Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

Publisert: 26.06.2011


Folk som flyttet fra der de vokste opp og lengre vekk enn naboprestegjeldet er ofte vanskelige å finne for slektsgranskere. Personer som har flyttet langt fra sitt opprinnelsessted kan benevnes 'strays', 'leilighetsfunn' eller 'folk på vidvanke'. En av disse er Otlaug Rasmusdatter, som flyttet fra Ullerøy i Spind til Vrånes i Randesund, dengang Oddernes, på starten av 1700-tallet.


Otlaug Rasmusdatter ble født ca. 16731 på Ullerøy (i Spind sogn). Hun var datter av Rasmus Salvesen og Torborg Stormesdatter, hans kone fra første ekteskap.

I 17002 ble Otlaug gift med Kristen Nilsen Vrånes (i Randesund sogn), født ca. 16773, død ca. 17134. Hvordan de kom i kontakt med hverandre vites ikke. Han hadde tidligere dette året seilt med et skip fra Århus i Danmark til Frankrike5. De bodde på Ullerøy frem til ca. 17036 da de flyttet til Vrånes. I følge bygdebok for Randesund7 ble Kristen, som så mange andre på Vrånes, utkommandert i militærtjeneste og døde i København. Det var skifte etter ham i 17134.

Otlaug Rasmusdatter ble gift for andre gang i 17188 med enkemann Tarald Ånonsen Frigstad (i Randesund sogn), født ca. 16619, død 172910. Det var skifte etter ham samme året11.

Det var dødsskifte etter Otlaug på Frigstad i 173912.

Kart som viser beliggenhet til Spind og Randesund i Vest-Agder

Barna til Kristen Nilsen og Otlaug Rasmusdatter:
 • Jon Kristensen, født 1701, død 170113.
 • Nils Kristensen, født ca. 170214, død 1744. Gift 1726 med Gunhild Osmundsdatter Frigstad (i Randesund sogn), født ca. 1697, død 1753. Nils overtok farens bruk på Vrånes før 1723. Han kom bort under en reise mellom Holland og Norge i 1744. Dødsskifte i 1745. Etterslekt.
 • Torborg Kristensdatter, født 170415. Var ved morens skifte i 1739 gift med Gjest Ommundsen i Kristiansand. Jeg kjenner ikke til hennes videre skjebne, bortsett fra at hun er nevnt som arving ved onkelen Gunder Rasmussens dødsskifte i 1753.
 • Gunlaug Kristensdatter, født 170616. Gift ca. 1733 med Hans Pedersen Randøy (i Randesund). Etterslekt.

  Barna til Tarald Ånonsen og Otlaug Rasmusdatter:
 • Guri Taraldsdatter, født ca. 171817. Jeg kjenner ikke til hennes videre skjebne, bortsett fra at hun er nevnt som arving ved morens dødsskifte i 1739 og ved onkelen Gunder Rasmussens dødsskifte i 1753.

  Jeg har ikke funnet en eneste kilde i Randesund som sier noe om opphavet til Otlaug Rasmusdatter. Tilsvarende er det i Spind ikke en eneste kilde som sier noe om Kristen Nilsen. Det som gjør at vi kan finne ut at Otlaug Rasmusdatter flyttet til Randesund, langt fra sitt opprinnelsessted, er opplysninger i skifte til hennes bror Gunder Rasmussen. Han døde barnløs på Bjørnestad i Vanse. Det er dødsskifte etter ham og konen Åsel Finkelsdatter i 175318. Siden Gunder var barnløs arvet søsknene. Her sies det om søsteren 'Atlou' at hun er død og at hun har bodd i 'Rannestad sogn'. Arvingene er hennes sønn og tre døtre. Sønnen Nils Kristensen er død og skal ha etterlatt barn, men antallet kjennes ikke av dem som er tilstede. Døtrene heter Torbor, Gunlou og Guri er i live.

  Kart over Ullerøy

  Sluttnoter:

  1 Årstallet begrunnes med flere ting. Med mindre hun var tvilling, vet vi at hun var eldre enn broren Salve som ble født ca. 1676, fordi det dette året var dødsskifte etter moren. Hun er neppe eldre enn 45 år når hun får sitt siste barn i 1718. På denne tiden var det veldig vanlig at barna ble født med 3 års mellomrom, såfremt de vokste opp.

  2 Kirkebok for Vanse prestegjeld, Spind sogn 1693-1714, side 8. Viet 5. desember 1700: Dom 2 Adv. Christen Nielsen Ullerøe og Olef Rasmusdatter.

  3 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, 1693-1702, folie 452b. Skifte på Vrånes 12. juni 1700 etter Nils Kristensen som er død. Her står at sønnen Kristen Nilsen er 23 år.

  4 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5, 1702-1717, folie 502a. Skifte på Vrånes 1. mai 1713 etter Kristen Nilsen som er død.

  5 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, 1693-1702, folie 452b. Skifte på Vrånes 12, juni 1700 etter Nils Kristensen som er død. Her står at sønnen Kristen Nilsen seiler med et skip fra Århus til Frankrike.

  6 Kristen Nilsen Ullerøy var forlover i Spind i 1702, mens datteren Torborg var døpt i Randesund i 1704. Det må derfor ha flyttet i mellomtiden. Det bekreftes i skiftet til faren, som ble utsatt fra 1700 til 1703 (Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5, 1702-1717, folie 31b. Skifte på Vrånes 12. juni 1703 etter Nils Kristensen). Da er sønnen Kristen Nilsen kalt Vrånes.

  7 Randesund bygdebok - gard og ætt, Stein Tveite, 1981, side 503.

  8 Kirkebok for Oddernes prestegjeld 1692-1718, side 409. Trolovet 15. oktober 1717: Tarald Aanonsen Frikstad og Oslou Rasmusdatter Wraanæs. Side 456, viet 9. januar 1718: Tarald Aanonsen Frichstad og Oslu Rasmusdatter Wraanæs.

  9 Mandal prosti, Manntall 15, 1664-1666, side 86. På Store Frigstad, Oddernes 1665: Tharall Osmunds 4 [aar].

  10 Kirkebok for Oddernes prestegjeld 1719-1764, side 704. Begravet 6. februar 1729: Tarald Frichstad.

  11 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6 , 1717-1729, folie 816b. Skifte på Store Frigstad 3. mars 1729 etter Tarald Ånonsen som var død.

  12 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 8 , 1739-1743, folie 72b. Skifte på Store Frigstad 21. august 1739 etter Aaslu Rasmusdatter som var død.

  13 Kirkebok for Vanse prestegjeld, Spind sogn 1693-1714, side 9. Død 31. juli 1701: Jon Kristensen Ullerøy, 9 uker.

  14 Jeg finner ikke dåpen oppført i kirkebøkene. Nils Kristensen var 11 år ved farens skifte i 1713. De resterende opplysningene kommer fra bygdebok for Randesund.

  15 Kirkebok for Oddernes prestegjeld 1692-1718, side 107. Døpt 13. april 1704: Christen Nielss Wraanes och Aasel Rasmusdtrs barn Torbor.

  16 Kirkebok for Oddernes prestegjeld 1692-1718, side 132. Døpt 14. mars 1706: Christen Nielsen Wraanes og Oslou Rasmusdatters barn Gundlof. De resterende opplysningene kommer fra bygdebok for Randesund. Jeg vet ikke når hun døde. Hun er nevnt som arving ved onkelen Gunder Rasmussens dødsskifte i 1753.

  17 Jeg finner ikke dåpen oppført i kirkebøkene for Oddernes. Hun er angitt som 11 år ved farens skifte i 1729.

  18 Lister sorenskriverem Skifteprotokoll nr. 31, fol. 369b. Skifte på Bjørnestad i Vanse 20. august 1753 etter Gunder Rasmussen og Åsel Finkelsdatter.
 • Otlaug Rasmusdatter Ullerøy
  - personer, steder, kilder og kategorier

  Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

  Personer

  Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


  1 Åsel Finkelsdatter
  2 Gunlaug Kristensdatter
  3 Torborg Kristensdatter
  4 Jon Kristensen
  5 Nils Kristensen
  6 Kristen Nilsen
  7 Otlaug Rasmusdatter
  8 Gunder Rasmussen
  9 Rasmus Salvesen
  10 Torborg Stormesdatter
  11 Guri Taraldsdatter
  12 Tarald Ånonsen

  Steder

  Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


  1 Danmark
  2 Frankrike
  3 Holland (Nederland)
  4 Kristiansand
  5 København, Danmark
  6 Ålborg, Danmark
  7 Farsund kommune
  8 Kristiansand kommune
  9 Oddernes sogn
  10 Randesund sogn
  11 Spind sogn
  12 Vanse sogn
  13 Bjørnestad, Vanse
  14 Frigstad, Randesund
  15 Randøy, Randesund
  16 Ullerøy, Spind
  17 Vrånes, Randesund

  Kilder

  Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


  1 Kirkebok for Oddernes prestegjeld 1692-1718
  2 Kirkebok for Oddernes prestegjeld 1719-1764
  3 Kirkebok for Vanse prestegjeld, Spind sogn 1693-1714
  4 Lister sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 31
  5 Mandal prosti, Manntall 15, 1664-1666
  6 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, 1693-1702
  7 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5, 1702-1717
  8 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6, 1717-1729
  9 Mandal sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 8, 1739-1743
  10 Randesund bygdebok - gard og ætt, Stein Tveite, 1981
  11 Spind en bygdebok, Jakob Birkenes, 1966

  Kategorier

  Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


  Johannessen Steder


  Blogger

  Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

  16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

  16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

  04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

  03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

  03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

  03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

  26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

  04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

  05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

  30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

  18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

  13.12.2010: Rema og Rimi

  01.12.2010: Folketellingen 1910

  22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

  08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

  09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

  21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

  21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

  01.09.2010: Skifter i Spangereid

  18.08.2010: Personer på Terøy

  11.08.2010: Personer på Skarvøy

  07.08.2010: Manntall 1718 Spind

  06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

  05.08.2010: Bokomtale: Svinør

  04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

  03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

  02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

  01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

  31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen