Hans-Kristian Finkel-Jakobsen.


  KILDER

  Det er brukt en rekke trykte kilder, internettbaserte kilder og utrykte kilder fra Riksarkivet og Statsarkivene. Under er en kortfattet oversikt over de kilder som er brukt:

  Bygdebøker, slektsbøker, nasjonale og lokale historiske årbøker og tidsskrift, ”Borgerrulle for Kristiansand”, ”Svinørboken”, ”Ovenstads militærbiografier”, ”Norske leger”, skifter, skifteekstrakter, folketellinger, manntall, skattelister, matrikler, jordbøker, pantebøker, panteregistre, militære ruller, losruller, med mere.
 • Personer på Skarvøy
  - personer, steder, kilder og kategorier

  Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

  Personer

  Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


  1 Engel Andersdatter Skarvøy
  2 Margrete Andersdatter Skarvøy
  3 Einar Anderssen Velle
  4 Kristen Anderssen Lauland
  5 Petter Anderssen Skarvøy
  6 Inger Povelsdatter Arentberg
  7 Jens Christian Hanssen Arentz
  8 Gunlaug Askildsdatter Bugdøy
  9 Rasmus Askildsen Helle
  10 Jakob Jakobsen Baden
  11 Jacob Carl Friderich Bencke
  12 Johanne Kristine Jochumsdatter Bess
  13 Jochum Jochumsen Bess
  14 Salve Bessesen Ullerøy
  15 Anne Jochumsdatter Brinch
  16 Else Markusdatter Brinch
  17 Johanne Marie Markusdatter Brinch
  18 Jochum Brinch
  19 Katrine Markusdatter Brinch
  20 Kirsten Markusdatter Brinch
  21 Hans Markussen Brinch
  22 Markus Markussen Brinch
  23 Hans Gabriel Rasmussen Buckholm
  24 Einar Duvoll
  25 Randi Duvoll
  26 Agnete Einarsdatter Skarvøy
  27 Anne Marie Einarsdatter Skarvøy
  28 Gunhild Einarsdatter Skarvøy
  29 Torborg Einarsdatter Skarvøy
  30 Einar Einarsen Skarvøy
  31 Finkel Jakob Einarsen Skarvøy
  32 Hans Einarsen Skarvøy
  33 Jakob Einarsen Skarvøy
  34 Paul Einarsen Skarvøy
  35 Petter Einarsen Skarvøy
  36 Helene Finkel-Jakobsdatter Skarvøy
  37 Sara Finkel-Jakobsdatter Skarvøy
  38 Sara Kristine Finkel-Jakobsdatter Skarvøy
  39 Sille Marie Finkel-Jakobsdatter Skarvøy
  40 Einar Finkel-Jakobsen Skarvøy
  41 Hans Kristian Finkel-Jakobsen Skarvøy
  42 Hans Tobias Finkel-Jakobsen Skarvøy
  43 Gunhild Finkelsdatter Helle
  44 Kirsten Finkelsdatter Langøy
  45 Hans Finkelsen Langøy
  46 Jakob Finkelsen Langøy
  47 Kolbent Finkelsen Lervika
  48 Lars Finkelsen Birkenes
  49 Tore Finkelsen Spindanger
  50 Katrine Gabrielsdatter Eikvåg
  51 Mary Galliers
  12 Villiam Davidsen Gregery
  53 Finkel Guttormsen Langøy
  54 Katrine Hansdatter Austad
  55 Magli Hansdatter Langøy
  56 Olena Hansdatter Skarvøy
  57 Sara Hansdatter Ullerøy
  58 Bernt Hanssen Skarvøy
  59 Eilert Hanssen Langøy
  60 Einar Hanssen Skarvøy
  61 Finkel Hanssen Skarvøy
  62 Hans Hanssen Austad
  63 Hans Hanssen Skarvøy
  64 Mats Henriksen Skarvøy
  65 Nils Henriksen Skarvøy
  66 Peder Henriksen Skarvøy
  67 Claus Hanssen Holst
  68 Giert Hanssen Holst
  69 Hans Holst
  70 Turid Hoskuldsdatter Helle
  71 Ingeborg Holstis
  72 Inger Marie Isaksdatter Ullerøy
  73 Rebekka Isaksdatter Skarvøy
  74 Abraham Isaksen Eikvåg
  75 Ole Iversen Ullerøy
  76 Margrete Jakobsdatter Skarvøy
  77 Martelene Jakobsdatter Terøy
  78 Rebekka Jakobsdatter Stålstøl
  79 Sissel Jakobsdatter Helle
  80 Susanne Jakobsdatter Årikstad
  81 Jakob Jakobsen Helle
  82 Teis Jakobsen Stuland
  83 Torkild Jakobsen Egerøy
  84 Gjertrud Jensdatter Ullerøy
  85 Johan Pedersen Juel
  86 Otlaug Jørgensdatter Birkenes
  87 Sofie Louise Charlotte von Klenow
  88 Sara Kolbeinsdatter Austad
  89 Tollak Kolbeinsen Dåreid
  90 Torborg Kolbentsdatter Lervika
  91 Anne Kristensdatter Prestøy
  92 Gunlaug Kristensdatter Rudjord
  93 Maren Kristensdatter Bugdøy
  94 Marte Marie Kristensdatter Buland
  95 Susanne Kristensdatter Skarvøy
  96 Torborg Kristensdatter Lauland
  97 Isak Kristensen Skarvøy
  98 Kristen Kristensen Skarvøy
  99 Lars Kristensen Skarvøy
  100 Mikkel Kristensen Bugdøy
  101 Tørres Kristensen Skarvøy
  102 Anne Kristiansdatter Åmdal
  103 Berte Marie Elisabeth Christophersdatter von Krogh
  104 Anne Larsdatter Eikvåg
  105 Signe Larsdatter Langøy
  106 Turid Larsdatter Skarvøy
  107 Finkel Larssen Birkenes
  108 Klaus Larssen Bringsjord
  109 Stillu Larssen Fidje
  110 Tobias Larssen Eigeland
  111 Else Lavesdatter
  112 Anne Margrethe Emanuelsdatter Lund
  113 Elisabeth Kristine Gabrielsdatter Lund
  114 Gabriel Jonassen Lund
  115 Karen Maltesen
  116 Sara Matsdatter Langøy
  117 Henrik Matssen Skarvøy
  118 Kristen Matssen Bugdøy
  119 Lars Matssen Buland
  120 Rasmus Mikkelsen Skarvøy
  121 Sara Nilsdatter Skarvøy
  122 Trine Nilsdatter Skarvøy
  123 Trine Sibylla Nilsdatter Skarvøy
  124 Hans Tobias Nilssen Skarvøy
  125 Nils Henrik Nilssen Skarvøy
  126 Rasmus Nilssen Helle
  127 Sakarias Nilssen Langøy
  128 Tobias Nilssen Skarvøy
  129 Torkild Nilssen Skarvøy
  130 Torkild Nilssen Tranevåg
  131 Inger Olsdatter Skarvøy
  132 Jette Marie Olsdatter Ullerøy
  133 Rebekka Olsdatter Skarvøy
  134 Abraham Olsen Skarvøy
  135 Arnt Tønnes Olsen Skarvøy
  136 Lars Olsen Skarvøy
  137 Tønnes Olsen Markøy
  138 Nils Osmundsen Berghøydne
  139 Søren Osmundsen Ullerøy
  140 Teis Jakob Paulsen Revsvollen
  141 Maren Pedersdatter Eikvåg
  142 Jakob Pedersen Skarvøy
  143 Dorte Pettersdatter Skarvøy
  144 Ingeborg Pedersdatter
  145 Helene Margrete Pettersdatter Skarvøy
  146 Katrine Pettersdatter Skarvøy
  147 Sara Pettersdatter Skarvøy
  148 Tonette Pettersdatter Skarvøy
  149 Anders Pettersen Skarvøy
  150 Enok Pettersen Skarvøy
  151 Lars Jakob Pettersen Skarvøy
  152 Petter Mikal Pettersen Skarvøy
  153 Kristine Povelsdatter Skarvøy
  154 Karen Marie Pravitz
  155 Nils Rasmussen Helle
  156 Steffen Rasmussen Ullerøy
  157 Wessel Wilhelmsen ter Reehorst
  158 Karen Reiersdatter Skarvøy
  159 Siri Reiersdatter Langøy
  160 Sofie Reiersdatter Skarvøy
  161 Henrik Reiersen Skarvøy
  162 Stenbjørn Reiersen Skarvøy
  163 Ståle Reiersen Egerøy
  164 Anne Elisabeth Rind
  165 Anne Hansdatter Rolach
  166 Hans Gabrielsen Rolach
  167 Kristine Hansdatter Rolach
  168 Anna Jakobsdatter Rostrup
  169 Anne Sofie Gabrielsdatter Rostrup
  170 Conrad Fredrik Jakobsen Rostrup
  171 Gabriel Jakobsen Rostrup
  172 Jakob Jakobsen Rostrup
  173 Janniken Jakobsdatter Rostrup
  174 Friderich Christian Ryssel
  175 Trine Malene Sakariasdatter Langøy
  176 Besse Salvesen Ullerøy
  177 Torbjørn Salvesen Ullerøy
  178 Sebastian von Saldern
  179 Ulrich Frederich Sebastiansen von Saldern
  180 Bovert Simonsen Havik
  181 Anne Sjursdatter Berghøydne
  182 Elene Skarvøy
  183 Mats Skarvøy
  184 Rasmus Skarvøy
  185 Ådne Skarvøy
  186 Friderich Christian Spreen
  187 Mallena Dorothea Spreen
  188 Reier Stenbjørnsen Hausvik
  189 Inger Stålesdatter Eikvåg
  190 Gabriel Stålesen Eikvåg
  191 Isak Stålesen Eikvåg
  192 Anders Sørensen Velle
  193 Agnete Teisdatter Koddeland
  194 Berte Serine Teisdatter Koddeland
  195 Lisbeth Pettersdatter Timmermand
  196Petter Timmermand
  197 Mats Tollaksen Belland
  198 Tosten Tollaksen Rudjord
  199 Anders Tollisen Lauland
  200 Berte Torbjørnsdatter Ullerøy
  201 Berte Serine Toresdatter Spindanger
  202 Tobias Toresen Lyngsvåg
  203 Åselene Torgersdatter Sælør
  204 Ole Torgrimsen Skarvøy
  205 Kristen Tostensen Rudjord
  206 Bodil Catharine Andreasdatter Tostrup
  207 Arnt Tønnessen Skarvøy
  208 Andreas Tostrup Urbye
  209 Anne Buckholm Urbye
  210 Anne Elisabeth Urbye
  211 Anne Jochum-Friederichsen Urbye
  212 Bolette Cathrine Urbye
  213 Caroline Cathrine Urbye
  214 Claus Andreas Urbye
  215 Claus Andreas Jochum-Friederichsen Urbye
  216 Gabriel Lund Urbye
  217 Inger Joachime Marichen Urbye
  218 Jakob Arenfeldt Urbye
  219 Jochum Friderich Urbye
  220 Jochum Friderich Claussen Urbye
  221 Johanne Elisabeth Urbye
  222 Johanne Margrethe Urbye
  223 Sara Helene Urbye
  224 Thomas Hopp Winstrup
  225 Helene Østensdatter Lervika
  226 Agnete Øysteinsdatter Djupvik
  227 Berte Øysteinsdatter Spindanger
  228 Abraham Ånensen Egre

  Steder

  Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


  1 Danmark
  2 England
  3 Nederland
  4 Skottland
  5 Tyskland
  6 Bornholm, Danmark
  7 Mecklenburg-Vorpommeren, Tyskland
  8 Slesvig-Holstein, Tyskland
  9 Amsterdam, Nederland
  10 Bergen
  11 Brevik
  12 Demin, Tyskland
  13 Drammen
  14 Drøbak
  15 Farsund
  16 Flekkefjord
  17 Gennep, Nederland
  18 Halden
  19 Helsingør, Danmark
  20 Kristiansand
  21 København, Danmark
  22 Levanger
  23 Lillesand
  24 Limburg, Nederland
  25 London
  26 Oslo
  27 Risør
  28 Rostock, Tyskland
  29 St. Andrews, Skottland
  30 Stavern
  31 Trondheim
  32 Akershus fylke
  33 Aust-Agder fylke
  34 Buskerud fylke
  35 Møre og Romsdal fylke
  36 Nord-Trøndelag fylke
  37 Oslo fylke
  38 Rogaland fylke
  39 Sør-Trøndelag fylke
  40 Telemark fylke
  41 Vest-Agder fylke
  42 Vestfold fylke
  43 Østfold fylke
  44 Austad sogn
  45 Bakke sogn
  46 Farsund sogn
  47 Flekkefjord sogn
  48 Herad sogn
  49 Herøy sogn
  50 Jelsa sogn
  51 Kvås sogn
  52 Lista sogn
  53 Lund sogn
  54 Lyngdal sogn
  55 Sokndal sogn
  56 Spangereid sogn
  57 Spind sogn
  58 Valle sogn
  59 Vanse sogn
  60 Aunevik, Lyngdal
  61 Austad, Austad
  62 Belland, Austad
  63 Berge, Lyngdal
  64 Øvre Berge, Lyngdal
  65 Berghøydne, Spind
  66 Birkenes, Spind
  67 Nordre Bjørnestad, Spind
  68 Indre Bordvik, Austad
  69 Bostevoll, Spind
  70 Bragernes, Drammen
  71 Bringsjord, Lyngdal
  72 Lille Bugdøy, Spind
  73 Buland, Lista
  74 Djupvik, Lyngdal
  75 Duvoll, Lista
  76 Dåreid, Spind
  77 Egerøy, Farsund
  78 Egre, Spind
  79 Indre Eigeland, Lyngdal
  80 Eikvåg, Farsund
  81 Fidje, Spind
  82 Grøndokka, Lyngdal
  83 Hausvik, Austad
  84 Havik, Spind
  85 Helle, Spind
  86 Huseby, Lista
  87 Kjepsøy, Austad
  88 Koddeland, Austad
  89 Kvalneset, Herøy
  90 Midtre Langøy, Spind
  91 Vestre Langøy, Spind
  92 Østre Langøy, Spind
  93 Lauland, Herad
  94 Lega, Spind
  95 Lervika, Austad
  96 Lindesnes fyr, Spangereid
  97 Loshavn, Farsund
  98 Lyngsvåg, Spind
  99 Markøy fyr, Austad
  100 Markøy, Austad
  101 Mosvoll, Lista
  102 Nygård, Bergen
  103 Nyland, Austad
  104 Nøtland, Spind
  105 Prestegården, Jelsa
  106 Prestegården, Lund
  107 Prestøy, Spind
  108 Reiåsen, Austad
  109 Revsvollen, Lyngdal
  110 Rudjord, Kvås
  111 Runde fyr, Herøy
  112 Selhovden, Austad
  113 Skarvøy, Spind
  114 Skårshagen, Sokndal
  115 Spindanger, Spind
  116 Stuland, Austad
  117 Stålstøl, Austad
  118 Svinør, Valle
  119 Sylterøya, Brevik
  120 Sælør, Austad
  121 Terøy, Spind
  122 Østre Tranevåg, Spind
  123 Ullerøy, Spind
  124 Velle, Lista
  125 Øen, Brevik
  126 Ågard, Bakke
  127 Åmdal, Lyngdal
  128 Årikstad, Spind

  Kilder

  Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


  Uspesifisert

  Kategorier

  Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


  Steder Kilder


  Blogger

  Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

  16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

  16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

  04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

  03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

  03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

  03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

  26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

  04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

  05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

  30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

  18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

  13.12.2010: Rema og Rimi

  01.12.2010: Folketellingen 1910

  22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

  08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

  09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

  21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

  21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

  01.09.2010: Skifter i Spangereid

  18.08.2010: Personer på Terøy

  11.08.2010: Personer på Skarvøy

  07.08.2010: Manntall 1718 Spind

  06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

  05.08.2010: Bokomtale: Svinør

  04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

  03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

  02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

  01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

  31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen