Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Sjølægdrulle 1707 Spangereid

Publisert: 30.12.2010


Her følger avskrift av et sjømilitært manntall fra 1707. I denne sjølægdrullen er det med personer fra seks av gårdene langs kysten sørvest i Spangereid sogn, som ligger i Lindesnes kommune, som ikke var med i sjølægdrullen året før. Fotokopi av originalen og manntallet i bearbeidet form, kommer i tillegg til avskriften.


Oversiktskart


Innledning

Et sjømilitært manntall (sjølægdrulle) gir oversikt over den mannlige befolkningen på gårdene langs kysten. En lægd var en utskrivingsenhet for militærtjeneste. Flere gårder ble regnet til en lægd som sammen skulle stille soldat(er). Gårder langs kysten var i sjølægd der soldatene skulle være med i den Dansk-norske marinen, mens andre gårder var i landlægd. Hvor grensen mellom sjølægd og landlægd gikk, har variert over tid.

Det ble utarbeidet en slik sjølægdrulle i 1706. En rekke personer lot seg frivillig innskrive som sjøvant, halvbefaren eller fullbefaren. Disse lot seg stille til den Dansk-norske flåtens disposisjon hvis det skulle bli behov for dem på et senere tidspunkt. Flere ble i manntallet registrerte som allerede innrullerte eller i marinens tjeneste. Tre år tidligere hadde nemlig myndighetene lokket med en rekke fordeler for de som skrev seg inn. Tilsynelatende var det ikke gode nok lokkemidler. Nye regler med flere fordeler ble innført i 1706. Blant annet skulle alle nye innrullerte få en riksdaler i året hvis de var sjøvant, to riksdalere hvis de var halvbefaren og tre riksdalere hvis de var fullbefaren. Det var en urolig tid i Europa, men krigsfaren fortonet seg ikke som overhengende. Derfor kan det å registrere seg ha fortonet seg som lettjente penger for ungdommen i Norge.


Sjølægdrulle 1707

Seks av gårdene langs kysten sørvest i Spangereid sogn, som ligger i Lindesnes kommune, var ikke med i sjølægdrullen fra 1706. Men året etter ble det utarbeidet en liste over der disse gårdene er tatt med: ”Spescification. Over de gaarder paa Lindesnes, som af gich fra Limitterne og der igien e[re] Tillagte den 1t martz 1707.”

Disse seks gårdene var: Ytre og Indre Jørgenstad, Flatebø, Haraldstad, Hægeland på Neset og Mønestad. På Jørgenstad er også plassene Sandviken og Løvnes med.

Manntallet fra 1706 er en ypperlig gårds- og personhistorisk kilde fordi den ikke bare gir opplysninger om soldater, men gir en mengde informasjon om alle hannkjønn, fra nyfødte til oldinger. De oppføres alle med navn, alder og fødested. I tillegg nevnes bruks- og eierforhold på de ulike brukene på gårdene, slektsforbindelser, midlertidige bosteder, yrker, enker som er oppsittere og hvem som var innrullert til marinen eller kunne bli det.

I manntallet fra 1707 er det ikke med fullt så mange opplysninger, blant annet er fødested og sjøbefarenhet utelatt.

Det er tatt med 33 personer i manntallet fra 1707. Det var ikke bare hannkjønn med i manntallet. Hvis den mannlige oppsitteren var død ble enken registrert som oppsitter. En av de 33 var en enke. Hun er ikke oppført med alder. En av personene, sønn av en oppsitter, var bosatt annet sted i Spangereid, mens en var i militæret i København. Det er en rekke korrigeringer og overstrykninger. Tre personer som er oppført er overstrøket og oppført på ny i margen. En tjenestedreng er overstrøket. Vi kan derfor regne at det var 26 menn mellom 0 og 94 år bosatt på disse 6 gårdene.


Alder

Gjennomsnittlig oppgitt alder er 30,2 år.

Plassering til gårdene i sjølægdrullen 1707


Eierforhold, gårdsskyld

Under hver gård er skylden angitt. Skyld er et mål for bruksverdien til en gård. Manntallet har tatt med hvem som er eier, oppsittere, husmenn og hvor mye skylden fordeles på hver oppsitter. Navn på husmannsplasser og underbruk er også med. Alle gårdene var eid av oppsitterne selv.

For eksempel står det følgende for Indre Jørgenstad: ”Indre Jørgenstad Skylder 2 huud 1/4 legd Bonde godtz”. Skylden er oppgitt i antall huder og i den tilsvarende verdien i ”marin legd”. Det gikk 8 huder på en marin lægd. Skylden er andre steder i manntallet oppgitt i kalveskinn. Det gikk 12 kalveskinn på en hud. ”Bonde gotz” betyr at Indre Jørgenstad var bondegods. Gården var eid av 3 oppsittere med mellom ½ og 1 hud hver. I tillegg fantes en husmannsplass, ikke navngitt.

Utsnitt av manntallet


Kopi av manntallet

Trykk her for å se manntallets side 1.

Trykk her for å se manntallets side 2.


Avskrift av manntallet

Trykk her for å se avskriften.

Jeg har skrevet av manntallet. Det er mine kommentarer og fotnoter som står i klammeparantes.


Bearbeidet manntall

Under følger manntallet i bearbeidet form. I listen under er navnene skrevet med 'normalisert moderne skrivemåter'. Listen er sortert etter original liste, i opprinnelig rekkefølge.

Navn og bosted

Alder

Eierforhold

Inn- rullert

Annet

Ole Danielsen Jørgenstad ytre

52

Bruker 2 huder

Daniel Olsen Jørgenstad ytre

4

Ole Olsen Jørgenstad ytre

1

Jakob Jørgensen Jørgenstad indre

79

Bruker 1 hud

Ole Jakobsen Jørgenstad indre

32

I København, militæret

Lars Nilssen Jørgenstad indre

46

Bruker 1/2 hud

Nils Larssen Jørgenstad indre

16

Torkild Larssen Jørgenstad indre

12

Torkild Stålesen Jørgenstad indre

32

Bruker 1/2 hud

nr. 66

Torkild Stålesen Jørgenstad indre

8

Torkild Stålesen Jørgenstad indre

3

Ståle Torkildsen Jørgenstad indre

40

Husmann

Torkild Stålesen Jørgenstad indre

1

Erik Knutsen Flatebø

56

Bruker 1 hud og 8 kalveskinn

Trond Eriksen Flatebø

13

Anne Thomasdatter Flatebø

Bruker 4 kalveskinn

Enke

Torger Olsen Flatebø

29

nr. 65

Torkild Thomassen Haraldstad

78

Bruker 1 hud

Tore Torkildsen Haraldstad

Bor på Ytre Våge

Ole Torgersen Haraldstad

17

Tjenestedreng, født i Stusvik

Johannes Jørgensen Haraldstad

34

Bruker 1/2 hud

Gulu Johannessen Haraldstad

12

Jørgen Johannessen Haraldstad

3

Kristen Kristensen Haraldstad

94

Bruker 1 hud

Kristen Kristensen Haraldstad

36

nr. 67

Husmann

Jens Kristensen Haraldstad

3

Kristen Robertsen Hægeland på Neset

56

Bruker 1 hud

Robert Kristensen Hægeland på Neset

16

Jørgen Kristensen Hægeland på Neset

12

Thomas Kristensen Hægeland på Neset

8

Torger Kristensen Hægeland på Neset

1

Jofred Kristensen Mønestad

66

Bruker 7 1/2 kalveskinn

Ole Olsen Mønestad

26

Bruker 7 1/2 kalveskinn

nr. 68

Sjølægdrulle 1707 Spangereid
- personer, steder, kilder og kategorier

Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

Personer

Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


1 Ole Danielsen
2 Trond Eriksen
3 Ole Jakobsen
4 Gulu Johannessen
5 Jørgen Johannessen
6 Gulu Johannessen
7 Jørgen Johannessen
8 Jakob Jørgensen
9 Johannes Jørgensen
10 Johannes Jørgensen
11 Erik Knutsen
12 Kristen Kristensen
13 Kristen Kristensen
14 Jens Kristensen
15 Robert Kristensen
16 Jørgen Kristensen
17 Thomas Kristensen
18 Torger Kristensen
19 Jofred Kristensen
20 Nils Larssen
21 Torkild Larssen
22 Lars Nilssen
23 Daniel Olsen
24 Ole Olsen
25 Torger Olsen
26 Ole Olsen
27 Kristen Robertsen
28 Torkild Stålesen
29 Anne Thomasdatter
30 Torkild Thomassen
31 Ole Torgersen
32 Ståle Torkildsen
33 Tore Torkildsen

Steder

Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


1 Danmark
2 København, Danmark
3 Lindesnes kommune
4 Spangereid sogn
5 Flatebø, Spangereid
6 Haraldstad, Spangereid
7 Hægeland på Neset, Spangereid
8 Indre Jørgenstad, Spangereid
9 Ytre Jørgenstad, Spangereid
10 Løvnes, Spangereid
11 Mønestad, Spangereid
12 Sandviken, Spangereid
13 Stusvik, Spangereid
14 Ytre Våge, Spangereid

Kilder

Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


1 Spescification. Over de gaarder paa Lindesnes, som af gich fra Limitterne og der igien e[re] Tillagte den 1t martz 1707., oppbevares på Statsarkivet i Kristiansand

Kategorier

Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


Steder Kilder


Blogger

Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

13.12.2010: Rema og Rimi

01.12.2010: Folketellingen 1910

22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

01.09.2010: Skifter i Spangereid

18.08.2010: Personer på Terøy

11.08.2010: Personer på Skarvøy

07.08.2010: Manntall 1718 Spind

06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

05.08.2010: Bokomtale: Svinør

04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen