Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Enok Lundegaards bibelnotater

Publisert: 18.12.2010


Enok Teissen Lundegaard har notert opplysninger om fødsler, dåp, død og andre familiebegivenheter i bibelen. Her gjengis avskrift av notatene, med kommentarer der fokus er rettet mot opplysninger som ikke samsvarer med andre kilder. Artikkelen ble skrevet til Spind Historielags årbok i 2007.


NOTATER OM FAMILIEBEGIVENHETER

Før i tiden var det vanlig å notere begivenheter i bibelen. Min tipp-tipp-oldefar Enok Teissen Lundegaard har i familiebibelen notert opplysninger om fødsler, dåp, død og andre familiebegivenheter. I denne artikkelen gjengis avskrift av notatene med kommentarer.

Fokus er rettet mot opplysninger som ikke samsvarer med andre kilder. Noen av opplysningen i bibelen avviker fra kirkebøkene, bøker med slektshistorie og bygdebøker. Heller ikke alt som er notert i bibelen er korrekt. Det dreier seg stort sett om unøyaktigheter. Noen vil nok hevde at jeg er pirkete. Men når en feil først har kommet på trykk, vil ofte andre kopiere en opplysning og ta med seg feilen. For eksempel er flere feil i en bok med slektshistorie skrevet av Christopher Morgenstierne Munthe, gjengitt i bygdeboken for Spind.

Bibelnotatene gir også svar på en del spørsmål som ellers hadde vært vanskelig eller umulig å finne ut av.

Portrett av Enok Lundegaard


ENOK LUNDEGAARD

Enok Teissen Lundegaard var sønn av Teis Jakob Torkildsen fra Høyland og Sara Jakobsdatter fra Stuland. Foreldrene giftet seg i 1800 og bosatte seg i Bordvika. Noen år senere flyttet de til Holvik. Tre gårdsbruk ble slått sammen til gården Lundegård, som gav slektsnavnet til familien. Enoks far, Teis Lundegaard, er mest kjent som stortingspolitiker og var med på utformingen av grunnloven på Eidsvoll i 1814.

Enok ble født i 1821 på Lundegård i Austad, som den niende av foreldrenes ti barn. Han giftet seg i 1841 med Sara Elena Eilertsdatter fra Ullerøy. De bosatte seg på Ullerøy, hvor han døde i 1911. De fikk åtte barn. Enok var beskjeftiget med mangt; han var ordfører, skipsfører, los, fiskerioppsynsbetjent, fyrbetjent, fisker og gårdbruker.

Det bor i dag hundrevis av etterkommere etter Enok og Sara Elena i Spind, nabobygdene og ellers i hele verden.

Slektstre for Enok Lundegaard


BIBELNOTATENE MED KOMMENTARER

Under følger avskrift av notatene fra familiebibelen. Det er jeg som har nummerert notatene. Legg merke til at Enok ikke har notert kronologisk.

Når opplysningene ikke stemmer overens med nedenstående kilder, har jeg kommentert dette. Jeg har også kommenter spesielle hendelser. Kildene det er kontrollert mot er følgende:

Kirkebøker*: Ministralbøker og kirkebokkopier (klokkerbøker) for Spind, Farsund, Lyngdal og Austad sogn. (Diverse kirkebøker)

Munthe*: Christopher Morgenstierne Munthe, ”Familien Theissen fra Spind paa Lister og dens forfædre”, 1903. (Slekshistorie)

Salvesen*: Torvald Alfred Salvesen og Johan Kielland Bergwitz, ”Teis Lundegård og hans efterslegt”, 1925. (Slektshistorie)

Birkenes*: Jakob Birkenes, ”Spind – en bygdebok”, 1950 (Bygdebok for Spind)

Lundegaardslekta*: Eilif Reinertsen, Herløv Åmlånd, Theis M. Theissen med flere, ”Teis Lundegaard og slekta hans”, 1979. (Slektshistorie)

Lian1981*: Oddleif Lian, ”Lyngdal I – Gard og folk”, 1981. (Bygdebok for Lyngdal, 1. bind)

Lian1984*: Oddleif Lian, ”Lyngdal II – Gard og folk”, 1984. (Bygdebok for Lyngdal, 2. bind)

Lian1994*: Oddleif Lian, ”Austad I – Gard og folk”, 1994. (Bygdebok for Austad, 1. bind)

Lian1995*: Oddleif Lian, ”Austad II – Gard og folk”, 1995. (Bygdebok for Austad, 2. bind)

I teksten under vil stjernen etter kildenavnet, *, indikerer at det er ovenstående kilde det refereres til. Når det er gitt spørsmålstegn i klammeparenteser, [?], betyr det at jeg har vært usikker på om avskriften er riktig. Det gis da også en forklaring etter kommentarene.

1. Aar 1841 den 8de December blev vi Ægtevied i Spinds Kirke af sognepræst Kjerulff.
Kommentar: Vielsen gjelder Enok Teissen Lundegaard og Sara Elena Ellertsdatter Ullerøy.

2. Aar 1844 den 21de September Kl. 6 Eftermiddag blev vores Dotter ”Sara” født og døbt den 20 October af sognepræst Bugge.
Kommentar: Kirkebøker* (både ved dåp og konfirmasjon) fører henne som født 6. september. Jeg kan tro at datoen Enok har notert er det korrekte og at presten har ført inn feil. Men: for å konkludere må man sjekke andre kilder (hvis det finnes).

3. Aar 1848 den 26de October Kl. 4 ½ Formiddag blev vores Dotter ”Katarine” født og døbt den 19de November af Sognepræst U Bugge.
Kommentar: I kirkeboken og klokkerboken for Spind er hun innført med henholdsvis navnet ”Catharine” og ”Kathrina”. Dette illustrerer at ulike kilder har ulike skrivemåter for navnet på en person ved dåp. Salvesen* og Birkenes* skriver ”Katarina”. I Lundegaardslekta* er navnet skrevet ”Katrine”. Dette samsvarer med en normalisering av navnebruken - slik vi ville ha skrevet i dag. Slik er det også med flere av de andre som er nevnt i notatene, uten at jeg har kommentert dem spesielt. Salvesen* har feilaktig fødselsdato. Dåpsdatoen har nok Enok ført inn feil. I kirkebøker* er dåpen innført 12. november og dette stemmer også overens med prestens dagsregister.

4. Aar 1851 den 24de Juli Kl. 6 Eftermiddag blev vor Dotter ”Jacobine Emilia” født og døbt den 3de August af personlig kappelan

5. Aar 1856 den 29de Mars Kl 12 Midnat blev vores Dotter ”Theresia Johanna” født og døpt 20de April af Sognepræst Voss

6. Aar 1859 den 31te Juli kl. 1 Eftermiddag blev vores Søn ”Ellert Johannes” født og døbt den 4de September af Sognepræst Voss.

7. Aar 1862 den 30te Januar blev vores dotter ”Elen Olava” født og døbt 9de Mars af Sognepræst Voss.

8. Aar 1864 den 14de April blev vores Søn ”Theis Jacob” født og døbt den 29de Mai af Sognepræst Voss.

9. Aar 1866 den 10de Mai kl. 1 Formiddag blev vores dotter ”Otlu Teodora” født og døbt 17de Juni af Sognepræst Salvesen.

10. Jeg (Enok) er født 3de Marts 1821.

11. Sara Elena er født 29de Marts 1822.
Kommentar: I kirkeboken og klokkerboken for Spind er hun innført med henholdsvis navnet ”Sara Helene” og ”Sara Elene”. Munthe* og Birkenes* skriver ”Sara Helene”.

12. Aar 1864 den 27de Juli blev vores dotter ”Sara” Ægteviet med Tønnes Michal Pedersen (Sognepræst Voss).
Kommentar: To år før Saras søster Otlu Teodora blir født, gifter Tønnes Mikal Pedersen fra Farsund seg med Sara. Etter at Sara er død gifter Tønnes Mikal seg med søsteren Otlu Teodora. Se også punkt 35.

13. Aar 1866 i Juni reiste vores dotter ”Sara” til Chicago i Amerika. Gud være hendes Ledsager.
Kommentar: Sara flyttet til Chicago sammen med mannen Tønnes Mikal og deres sønn Ludvig Mikal som var født i 1865. Utflyttingen er oppført i kirkeboken for Farsund og datert til 19. juni. Se også punkt 23.

14. Aar 1870 den 23de November blev vores dotter Catrina Ægteviet med Martin Reinertsen af Sognepræst Larson.
Kommentar: Martin Reinertsen var fra Østre Hausvikstrand og det var der paret bosatte seg.

15. Aar 1877 den 10 December blev vores dotter ”Theresia Johanna” Ægteviet med Theis J. Reinertsen af Prost Larson
Kommentar: Teis Jakob Reinertsen var bror til Martin som var gift med Teresie Johannes søster Katrine. Paret bosatte seg først på Ramsjord, men flyttet siden til Ullerøy.

16. Aar 1848 i November Kulseilede min Svoger Tobias Christan Theissen, mellom Farsund og Langø, hvorved han tillige med 2 Mand blev borte. Tobias Christians Liig blev neste Aar fundet paa Vester side af Vikelen og blev Begravet ved Spinds kirke.
Kommentar: Tobias Kristian Teissen var fra Østre Langøy og gift med Enoks søster Ingeborg Teisdatter. Forliset skjedde 28. november. I kirkebøker* står det oppført at hverken han eller de to andre som druknet, Ole Toresen Bugdøy og Sivert Hanssen Langøy, ble funnet. Opplysningen om at liket ble funnet og gravlagt, gjør at det er notatene i bibelen som gir informasjon som andre skriftlige kilder ikke gjør. Det står oppført feil årstall for død i Munthe* og Birkenes*.

17. Aar 1859 den 15de August dødde Engel Christiansdotter i en Alder af ere 87 Aar. Blev Begravet den 19de. Hun var i vort Brød i noget over 10 Aar.
Kommentar: Hadde Engel Kristiansdatter vært 87 år da hun døde, måtte hun ha vært født i 1771 eller 1772. Det var ikke uvanlig at man trodde noen var eldre enn det de var; det ser man ofte i registrering av døde i kirkebøkene. Hun var trolig født på Vatland i Lyngdal i 1775 som datter av Kristen Olsen og Anna Siversdatter (se Lian1984*). Trolig er det hun som i 1801 er registrert som tjener på Skarstein og som gifter seg i 1816 med enkemann Stillu Reiersen fra plassen Østre Hovden under Fidje. Stillu døde i 1824.

18. Aar 1856 den 26de Februar Kl. 8 formiddag dødde min Fader, Theis Jacob Lundegaard, 81 ½ Aar gammel. Blev begravet den 5te Marts.
Kommentar: I Lundegaardslekta* står det at Teis Lundegaard døde kl. 11. Her omtales også hans siste ord. Jeg innehar ett avisutklipp hvor historien avviker litt fra den i Lundegaardslekta*.

19. 1864 (Paasken) dødde min Svigerinde ”Otlu Eilertsdotter Langø”.
Kommentar: Otlu Eilertsdatter var gift med Enoks bror Nils Tobias Teissen Lundegaard. Otlu døde 29. mars som var 3. påskedag.

20. Aar 1864 den 8de August Kl. 3 Formiddag dødde min Søn ”Theis Jacob” og blev begravet den 12te August.
Kommentar: Han ble kun 3 måneder gammel.

21. Aar 1866 den 10de October dødde min Svoger Ole Elisen i Chicago af Colera.
Kommentar: Ole Andreas Eliesen var fra Farsund og gift med Enoks søster Ingeborg Teisdatter. Hos Salvesen* og i Lundegaardslekta* står at han døde i 1860, dog med ett spørsmålstegn hos Salvesen*. I og med at oppføringen i bibelen er notert mellom oppføringer fra år 1864 og 1867, kan det tyde på at 1866 er det korrekte.

22. Aar 1867 den 28de juli dødde min Broder Nils Tobias.
Kommentar: Nils Tobias Teissen Lundegaard bodde på Østre Langøy.

23. Aar 1867 i August dødde vores Dottersønn ”Ludvig” i Chicago.
Kommentar: Salvesen* og Lundegaardslekta* angir at ekteskapet mellom Sara Lundegaard og Tønnes Mikal Pedersen var barnløst. Tønnes Mikal hadde over 30 barnebarn, og flere av dem lever. Ingen av dem jeg har snakket med har kjent til at de har hatt en ”onkel i Amerika”. Når barnebarna leser eller blir fortalt det som står skrevet i denne artikkelen, vil de få vite at de hadde en onkel som de ikke har kjent til og som døde i Chicago for over 140 år siden. Notatene i bibelen har gitt meg opplysninger som jeg ellers ikke ville ha funnet ut; hvor familien bodde da de flyttet til Amerika og skjebnen til Ludvig Mikal.

24. Aar 1872 den 1ste Mai dødde min Moder Sara Lundegaard, 92 (to og nitti) Aar gammel, og blev begravet den 8de Mai.

25. Aar 1874 den 31te Januar dødde min Svigermoder Catrina Torkildsdotter, 87 Aar gammel, og blev begravet 10de Februar.
Kommentar: Katrine Torkildsdatter var 86 år da hun døde. Hun bodde på Ullerøy.

26. Aar 1875 den 19de Marts dødde min Svigerfader Ellert Johannes Salvesen 81 Aar gammel, blev begravet 27 Marts.
Kommentar: Eilert Johannes Salvesen bodde på Ullerøy.

27. Aar 1875 dødde min Søster Ingeborg i Chicago (Amerika).
Kommentar: Hverken Salvesen* eller Lundegaardslekta* kan supplere med dato.

28. Aar 1877 den 11te April dødde min Broder Torkild Lundegaard 73 ½ Aar gammel. Blev begravet den 19de April.
Kommentar: Torkild Teissen Lundegaard bodde på Lundegård.

29. 1880 29de Marts dødde min Søster Berthe Serine 79 Aar gammel. Blev begravet 6te April.
Kommentar: Berte Serine Teisdatter bodde på Holvik.

30. 1880 den 6te April dødde min dottersøn ”Enok Martinsen Hausvigstrand” 3 Aar 1½ Maaned gammel. Blev begravet den 12te April.
Kommentar: Enok Martinsen var sønn til Enok Lundegaards datter Katrine. De bodde på Østre Hausvikstrand.

31. Aar 1881 dødde min Svoger Magnus Reinertsen Haalvig.
Kommentar: Salvesen* og Lundegaardslekta* angir korrekt 14. januar som dødssdato. Magnus Reinertsen var gift med Enoks søster Berte Serine Teisdatter.

32. Aar 1883 den 5te Januar Klokken 6 Aften dødde vores dotter ”Sara” 38 Aar 3 mder gammel. Blev begravet 13de Januar. Velsigne være det dyrebare Minde.
Kommentar: I Lundegaardslekta* står feilaktig dødsdato. Sara var en gang før 1875 flyttet tilbake fra Amerika og var nå bosatt i Farsund.

33. 1883 i Juli kom vores Søn Ellert hjem i Besøg fra Amerika, efter 3 Aars fravær. Den 30te August reiste han tilige med vores dotter Elene Olava til Amerika. Gud ledsage og bevare dem paa hele deres Vandring gjennom Livet.
Kommentar: Eilert Johannes Lundegaard reiste tilbake til California i USA, hvor han ble metodistprest.

34. Aar 1883 i August dødde Sara Teodora Martinsdotter Hausvigstrand 1 Aar gammel.
Kommentar: Ingen andre kilder nevner at Enoks datter Katrine, som bodde på Østre Hausvikstrand, hadde ett barn med dette navnet og som døde i 1883. Derimot døde Sara Theresia Martinsdatter 1. august 1884, ett år gammel. Kanskje har Enok skrevet feil årstall og fornavn.

35. 1884 den 18de September blev vores yngste dotter Otlu Teodora Ægteviet med Tønnes M. Pedersen. Gud gi dem et fredsommelig og lykkelig Ægteskap […?]
Kommentar: Tønnes Mikal Pedersen hadde tidligere vært gift med Enoks eldste datter, Otlu Teodoras søster Sara.
[?]: Slutten av setningen har jeg ikke klart å tyde


36. 1884 i November kom vores dotter Elena Olava hjem fra Amerika.
Kommentar: Elena Olava Enoksdatter kom hjem etter ett år, men reiste i 1891 tilbake igjen. Se punkt 38.

37. Aar 1887 den 21de Marts Kl 3 Eftermiddag dødde vores dotter Theresia Johanna, og blev begravet den 29de 31 Aar gammel. Velsignet være dit Minde.

38. Aar 1891 den 2dre April reiste vores dotter Elen Olava til [Takoma?] i Amerika, til sin Broder som der er Ansat som Præst. Gud ledsage og bevare hende paa denne og hendes øvrige Livsreiser.
Kommentar: Elena Olava Enoksdatter ble gift to ganger i USA.
[?]: Elen Olavas bror Ellert Johannes Lundegaard bodde blant annet i Takoma, Washington.


39. Aar 1891 den 12te April dødde Bertha Lundegaard 88 Aar gammel.
Kommentar: Berte Olsdatter var gift med Enoks bror Torkild Teissen Lundegaard og bosatt på Lundegård. Hun var 87 år gammel da hun døde.

40. Aar 1891 den 11te November blev vores dotter Elen Olava Ægteviet med Harold Hammersmark i Staten Washington i Amerika.
Kommentar: I følge Salvesen* og Lundegaardslekta* var Harald opprinnelig fra Kristiansand.

41. Aar 1893 midt i December døde Eller Johannes Salvesen.
Kommentar: Eilert Johannes var bror til Enoks kone. Faren deres het Eilert Johannes Salvesen, og normalt ville en sønn brukt Eilertsen som etternavn. Her har han brukt farens etternavn (Salvesen) som slektsnavn, slik vi som oftest gjør i dag. Kirkebøker* angir 28. desember som dødsdag. Han var bosatt på Ullerøy. Munthe* og Birkenes* angir feil årstall for død.

42. Aar 1896 den 10de April reiste min dotter Catrina med sine 3 Børn til Amerika. Gud være hendes Ledsager og Forsørger og lad det blive hende og børnene til Gavn og Velsignelse.
Kommentar: I følge Lundegaardslekta* var Katrine blitt enke i 1890 da mannen Martin Reinertsen druknet i Wisconsin. De to yngste barna døde i Denver, Colorado. I Lian1994* står det ingenting om dette.

43. Aar 1899 den 28 de Februar Kl 6 ½ Formiddag dødde min kjære Kone Sara Elene, efter flere Aars sygelighed; 77 Aar gammel. Vort Ægteskabs Liv var noge over 57 Aar. Hun blev begravet den 8de Marts. Velsignet være dit dyrebare Minde.
Kommentar: Hun var fremdeles 76 år.

44. Aar 1902 den 13de Februar dødde min Broder Theis Stuland 92 Aar gammel. Blev begravet den 21de. Han var Blind og Døv i 12 Aar.
Kommentar: Teis Teissen Lundegaard bodde på Stuland, men flyttet noen år før han døde til datteren sin på Berøy. Folketellingen i 1900 angir også at han var blind. Lundegaardslekta* angir feil datoer, både for fødsel og død.

45. Aar 1904 dødde min Svoger Bernt Finkelsen Eitland 80 Aar gammel
Kommentar: Kirkebøker* angir dødsdagen til Bernt Andreas Finkelsen til 23. juli 1903. Han var da 81 år gammel. Hos Salvesen* og i Lundegaardslekta* står dødsdagen feilaktig oppført. Han var gift med Enoks søster Anne Marie Teisdatter. De bosatte seg først på Sælør og siden bodde de på Eitland.

46. Aar 1907 den 13de October dødde min Svigersønn Tønnes Pedersen paa Dybvig og blev begravet i Farsund den 20de October - 67 Aar gammel.
Kommentar: Tønnes Mikal Pedersen hadde først vært gift med Enoks eldste datter Sara og deretter med yngste datter Otlu Teodora. Han var 68 år gammel da han døde. Kirkebøker*, det vil si kronologiske førte ministralbøker og klokkerbøker i Lyngdal og Farsund, angir alle at han døde og ble gravlagt i september. Salvesen* og Lundegaardslekta* samsvarer med Enok på at det var i oktober. Lundegaardslekta* angir feil fødested; det korrekte er Østre Vatne på Lista.

47. Aar 1911 den 20de oktober døde nedskriveren af dette: Enok Theissen Lundegaard og blev begravet i Spind 27de oktober. Han var født i Lundegaard, Austad 3dje mars 1821. Velsignet være hans kjære minde!
Kommentar: Det står ikke hvem som har skrevet dette. I følge Kirkebøker* døde han 21. oktober, som følge av et fall - han falt utfor døren sin, slo hoften og ett ben brakk. Gravsteinen hans, Salvesen* og Lundegaardslekta* angir 20. oktober som dødsdato. Hva som er riktig vet jeg ikke.

Enok Lundegaards bibelnotater
- personer, steder, kilder og kategorier

Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

Personer

Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


1 Johan Kielland Bergwitz
2 Jakob Birkenes
3 U Bugge, sogneprest
4 Sara Elena Eilertsdatter
5 Otlu Eilertsdatter
6 Ole Andreas Eliesen
7 Bernt Andreas Finkelsen
8 Sivert Hanssen
9 Harald Hammersmark
10 Sara Jakobsdatter
11 Kjerulff, sogneprest
12 Engel Kristiansdatter
13 Larson, sogneprest
14 Oddleif Lian
15 Anne Marie Teisdatter Lundegaard
16 Berte Serine Teisdatter Lundegaard
17 Eilert Johannes Enoksen Lundegaard
18 Elene Olava Enoksdatter Lundegaard
19 Enok Teissen Lundegaard
20 Ingeborg Teisdatter Lundegaard
21 Jacobine Emilia Enoksdatter Lundegaard
22 Katarine Enoksdatter Lundegaard
23 Katrine Torkildsdatter Lundegaard
24 Nils Tobias Teissen Lundegaard
25 Otlu Teodora Enoksdatter Lundegaard
26 Sara Enoksdatter Lundegaard
27 Teis Lundegaard
28 Teis Teissen Lundegaard
29 Theis Jacob Enoksen Lundegaard
30 Theresia Johanna Enoksdatter Lundegaard
31 Torkild Teissen Lundegaard
32 Sara Teodora Martinsdatter
33 Enok Martinsen
34 Christopher Morgenstierne Munthe
35 Berte Olsdatter
36 Kristen Olsen
37 Ludvig Mikal Pedersen
38 Tønnes Mikal Pedersen
39 Stillu Reiersen
40 Eilif Reinertsen
41 Magnus Reinertsen
42 Martin Reinertsen
43 Teis Jakob Reinertsen
44 Eilert Johannes Salvesen
45 Eilert Johannes (Eilertsen) Salvesen
46 Torvald Alfred Salvesen
47 Salvesen, sogneprest
48 Anna Siversdatter
49 Berte Serine Teisdatter
50 Ingeborg Teisdatter
51 Tobias Kristian Teissen
52 Theis M. Theissen
53 Ole Toresen
54 Teis Jakob Torkildsen
55 Voss, sogneprest
56 Herløv Åmlånd

Steder

Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


1 Amerika
2 USA
3 California, USA
4 Wisconsin, USA
5 Washington, USA
6 Akershus fylke
7 Vest Agder fylke
8 Chicago, Illinois, USA
9 Denver, Colorado, USA
10 Eidsvoll, Akershus
11 Farsund, Vest-Agder
12 Kristiansand, Vest-Agder
13 Takoma, Washington, USA
14 Austad sogn, Vest-Agder
15 Farsund sogn, Vest-Agder
16 Lista sogn, Vest-Agder
17 Lyngdal sogn, Vest-Agder
18 Spind sogn, Vest-Agder
19 Bordvika, Austad
20 Berøy, Austad
21 Bugdøy, Spind
22 Djupvik. Lyngdal
23 Eitland, Austad
24 Fidje, Spind
25 Østre Hausvikstrand, Austad
26 Holvik, Austad
27 Østre Hovden, Spind
28 Høyland, Austad
29 Langøy, Spind
30 Østre Langøy, Spind
31 Lundegård, Austad
32 Ramsjord, Austad
33 Skarstein, Spind
34 Stuland, Austad
35 Sælør, Austad
36 Ullerøy, Spind
37 Vatland, Lyngdal
38 Østre Vatne, Lista
39 Vikelen, Spind

Kilder

Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


1 Austad I – Gard og folk, Oddleif Lian, 1994
2 Austad II – Gard og folk, Oddleif Lian, 1995
3 Familien Theissen fra Spind paa Lister og dens forfædre, Christopher Morgenstierne Munthe, 1903
4 Lyngdal I – Gard og folk, Oddleif Lian, 1981
5 Lyngdal II – Gard og folk, Oddleif Lian, 1984
6 Ministralbøker og kirkebokkopier (klokkerbøker) for Spind, Farsund, Lyngdal og Austad sogn
7 Spind en bygdebok, Jakob Birkenes, 1966 (2. utgave)
8 Teis Lundegård og hans efterslegt, Torvald Alfred Salvesen og Johan Kielland Bergwitz, 1925
9 Teis Lundegaard og slekta hans, Eilif Reinertsen, Herløv Åmlånd, Theis M. Theissen med flere, 1979

Kategorier

Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


Johannessen Kilder


Blogger

Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

13.12.2010: Rema og Rimi

01.12.2010: Folketellingen 1910

22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

01.09.2010: Skifter i Spangereid

18.08.2010: Personer på Terøy

11.08.2010: Personer på Skarvøy

07.08.2010: Manntall 1718 Spind

06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

05.08.2010: Bokomtale: Svinør

04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen