Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Rema og Rimi

Publisert: 13.12.2010


At navnet REMA kommer av ordet RIMI visste nok ikke Odd Reitan da Reitan Marked ble omdøpt til Rema1000. Det er en aldri så liten kurositet at matvaregiganten tok et navn som var flertallsform av navnet på det som skulle bli hans argeste konkurent.


Logo til Rema1000 og Rimi

1. Ordets betydning

Stein Erik Hagen startet butikken RIMI500 i 1977. To år senere startet Odd Reitan sin første REMA butikk. Senere ble navnet REMA1000, en forkortelse for Reitan Mat, 1000 artikler. RIMI500 ble til RIMI. De to dagligvarebutikkene utviklet seg til lavprismarkedets argeste konkurrenter i Norge.

Så lurer du gjerne på hvorfor dette står på en nettside som omhandler slekt- og lokalhistorie på Sør- og Vestlandet? Svaret er at Rema også er et gårdsnavn. Gården Rema ligger i Spangereid sogn i Lindesnes kommune. Mange, meg selv inkludert, bruker skrivemåten "Reme". Søk i sentralt stedsnavnregister (SSR) gir at både "Rema" og "Reme" er er det navn på ei "grend". I Olav Njerves bøker "Spangereid - folk i bygda gjennom tidende", er det brukt formen "Rema", og det står følgende om navnets betydning: "Rema kjem av Rimi".

Oluf Rygh kaller gården "Reme" og skriver i "Norske Gaardnavne" følgende om navnets betydning:

Efter Nutidsformen kan Navnet være Flt. af rimi m., langstrakt Forhøining, Jordryg eller Bjergryg (Indl. S. 70). Hvis man kan stole paa den ovfr. anførte Form i Remmen, kan Reme være opr. *Rimin, en Sammensætning af rimi med vin (Indl. S. 85).

"Rema" er altså flertall av "rimi", som betyr langstrakt forhøyning, jord- eller fjellrygg.

Rema (Reme) ligger i Spangereid på Lindesnes


2. Gården Rema (Reme)

Gården Rema er to matrikkelgårder i Lindesnes, østre og vestre Rema (Reme). I dag regnes bebyggelsen som en del av tettstedet Svennevik, med omtrent 250 innbyggere.

Fra Rema (Reme) i 2004


3. Personer på Rema (Reme)

Det finnes ikke tradisjonelle bygdebøker med gård og folk i Spangereid. Olav Njerves bøker "Spangereid - folk i bygda gjennom tidende" består av avskrifter av manntall, kirkebøker m.m.

Før 1600-tallet finnes det kun spredt informasjon om hvem som bodde på Rema. For eksempel bodde en som heter Reier på Rema i 1591. Seglet hans er gjengitt i "Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610" og vises nedenfor.

Segl til Reiar Rema i 1591

Rema og Rimi
- personer, steder, kilder og kategorier

Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

Personer

Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


1 Stein Erik Hagen
2 Olav Njerve
3 Odd Reitan
4 Reiar Rema

Steder

Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


1 Lindesnes kommune
2 Spangereid sogn
3 Rema, Spangereid
4 Reme, Spangereid
5 Svennevik, Spangereid

Kilder

Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


1 Norske Gaardnavne, Oluf Rygh
2 Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening, 2010
3 Sentralt stedsnavnregister på www.statkart.no
4 Spangereid - folk i bygda gjennom tidende, Olav Njerve
5 www.rema.no
6 www.rimi.no

Kategorier

Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


Steder


Blogger

Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

13.12.2010: Rema og Rimi

01.12.2010: Folketellingen 1910

22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

01.09.2010: Skifter i Spangereid

18.08.2010: Personer på Terøy

11.08.2010: Personer på Skarvøy

07.08.2010: Manntall 1718 Spind

06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

05.08.2010: Bokomtale: Svinør

04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen