Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Personer på Terøy

Publisert: 18.08.2010


Denne bosetning- og befolkningshistorien for Terøy i Spind sogn, gjelder for perioden frem til folketellingsåret 1801. Jeg har konsentrert meg om personene som har bodd der. Artikkelen ble skrevet til Spind Historielags årbok i 2006. Det er gjort mindre endringer i etterkant.


Kart over Terøy i Spind

INNLEDNING

Spind Historielag har i flere av årbøkene sine etterlyst gårds- eller slektshistorier. Som ivrig slektsgransker har jeg tatt utfordringen. I 2005 ble bosetnings- og befolkningshistorien for Skarvøy frem til folketellingsåret 1801 presentert. I 2006 er det Terøy sin tur.

I det nedenstående er det personene som har bodd på Terøy jeg har konsentrert meg om. Foreldre til innflyttede er også nevnt. Som tidligere er gårdsnavn utenfor Spind sogn spesifisert med nærmere beliggenhet (gjengitt med nåtidens administrative plassering), for at de som ikke er lokalkjente skal ha større utbytte av artikkelen.

En liste over kilder til enkeltopplysninger kunne vært like lang som artikkelen, så det er derfor kun en kort oppramsing over kilder på slutten. De fleste opplysninger er kontrollert i primærkilder. Dog er ikke alle tilgjengelige kilder brukt og artikkelens innhold kunne vært mer omfattende.


1. GÅRDSBRUKET TERØY

1.1 Eiere og beboere

Den første jeg kjenner til som eide matrikkelgården Terøy var den danske adelsmannen Offe Bilde, som ca. 1617 eide både Terøy (1 hud) og Ullerøy (3 huder). Terøy nevnes ikke i skattematrikkelen i 1647, og heller ikke i matrikkelen i 1665 eller i manntallene i 1664 og 1666. I 1647 er skylda på Ullerøy 4 huder og gården eies av kongen. Trolig er Terøy på det tidspunkt en del av matrikkelgården Ullerøy. Frem til 22. juli 1647 var det tolleren Anders Jonsen Undahl som eide disse gårdene. Neste gang jeg har funnet at Terøy opptrer som selvstendig gård, er i en sjølægdrulle fra 1706. Skylda var 1/4 hud og gården var bondegods. Gården gikk altså over til selveier før 1706, men når det var vites ikke sikkert.

1.2 De første kjente beboere på Terøy

Erik Olsen er den første jeg kjenner til som har bodd på Terøy. Det står i sjølægdrullen i 1706 at Finkel og Ole Eriksen var født på Terøy. Disse var sønnene til Erik Olsen. Han må da ha bodd på Terøy når disse to ble født, ca. 1656 og ca. 1674. I ett manntall fra 1664 er Erik Olsen oppført under husmenn og strandsittere under matrikkelgården Ullerøy. Jeg antar det dreier seg om samme Erik Olsen og at det er Terøy som er det egentlige bostedet. Erik Olsen er registrert som 40 år gammel i manntallet og er da født ca. 1624.

I følge bygdebøkene for Austad bodde Erik Olsen på Sutnøy (i Austad sogn) i 1674. Han var gift med Mali Salvesdatter. Hun var fra Ytre Revøy (i Austad sogn). Mali var datter av Salve Steffensen og ut fra blant annet hennes barns fødselsår kan man anta hun var født mellom 1630 og 1640.

Barna til Erik Olsen og Mali Salvesdatter:
 • Finkel Eriksen, født ca. 1656, død ca. 1722. Se 1.3 Finkel Eriksens bruk.
 • Berte Eriksdatter, født ca. 1663, død 1736. Registrert som 73 år da hun ble gravlagt. Gift 1698 med Ole Rolfsen, født ca. 1678 i Farsund. Registrert som 28 år i 1706. I en marin rulle for Spind sogn i 1701 var han kalt ”Olle Rolfsen Farsund” og oppført som stående soldat. Berte og Ole bodde i Farsund også i 1706. De flyttet til Spind senere. I 1722 er Ole kalt Hovden. Ulike bygdebøker har ulike oppfatninger hvor denne gården var. Ingen har funnet det riktige stedet Ole Rolfsen bodde. Det er plassen Østre Hovden, som ligger under Fidje. Han leier derimot i 1724 en annen plass under Fidje, Hummervik, av Lars Nilsen Fidje. I ett register over fattige og sengeliggende fra 1730 står Berte Eriksdatter på Hummervik oppført som gammel og svak. Etterslekt.
 • Ole Eriksen, født ca. 1674, død 1737. Se 2.4 Ole Eriksen.
 • Siri Eriksdatter, død ca. 1744. Gift med Kolbein Ommundsen Revøy (i Austad sogn), født ca. 1677, død mellom 1723 og 1735. De bosatte seg på Ytre Revøy. De fikk en sønn som døde barnløs i 1735. Det var dødsskifte etter Siri i Korshavn (i Austad sogn) i 1745.

  Sønnen Finkel overtok Terøy. Det er en mulighet for at det var når dette skjedde at foreldrene hans flyttet til Sutnøy, der de bodde i 1674. Jeg finner ikke mer om Erik Olsen og Malis Salvesdatter skjebne etter den tid.

  Bebyggelsen på Terøy

  1.3 Finkel Eriksen bruk (1/4 hud)

  Finkel Eriksen Terøy, født ca. 1656, død ca. 1722, er i følge en sjølægdrulle fra 1706 født på Terøy 50 år tidligere. Han eier og bruker da hele Terøy. I 1693 er han nevnt som fadder og bosatt på Terøy. Han er nevnt i en rekke skattelister senere år. I en skatteliste som gjelder årene 1720 og 1721 er det ført opp beløp på ham i 1720, men ikke i 1721.

  Det har ikke lykkes å finne ut hvem som var konen til Finkel. Det kan muligens være den Edel som nevnes som fadder i 1705. Ett av barnebarna til Finkel het også Edel og det er derfor naturlig å tenke at hun kan være oppkalt etter en bestemor med samme navn. Det er også muligheter for at Finkel har vært gift mer enn en gang.

  Sammen med søsteren Bertes mann, Ole Rolfsen, innstevnet Finkel på tinget i 1722 brødrene Ole og Salve Jørgensen Revøy (i Austad sogn). De påberop seg odel etter Finkels mor, Mali Salvesdatter, på det 1/4 hud store bruket Odden på Ytre Revøy. De ble tilkjent løsningsrett til 1/12 hud. Mer hører man ikke om Finkel Eriksen.

  Barna til Finkel Eriksen:
 • Mette Finkelsdatter, født ca. 1685, død 1765. Se under 1.4 Ole Olsens bruk.

  Det kan være en mulighet for at også Berte Finkelsdatter Terøy var en datter til Finkel Eriksen (se 2.3 Berte Finkelsdatter med familie).

  I følge bygdeboken for Spind er det Finkels arvinger som er oppsittere på Terøy i 1723. I følge matrikkelutkastet samme år er det to oppsittere på Terøy. Jeg vet ikke sikkert hvem dette var.

  Det er for meg litt uklart hvordan eierforholdene var de neste årene. Etterkommere til Finkels bror Ole Eriksen Ullerøy eide 1/8 hud i Terøy frem til 1778. Om det var etterkommere etter Finkel, broren Ole eller andre, som eide den andre halvdelen av Terøy vet jeg ikke. Finkels datter Mette fortsatte å bo på Terøy.

  1.4 Ole Olsen med familie

  Det var trolig i 1728 Ole Olsen, født ca. 1675, død 1737, ble bosatt på Terøy. Da ble han gift med Mette Finkelsdatter Terøy, født ca. 1685, død 1765 (se 1.3 Finkel Eriksens bruk). Registrert som 80 år da hun ble gravlagt.

  Ole Olsen var sønn av Olaug Jonsdatter som var fra Kvås (i Kvås sogn) og som bodde på Bringsjord (i Lyngdal sogn) i 1718 og Oftebro under Lyngdal Prestegård i 1721 og 1722. I følge bygdeboken for Kvås kan faren ha vært Ole Gundersen Kvås. Ole Olsen var bosatt på Møskeland (i Lyngdal sogn) da han ble gift.

  Ole Olsen eide 1/4 hud i Ytre Revøy (i Austad sogn) som ble tilpantet av Iver Knudsen Revøy i 1731. Konene til Iver og Ole var søskenbarn.

  Ole Olsen er ikke registrert som los, men han var med på losing i hardt vær da han i druknet i 1737 sammen med tre andre menn. Det er dødsskifte etter ham på Terøy i 1738.

  Barna til Ole Olsen og Mette Finkelsdatter:
 • Edel Olsdatter, født 1729, død 1803. Se 1.5 Jakob Salvesen med familie.
 • Rakel Olsdatter, født 1732. Hun lever ved farens skifte i 1738. Trolig er det hun som i 1754 er kalt Rakel Olsdatter Ullerøy da hun er registrert som fadder. Jeg kjenner ikke til hennes videre skjebne.

  Det er datteren Edel Olsdatter og hennes mann som overtar bruket.

  1.5 Jakob Salvesen med familie

  Jakob Salvesen Ullerøy født ca. 1725, død 1800, overtok svigerfarens bruk på Terøy da han giftet seg. Registrert som 12 1/2 år ved farens skifte i 1738 og 72 år da han ble gravlagt. Gift 1754 med Edel Olsdatter Terøy, født 1729, død 1803 (Se 1.4 Ole Olsens med familie).

  Jakob var sønn av Salve Rasmussen og Asgerd Finkelsdatter. I 1770 er det oppført at han bruker hele Terøy, noe han trolig også har gjort før den tid. Fra 1778 blir han eier av hele gården da han makeskifter bruket svigerfaren eide på Ytre Revøy. Han eide også plassen Lega på Ullerøy.

  Det er dødsskifte etter Jakob på Terøy i 1801 og etter Edel på Terøy i 1805.

  Barna til Jakob Salvesen og Edel Olsdatter:
 • Ole Jakobsen, født 1754, død 1827. Se 1.6 Ole Jakobsens bruk.
 • Asgerd Jakobsdatter, født 1757, død 1819. Gift 1789 med Tolli Jonsen Skarstein, født 1735, død 1809. De ble bosatt på Indre Skarstein. Etterslekt.
 • Martelene (Mettelene) Jakobsdatter, født 1761, død 1839. Gift 1804 med Tobias Nilssen Skarvøy, født 1781, død 1843. Han var sønn av hennes kusine. Paret ble bosatt på Skarvøy. Ingen etterslekt.
 • Salve Jakobsen, født 1763, død 1848. Gift 1792 med Abel Serine Jakobsdatter Stålstøl (i Austad sogn), født 1763, død 1848, som var hans søskenbarn. Bosatt på Ullerøy. Etterslekt.
 • Berte Jakobsdatter, født 1768, død 1769.

  To av barna, Ole og Martelene, ble gift etter at begge foreldrene var døde og hadde over 20 år yngre ektefeller. Ole overtok Terøy.

  1.6 Ole Jakobsens bruk (1/4 hud)

  Ole Jakobsen Terøy, født 1754, død 1827. Gift 1805 med Trine Torkildsdatter Tranevåg, født 1780, død 1859. Hun var fra Østre Tranevåg og var datter av Torkild Nilssen og Inger Olsdatter.

  Ole eide også plassen Lega på Ullerøy. Plassen ble solgt og kjøpt noen ganger, men det var på Terøy at Ole og familien var bosatt. I 1801 er han registrert som los. Det er dødsskifte etter Ole i 1828 på Terøy.

  Ole og Trine fikk flere barn og sønnen Ole Olsen, født 1812, død 1880, overtok Terøy.

  Østsiden av Terøy


  2. ANDRE SOM HA BODD PÅ TERØY

  2.1 Isak Stålesen med familie

  I 1735 var det dødsskifte etter Isak Stålesen Eikvåg, født ca. 1678, død 1735. Han bodde da på Terøy. Han hadde i 1723 fått festebrev på en plass på Skarvøy og har flyttet til Terøy etter dette, trolig ca. 1726. Han ble i 1704 gift med Inger Stålesdatter, død etter 1735.

  Isak Stålesen var sønn av Ståle Reiersen Egerøy (under Eikvåg i Farsund sogn). Isak står i en sjølægdrulle i 1706 oppført som husmann i Eikvåg som var ”hafne pladtz” under Huseby, 28 år gammel. Han bodde med sin kone og sine barn i Eikvåg til de flyttet til Skarvøy. Han var en velstående skipsreder og ved dødsskiftet hans på Terøy i 1735 var boets netto 755 riksdaler.

  Barna til Isak Stålesen og Inger Stålesdatter:
 • Rebekka Isaksdatter, født 1705, død 1706.
 • Rebekka Isaksdatter, født 1707, død ca. 1778. Gift første gang gift med Lars Finkelsen Birkenes, født ca. 1699, død 1724. Lars og Rebekka overtok hennes foreldres hus i Eikvåg ca. 1723. Rebekka ble 1726 gift for andre gang med Kristen Tostensen, født ca. 1687, død 1735. De flyttet da til Skarvøy. Rebekka ble 1738 gift for tredje gang med Ole Torgrimsen, født ca, 1707, død 1752. Etterslekt i alle tre ekteskap.
 • Abraham Isaksen, født 1709. Jeg kjenner ikke hans videre skjebne. Er sannsynligvis død uten etterkommere før 1735, da han ikke er nevnt i farens skifte. Sannsynligvis har han ikke bodd på Terøy.
 • Inger Marie Isaksdatter. Registrert som 10 år i farens skifte, men må trolig være eldre fordi hun ble gift i 1738 med Besse Salvesen Ullerøy, født 1708, død 1782. De bosatte seg på Ullerøy. Etterslekt.

  Barna er sannsynligvis født i Eikvåg.

  2.2 Anne Nilsdatter Søegaard

  Anne Nilsdatter Søegaard, født ca. 1670, døde på Terøy i 1735. Hun var da registrert som 74 år og 2 mnd. gammel og var fra Jylland (i Danmark). Jeg kjenner ikke til mer om henne.

  2.3 Berte Finkelsdatter med familie

  Berte Finkelsdatter Terøy bodde på Terøy da hun var fadder i 1729 og i 1735 da hun fødte ett barn uten å være gift. Barnefaren var Povel (Paul) Haraldsen Tranevåg.

  Jeg kjenner ikke til Bertes videre skjebne. Sønnen Povel Povelsen døde på Terøy i 1747.

  Hvis Berte hadde vært en datter av Finkel Eriksen Terøy (se 1.3 Finkel Eriksens bruk), hadde normalt sett hun eller sønnen vært nevnt i skiftet til Siri Eriksdatter i 1745 (se 1.2 De første kjente beboere på Terøy). Ingen av de er nevnt der. Det kan tyde på at hun ikke var en datter av Finkel Eriksen, men man allikevel ikke utelukke det.

  Barna til Povel Haraldsen og Berte Finkelsdatter:
 • Povel Povelsen, født 1735, død 1747.

  2.4 Ole Eriksen

  Ole Eriksen Ullerøy, født ca. 1674, død 1737, var bror til Finkel Eriksen Terøy (se 1.3 Finkel Eriksens bruk). Han bosatte seg på Ullerøy da han ble gift, trolig ca. 1695, med Marta Sørensdatter Ullerøy, død ca. 1750. Ole var los og da hans sønn Søren Olsen overtok som los i 1731 ble Ole kalt Terøy. Alle andre ganger jeg har funnet ham nevnt, er han kalt Ullerøy. Det er en mulighet for at han bodde på Terøy en kort periode rundt 1731, men trolig er det feilskrift eller en forveksling med Ole Olsen Terøy. Etterslekt.

  Flyfoto fra Terøy


  KILDER

  Det er brukt en rekke trykte kilder, internettbaserte kilder og utrykte kilder fra Statsarkivene. Under er en kortfattet oversikt over de kilder som er brukt:

  Bygdebøker, slektsbøker, nasjonale og lokale historiske årbøker og tidsskrift, skifter, skifteekstrakter, folketellinger, manntall, skattelister, matrikler, jordbøker, pantebøker, panteregistre, militære ruller, losruller, med mere.
 • Personer på Terøy
  - personer, steder, kilder og kategorier

  Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

  Personer

  Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


  1 Offe Bilde
  2 Edel Terøy
  3 Berte Eriksdatter
  4 Siri Eriksdatter
  5 Ole Eriksen
  6 Finkel Eriksen
  7 Mette Finkelsdatter
  8 Berte Finkelsdatter
  9 Asgerd Finkelsdatter
  10 Lars Finkelsen
  11 Ole Gundersen
  12 Povel Haraldsen
  13 Paul Haraldsen
  14 Rebekka Isaksdatter
  15 Inger Marie Isaksdatter
  16 Abraham Isaksen
  17 Asgerd Jakobsdatter
  18 Martelene Jakobsdatter
  19 Mettelene Jakobsdatter
  20 Abel Serine Jakobsdatter
  21 Berte Jakobsdatter
  22 Ole Jakobsen
  23 Salve Jakobsen
  24 Olaug Jonsdatter
  25 Tolli Jonsen
  26 Ole Jørgensen
  27 Salve Jørgensen
  28 Iver Knudsen
  29 Tobias Nilssen
  30 Torkild Nilssen
  31 Edel Olsdatter
  32 Rakel Olsdatter
  33 Inger Olsdatter
  34 Erik Olsen
  35 Ole Olsen
  36 Søren Olsen
  37 Kolbein Ommundsen
  38 Povel Povelsen
  39 Salve Rasmussen
  40 Ståle Reiersen
  41 Ole Rolfsen
  42 Mali Salvesdatter
  43 Jakob Salvesen
  44 Besse Salvesen
  45 Salve Steffensen
  46 Inger Stålesdatter
  47 Isak Stålesen
  48 Anne Nilsdatter Søegaard
  49 Marta Sørensdatter
  50 Ole Torgrimsen
  51 Trine Torkildsdatter
  52 Kristen Tostensen
  53 Anders Jonsen Undahl

  Steder

  Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


  1 Danmark
  2 Jylland, Danmark
  3 Farsund
  4 Austad sogn
  5 Farsund sogn
  6 Kvås sogn
  7 Lista sogn
  8 Lyngdal sogn
  9 Spind sogn
  10 Vanse sogn
  11 Birkenes, Spind
  12 Bringsjord, Lyngdal
  13 Egerøy, Farsund
  14 Eikvåg, Farsund
  15 Fidje, Spind
  16 Østre Hovden, Spind
  17 Hummervik, Spind
  18 Huseby, Lista
  19 Korshavn, Austad
  20 Kvås, Kvås
  21 Lega, Spind
  22 Møskeland, Lyngdal
  23 Odden, Austad
  24 Oftebro, Lyngdal
  25 Prestegården, Lyngdal
  26 Ytre Revøy, Austad
  27 Skarvøy, Spind
  28 Indre Skarstein, Spind
  29 Stålstøl, Austad
  30 Sutnøy, Austad
  31 Terøy, Spind
  32 Østre Tranevåg, Spind
  33 Ullerøy, Spind

  Kilder

  Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


  Uspesifisert

  Kategorier

  Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


  Steder Kilder


  Blogger

  Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

  16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

  16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

  04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

  03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

  03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

  03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

  26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

  04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

  05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

  30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

  18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

  13.12.2010: Rema og Rimi

  01.12.2010: Folketellingen 1910

  22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

  08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

  09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

  21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

  21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

  01.09.2010: Skifter i Spangereid

  18.08.2010: Personer på Terøy

  11.08.2010: Personer på Skarvøy

  07.08.2010: Manntall 1718 Spind

  06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

  05.08.2010: Bokomtale: Svinør

  04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

  03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

  02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

  01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

  31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen