Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon (åpnes i eget vindu)

Danqvart Paasche Danielsen

Publisert: 16.12.2011


Artikkelen Danqvart Paasche Danielsen og hans forfedre fra Spind ble presentert i Spind Historielags årbok i to deler i 2009 og 2010. Første del tok for seg hvordan jeg fant ut om Danqvarts opphav og gjengir sagnet om da han var strandet på en 'øde øy'. I andre del ble det gitt mer fakta om Danqvart og hans forfedre fra Spind. Nedenfor gjengis artikkelen samlet.


Danqvart Paasche Danielsen var et navn som fanget min oppmerksomhet for noen år siden. Jeg bestemte meg for å finne ut mer om ham med det spesielle navnet, noe jeg er glad for. Funnene førte meg til blant annet en historie som kan minne om en slags redusert versjon av Robinson Crusoe, samt at jeg klarte å løse opp i noen slektsgåter i Spind.

For at andre enn de som er lokalkjente skal ha større utbytte av artikkelen, er stedsnavn utenfor Spind sogn spesifisert med nærmere beliggenhet (gjengitt med nåtidens administrative plassering).

Noen av stedene som omtales

STRANDET PÅ EN ØDE ØY

Mannen med dette spesielle navnet ble gift i 1780 med Svane Marie Pedersdatter fra Njerve (i Spangereid sogn). Forlovelsen er innført i en kirkebok for Spangereid1. Her står det at Danqvart var fra Spind sogn. Det var dette som fanget min oppmerksomhet.

Jeg lette gjennom bygdeboken for Spind2. Jeg fant ingen spor etter verken navnene Danqvart, Paasche eller ulike varianter av disse. Tilbake i kirkeboken fant jeg at forloveren hans var Anders Danielsen Bjørnestad1. Denne personen er nevnt i bygdeboken. Jeg fant ham og foreldrene Daniel Oddsen og Serine Andersdatter på Søndre Bjørnestad3. Her er også nevnt en sønn Daniel Danielsen som bodde i Spangereid. Det skulle vise seg at sistnevnte opplysning i bygdeboken var feil; Det var nemlig Danqvart Paasche Danielsen som var den sønnen som bodde i Spangereid. I dødsskiftene til foreldrene i 17894 og 17925 er det ikke nevnt noen med navn ”Daniel”, men derimot at Danqvart Danielsen bor i Spangereid.

Men hvorfor hadde Danqvart navnet ”Paasche”, noe som tilsynelatende ser ut som et familienavn? Og hvorfor var dette familienavnet ikke i bruk om ham i Spind? Hvorfor var ikke det i bruk hos søsknene eller foreldrene? Og hvor var han født? Bygdeboken i Spind kan ikke gi svar på dette, men slår fast at moren, Serine Andersdatter, var datter av Anders Østensen fra Søndre Bjørnestad3.

Jeg fant ut at faren Daniel Oddsen var fra Indre Svennevik (i Lyngdal sogn). En bygdebok for Lyngdal6 kan ikke fortelle stort mer om Daniel Oddsen enn at han ble gift med Serine Andersdatter i 1739 og at de bodde på Indre Svennevik i 17457. Ingen av deres barn er nevnt i bygdeboken.

Jeg fant dåpen til Danqvart Paasche Danielsen oppført i en kirkebok for Lyngdal i 17548. Han var ført opp med fornavnet ”Danqvart Paasche”. Han hadde også flere søsken enn de fire som er nevnt i bygdeboken for Spind. Danqvart hadde seks eldre og tre yngre søsken. Ingen av disse fikk navnet ”Paasche”. Jeg antok Danqvart var nødt å være oppkalt etter noen. Var han oppkalt etter en av forfedrene på samme måte som de aller fleste som kom til verden på denne tiden ble oppkalt, eller var det en ”kjendis”, velgjører, bekjent eller lignende, som gjorde at han fikk dette spesielle navnet? For å få svar på dette startet jeg med å kartlegge hans forfedre.

Jeg fikk hjelp via et debattforum på internett, brukerforumet til Digitalarkivet9. Bieffekten var at jeg med på kjøpet fikk en fantastisk historie om Danqvart som strandet på en ”øde øy”. Kall historien gjerne et sagn eller en legende. Ikke ta for gitt at noe er sant:

”På 1700-tallet var Danqvart Paasche en høytstående offiser i den Hollandske marinen, kanskje til og med admiral. Etter at Holland tapte et blodig slag mot Spania fikk Danqvart Paasche skylden for dette. De Hollandske myndighetene ønsket ikke å ha noen offentlig rettssak, så de sperret Danqvart Paasche inn i ei fengselcelle og gav ham en ladet pistol så han kunne ta sitt eget liv. Dette var vanlig praksis på den tiden.

Danqvart Paasche hadde imidlertid ingen planer om å ta sitt eget liv. Ved hjelp av velstående og innflytelsesrike venner klarte han å rømme, og kom om bord i et norsk skip som skulle til Norge. Kapteinen på skipet var nervøs for å ha ham om bord, så ved første landkjenning langs norskekysten ble Danqvart Paasche plassert ut i en liten båt overlatt til seg selv. Han kom i land på øya Udvåre utenfor Spangereid. På denne øya levde han i seks måneder, og holdt flere ganger på å sulte i hjel. Han måtte spiser alt han kunne finne, til og med rotter.

Når vinteren kom la det seg is på havet helt fra Spangereid og ut til Udvåre. Danqvart Paasche klarte dermed å gå over isen, helt fra Udvåre inn til fastlandet. Der gav en bonde ham husly og mat. Danqvart Paasche våget ikke å dra tilbake til Holland og tok derfor et norsk navn, Danielsen, og sa han kom fra Spind. Senere giftet han seg med bondens datter, Svane Marie Pedersdatter, og fikk flere barn med henne.”


Det hører også med til historien at etterkommer av Danqvart visstnok skal ha hyret inn en advokat for å finne ut om det var mulig å gjøre krav på en eiendom i Holland. Advokaten skal ha reist til Holland og funnet eiendommen det var snakk om, men rapportert tilbake at myndighetene hadde gjort krav på den9.

Via en bygdebok for Lyngdal fant jeg mer ut om Danqvarts forfedre på farssiden10. Men der var ingenting som kunne hjelpe for å finne ut hvem han kunne være oppkalt etter. Bygdeboken for Spind kunne fortelle om morfarens slekt og at mormorens navn var ukjent. Ved god hjelp på debattforumet fant jeg ut hvem mormoren var. Saken nærmet seg en løsning.

Danqvarts mormor var Ingeborg Danqvartsdatter Paasche. Hun ble i 1718 gift i København med Anders Østensen Bjørnestad11. De ble etter hvert bosatt i Spind. Ingeborg var datter av Danqvart Paasche fra Fredrikshald (Halden), gift med Alhed Hansdatter Barner. Danqvart hadde altså en oldefar med samme navn og som han var oppkalt etter, både med fornavn og slektsnavn. Saken var løst.

På dette kartutsnittet fra 1720 er Udvåre markert med navnet 'Vdvar'. Udvåre er en liten holme øst for Lindesnes fyr og samtidig gårdsnavnet til øygruppen lengst sør i Spangereid. Selve bebyggelsen på gården Udvåre ligger 3 km lengre nord enn holmen, på øya Våre. Udvåre ligger i 'hovedkryssområdet' mellom seilskutetidens 'motorveier'. Med norskekysten i to retninger og Nordsjøen og Skagerrak i to andre retninger, var området rundt Lindesnes godt trafikkert med seilskuter, slik at Udvåre dengang fremsto langt fra øde.


DANQVART PAASCHE DANIELSEN

Danqvart Paasche Danielsen ble født i 17548 på Indre Svennevik (i Lyngdal sogn) som sønn av Daniel Oddsen og Serine Andersdatter. Han flyttet omtrent i 176312 med familien til Søndre Bjørnestad.

Jeg kjenner ikke til hans skjebne de neste 17 årene. Som nevnt finnes et sagn om at han var offiser i den Hollandske marine og at han var strandet på en øde øy i et halvt år. Det er godt mulig han har bodd deler av disse 17 årene i Holland og at han også kan ha vært i den Hollandske marine. Det er verdt å få med seg at hans eldre bror, Odd Danielsen, befant seg i Amsterdam i 17894 og 17925. At Danqvart i et halvt år var strandet på holmen Udvåre beliggende øst for Lindesnes, er usannsynlig. Derimot er det sikkert at han ble gift i Spangereid.

Danqvart giftet seg i 17801 med Svane Marie Pedersdatter Njerve (i Spangereid sogn), født 175313, død 179414. Hun var datter av Peder Torjussen og Lisbeth Olsdatter, som var bosatt på Nedre Njerve.

Danqvart giftet seg på nytt i 179915 med Sissel Håkonsdatter Njerve, født 175216, død 180917. Hun var datter av Håkon Nilssen og Gjelu Gundersdatter og kom opprinnelig fra Håvestøl (i Spangereid sogn). Paret fikk ingen barn.

I folketellingen i 180118 var Danqvart registrert som bonde og sjøfarende.

Danqvart giftet seg for tredje gang i 181619 med Susanne Jonsdatter, født ca. 1757, død 182820. Hun bodde da på Fleseland (nå i Austad sogn).

Danqvart døde i 182321 på Nedre Njerve, der det er skifte etter ham i 182422. Susanne flyttet da tilbake til Fleseland. Paret fikk ingen barn.

Barna til Danqvart Paasche Danielsen og Svane Marie Pedersdatter23:
 • Serina Elisabeth Danqvartsdatter, født 1781.
 • Per Tobias Danqvartsen, født 1782.
 • Daniel Danqvartsen, født 1785.
 • Else Marie Danqvartsdatter, født 1785.
 • Trine Lovise Danqvartsdatter, født 1791.

  De begravde i 1784 en dødfødt sønn.


  SERINE ANDERSDATTER

  Moren til Danqvart var Serine Andersdatter. Hun ble i født i København 171924 som datter av Anders Østensen og Ingeborg Danqvartsdatter Paasche.

  I 1721 bodde hun og familien på Feda, fra 1723 på plassen Odden under Sande (i Feda sogn)25. Rundt 173626 flyttet familien til Søndre Bjørnestad.

  I 173927 ble Serine gift med Daniel Oddsen Indre Svennevik (i Lyngdal sogn), født ca. 1714, død 178928. Han var sønn av Odd Osmundsen fra Indre Svennevik og Ingeborg Nilsdatter fra Bruseland (i Lyngdal sogn).

  Serine og Daniel bodde på Indre Svennevik frem til omtrent 176312 da de flyttet til Bjørnestad etter å ha overtatt far til Serines bruk. Der bodde de resten av livet.

  I følge bygdebok for Spind var Daniel med i ledelsen da Spind kirke ble bygd.

  Serine døde i 179129 på Søndre Bjørnestad, der det er dødsskifte etter henne i 17925. Skiftet etter Daniel var i 17894.

  Barna til Daniel Oddsen og Serine Andersdatter30:
 • Anders Danielsen, født 1739.
 • Ingeborg Danielsdatter, født 1742.
 • Torborg Danielsdatter, født 1744.
 • Regine Danielsdatter, født 1747.
 • Anders Danielsen, født 1749.
 • Odd Danielsen, født 1751.
 • Danqvart Paasche Danielsen, født 1754.
 • Jakob Danielsen, født 1757.
 • Torborg Danielsdatter, født 1760.
 • Torborg Danielsdatter, født 1764.


  ANDERS ØSTENSEN

  Far til Serine, morfar til Danqvart, var Anders Østensen. Han ble trolig født ca. 169031 på Søndre Bjørnestad som sønn av Østen Andersen og Siri Tostensdatter.

  Han ble etter hvert offiser i militæret og det var trolig derfor han en stund var bosatt i København.

  I 171832 ble han gift i København med Ingeborg Danqvartsdatter Paasche, antakelig født ca. 168633. Hun var datter av Danqvart Danqvartsen Paasche fra Fredrikshald (Halden) og Alhed Hansdatter Barner34.

  Paret fikk barn i København i 171924 og flyttet deretter til Norge. I 1721 bodde familien på Feda, fra 1723 på plassen Odden under Sande (i Feda sogn)25. Det kan tenkes han her drev med handel og/eller sjøfart, som to av brødrene hans. I 172535 var han betegnet som en sjøfarende mann fra Risør. Jeg har lett uten å finne spor som sier han skulle ha borgerbrev i Risør eller annet sted.

  Rundt 173626 flyttet familien til Søndre Bjørnestad. Anders far var nylig død og de overtok derfor gårdsbruket.

  Rundt 176312 overtar datteren Serine og hennes mann gårdsbruket, og blir forsørgere for Anders og hans kone.

  I kirkeboken i Spind er det i 177033 oppført at Anders Østensens hustru er begravet, 84 år gammel. Hvis han ikke har giftet seg flere ganger, må dette være Ingeborg. Hun var da født ca. 1686, noe som er mulig ut fra fødselsår til sine søsken og at hun selv har født barn i perioden 1719-1731. Selv om jeg ikke finner spor etter henne i Spind, har jeg ikke funnet noe som tyder på at Andreas ble gift på ny, og antar derfor at det dreier seg om Ingeborg.

  Anders døde trolig i 178036. Det er dødsskifte etter ham i 178137.

  Barna til Anders Østensen og Ingeborg Danqvartsdatter38:
 • Serine Andersdatter, født 1719.
 • Alet Andersdatter, født 1721.
 • Helene Andersdatter, født 1724.
 • Engel Andersdatter, født 1726.
 • Anders Anderssen, født 1731.


  ØSTEN ANDERSEN

  Far til Anders, oldefar til Danqvart, var Østen Andersen. Han var født ca. 166339 på Bjørnestad som sønn av Anders Rasmussen Bjørnestad. Jeg kjenner ikke til hvem moren var.

  Østen ble gift med Siri Tostensdatter, antakelig født ca. 167040, død etter 173641. Hun var kanskje42 datter av Tosten Finkelsen og Ingrid Stålesdatter Spindanger

  Østen Andersen eide og brukte hele Søndre Bjørnestad, hvor han bodde til han døde i 173543. Det er dødsskifte etter ham i 173644.

  Barna til Østen Andersen og Siri Tostensdatter45:
 • Anders Østensen, trolig født ca. 1690.
 • Marte Østensdatter, født ca. 1693.
 • Tosten Østensen, trolig født ca. 1695.
 • Marte Østensdatter, trolig født ca. 1698.
 • Osmund Østensen, født 1700.
 • Ole Østensen, født 1701.
 • Helene Østensdatter, født 1703.
 • Osmund Østensen, født 1706.
 • Ingrid Østensdatter, født 1710.
 • Nils Østensen, født 1711.
 • Rasmus Østensen, født 1714.

  Tosten Østensen, trolig født ca. 1695, død 1779, hadde borgerbrev til Kristiansand og drev med sjøfart og handel. I 1721 betaler han ikke skatt fordi alle hans midler ble tapt i en brann. Noen år senere var han derimot styrtrik. Han var blant de aller rikeste i hele Listerregionen. Etter brannen flyttet familien til Bringsjord (i Lyngdal sogn) der de bodde mellom 1722 og 1744, før de bosatte seg på Indre Eikeland (i Lyngdal sogn). Da han bodde på Bringsjord, ble han i følge bygdebøkene for Lyngdal, anklaget for mord og frikjent. Han ble gift hele 4 ganger. Etterslekt.

  Osmund Østensen, født 1706, død 1757, hadde borgerbrev til Bergen og drev med sjøfart og handel. Selv om han på langt nær var så rik som broren Tosten, hadde han en veldig stor formue og var også han blant de rikeste i Listerregionen. Han ble bosatt på Indre Eikeland (i Lyngdal sogn) og deretter Djupvik (i Lyngdal sogn). Etterslekt.

  Danqvart og hans forfedre i Spind


  SLUTTNOTER

  1 Kirkebok for Valle prestegjeld 1766-1828, side 78. Den 27. februar 1780 trolovet ungkarl Danqvart Paasche Daniels. fra Spinds sogn og pige Svane Marie Pedersd. N. Nierve. Viet 27. juni 1780.

  2 Birkenes, Jakob: Spind en bygdebok, 2. utgave. Spind kommune og Spind Sparebank 1966.

  3 Spind en bygdebok, side 286 og 287.

  4 Lister sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 36b, 1786-1792, folie 443b. Skifte på Søndre Bjørnestad 24. november 1789 etter Daniel Odtsen.

  5 Lister sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 36b, 1786-1792, folie 834b. Skifte på Søndre Bjørnestad 21. mai 1792 etter Serina Andersdatter.

  6 Lian, Oddleif: Lyngdal I, vestre del, gard og folk. Lyngdal kommune 1981.

  7 Lyngdal I, side 36.

  8 Kirkebok for Aa prestegjeld 1727-1779, side 107. Døpte i 1754: Den 19. may Daniel og Serine Svennevigs barn Danqvart Paasche.

  9 www.digitalarkivet.no. Brukarforumet, tema 37600.

  10 Farfaren var Odd Osmundsen Indre Svennevik (i Lyngdal sogn) og farmoren Ingeborg Nilsdatter Bruseland (i Lyngdal sogn). Deres foreldre var Osmund Oddsen Indre Svennevik og Gunhild Eriksdatter Ytre Skarstein, samt Nils Andersen Aunevikneset (i Lyngdal sogn) og Marte Osmundsdatter Bruseland.

  11 Kirkebok for Holmen sogn i Sokkelund herred, Bremerholms Menighed. Protokol for Trolovelser (med tilføjet Vielsesdato) og Vielser efter kgl. Bevilling. 1714-1734, folie 61b. Trolovet 5. juli 1718: Anders Østens qvartermester i k: tieneste u.k og Ingeborg Dankersd: Paasche p. Copulerede i Holmens kirche d. 9 Augusti 1718.

  12 Årstallet begrunnes med to ting. For det første fikk Danqvarts foreldre en datter døpt i Lyngdal 5. september 1760, mens deres neste barn ble døpt i Spind 20. mai 1764. For det andre er det i 1781 skiftet etter Serines far, Anders Østensen, sagt at han ble forsørget av datteren og mannen i 18 år.

  13 Kirkebok for Audnedal prestegjeld 1726-1769, side 187. Døpte 1753: Den11. juni Svane Marie, foreld: Peder Torjus. Lisbeth Olsd. Nierve.

  14 Kirkebok for Audnedal prestegjeld 1770-1804, side 152. Gravlagte 1794: Den 10. juli kone Svane Pedersd. Ned. Nierve, 42 aar.

  15 Kirkebok for Audnedal prestegjeld 1766-1828, side 87. Viede 1799: Den 14. martz, efter foregaaende lysning af prækestolen copulered enkemand Danqvart Danielsen Paaske paa Nedre Nierve med pigen Sissel Haagensdatter ibid.

  16 Kirkebok for Audnedal prestegjeld 1726-1769, side 186. Døpte 1752: Den 18. juni Sissel, foreld: Haagen Nils: Giellu Gundersd: Hovstøl.

  17 Kirkebok for Audnedal prestegjeld 1805-1815, side 154. Gravlagt 28. april 1809: Sissel Haagensd. Nedre Nierve, 58 aar.

  18 Folketelling 1. februar 1801: Bosatt på Nedre Njerve sammen med barna ”Peder”, ”Daniel” og ”Louise”, samt den 30 år gamle tjenestepiken Barbro Nilsdatter.

  19 Kirkebok for Spangereid sogn 1816-1848, side 193. Viede 1816: Enkemand og Gardmd. Danqvart Paaske Danielsen Nedre Nierve, 65 1/3 Aar. Enke Susanna Johnsd. Flæseland, 60 Aar. Viet 15. desember i Spangereid kirke.

  20 Kirkebok for Spangereid sogn 1816-1848, side 110. Døde 1828: Susane Johnsdatter Flæseland, 70 aar. Død 19. april. Gravlagt 20. april. Hun var registrert som 60 år da han ble gift i 1816 og 70 år da hun døde i 1828.

  21 Kirkebok for Spangereid sogn 1816-1848, side 104. Døde 1823: Dankert Danielsen Nedre Nierve, gaardmand og gift mand, 73 aar. Død 4. desember. Gravlagt 13. desember.

  22 Lister sorenskriveri, Skifteprotokoll 36cd, 1792-1829, folie 480a. Skifte på Njerve 26. juli 1824 etter Dankert Danielsen.

  23 Fødselsår til barna stammer fra kirkebøker. Alle barna er født på Nedre Njerve. Skrivemåtene på navn varierer i ulike kilder.

  24 Kirkebok for Sant Nikolaj sogn i Sokkelund herred, København: Protokoll for fødte 1694-1721, oppslag 275. Døpt 27. april 1719 Serine, datter av ”Anders Østensen Arbeitszkarl” og ”h. Ingeborg Paasche”.

  25 At familien bodde på Feda i 1721 vites fordi Serines søster i følge kirkebøkene ble døpt der 1. november 1721. I 1723 flyttet de Odden, som ligger på vestsiden av elva, der brofundamentet på E39 var tidligere. Pantebok for Lister, 1722-1725, side 176: ”Hermed bekiender Jeg underschrevne og vitterlig giør, at som dend Erlige og velagte mand Hans Povelsen, har tillat mig paa hans Eyende grund Bue, Odden kaldet, under hans paaboende gaard Sande, at opbygge een liden vaaning, til Jeg mig om bedre plads kunde forsee, Saa forpligter Jeg mig hermed at svare hannem udj rette tid, dend aarlig ringe afgift wj ere omforligte, og ellers icke udj nogen maade at vere hannem til hinder eller skade paa hans gaardz Eyendom. Dette til bekreftelse min Eegen haand Actum Sande d: 15 Septembr, Ao 1723 - Anders Oysteensen”

  26 Siste spor av familien på Odden er i dødsskiftet til Serines farfar, Østen Andersen, 17. februar 1736. Etter dette overtok Anders Østensen gården på Bjørnestad.

  27 Kirkebok for Vanse prestegjeld 1726-1751, side 45. Trolovede og viede 1738: Die 3patie. Christi trol. Daniel Aads Swennewig u.k. Sørine Anders D. Biørnestad p. Copulerede d. 23 febr. efterfølgende Aar.

  28 Kirkebok for Vanse prestegjeld 1768-1797, side 153: Daniel ble gravlagt 30. juni 1789. Bosted Bjørnestad. Hans alder er oppgitt å være 75 år. Stemmer dette er han født ca. 1714.

  29 Kirkebok for Vanse prestegjeld 1768-1797, side 173. Serine ble gravlagt 30. desember 1791. Bosted Bjørnestad. Hennes alder er oppgitt til 72 år.

  30 Fødselsår til barna stammer fra kirkebøker. Alle barna er født på Indre Svennevik, unntatt det yngste som er født på Søndre Bjørnestad.

  31 Årstallet begrunnes med flere ting. Siden Anders Østensen er nevnt først i farens skifte er han eldste sønn. Søsteren Marte ble gravlagt 13 uker gammel i 1693. Han er trolig eldre enn henne fordi han hadde enda to søsken født mellom 1693 og 1700, da broren Osmund ble gravlagt, nesten 2 måneder gammel. På denne tiden var det veldig vanlig at barna ble født med 3 års mellomrom, såfremt de vokste opp.

  32 Kirkebok for Holmen sogn i Sokkelund herred, København: Protokoll for trolovelser 1714-1734, folie 61b. Trolovet 5. juli 1718: ”Anders Østens qvartermester i k: tieneste u.k og Ingeborg Dankersd: Paasche p.” De ble viet 9. august 1718. At han var ”qvartermester i k: tieneste” betyr at han var offiser i militæret.

  33 Kirkebok for Vanse prestegjeld 1768-1797, side 15. Gravlagt 13. mai 1770: Kastet jord paa Anders Bjørnestads hustru gl. 84 aar. Hvis Anders var gift kun en gang, er dette Ingeborg og hun er således født ca. 1686.

  34 Rådsturetten i Fredrikshald, Rådstuprotokoll 1723-1732. Den 10. april 1725 står oversikt over alle barna til Danqvart og Alhed og hvem de var gift med.

  35 Rådsturetten i Fredrikshald, Rådstuprotokoll 1723-1732. Den 10. april 1725 står: 'endnu en fuld Søster ved Nafn Ingeborig Dangvarts datter Paasche gift med en Søefaren mand i Øster Risøer ved Nafn Anders Østensen'. De må på den tiden ha bodd på Feda, så hvorfor det står at han var fra Risør vites ikke.

  36 Jeg har ikke funnet begravelsen i kirkebøkene. Det er dødsskifte etter ham 22. april 1781, noe som normalt skjedde noen måneder etter dødsfallet.

  37 Lister sorenskriveri, pantebok nr. 9, folie 164. Skifte på Søndre Bjørnestad 22. april 1781 etter Anders Østensen som er død. Det er ikke nevnt hvem han var gift med. Serine og mannen har underholdt og forsørget ham i 18 år.

  38 Fødselsår fra barna stammer fra kirkebøker. Eldste datter er født i København, mens datteren Alet er født på Feda og de tre yngste barna på Odden i Feda sogn.

  39 Lista prosti, Manntall 16, 1664-1666. Sogneprestens manntall 1666, side 244. Østen Andersen er bosatt på Bjørnestad, 3 år gammel.

  40 Siri Tostensdatters barn er trolig født mellom ca. 1690 og 1714. Dette gjør at hun sannsynligvis er født i perioden 1665-1675, antakelig ca. 1670.

  41 Siri Tostensdatter var i live da det ble skiftet etter mannen i 1736. Jeg kjenner ikke til hennes videre skjebne.

  42 I følge bygdebok for Spind var Siri Tostensdatter datter av Tosten Finkelsen og Ingrid Stålesdatter Spindanger. Det er mye som tyder på at det er riktig, men jeg har ikke funnet bevis for dette.

  43 Kirkebok for Vanse prestegjeld, Spind sogn 1726-1751, side 38. Østen Andersen ble gravlagt 20. juli 1735, 76 år gammel.

  44 Lister sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 24, 1735-1737, folie 183b. Skifte på Søndre Bjørnestad 17. februar 1736 etter Østen Andersen.

  45 Fødselsår fra barna stammer fra kirkebøker. Alle barna er født på Søndre Bjørnestad.
 • Danqvart Paasche Danielsen
  - personer, steder, kilder og kategorier

  Under følger en oversikt over personer og steder omtalt i blogg-artikkelen, samt hvilke kilder som er brukt og i hvilke kategorier den er arkivert.

  Personer

  Blogg-artikkelen nevner følgende personer:


  1 Alet Andersdatter
  2 Engel Andersdatter
  3 Helene Andersdatter
  4 Serine Andersdatter
  5 Anders Andersen
  6 Østen Andersen
  7 Alhed Hansdatter Barner
  8 Robinson Crusoe
  9 Ingeborg Danielsdatter
  10 Regine Danielsdatter
  11 Torborg Danielsdatter
  12 Anders Danielsen
  13 Daniel Danielsen
  14 Danqvart Paasche Danielsen
  15 Jakob Danielsen
  16 Odd Danielsen
  17 Else Marie Danqvartsdatter
  18 Serina Elisabeth Danqvartsdatter
  19 Trine Lovise Danqvartsdatter
  20 Daniel Danqvartsen
  21 Per Tobias Danqvartsen
  22 Tosten Finkelsen
  23 Gjelu Gundersdatter
  24 Sissel Håkonsdatter
  25 Susanne Jonsdatter
  26 Barbro Nilsdatter
  27 Ingeborg Nilsdatter
  28 Håkon Nilsen
  29 Daniel Oddsen
  30 Lisbeth Olsdatter
  31 Odd Osmundsen
  32 Ingeborg Danqvartsdatter Paasche
  33 Danqvart Danqvartsen Paasche
  34 Svane Marie Pedersdatter
  35 Hans Povelsen
  36 Anders Rasmussen
  37 Peder Torjussen
  38 Siri Tostensdatter
  39 Ingrid Stålesdatter
  40 Helene Østensdatter
  41 Ingrid Østensdatter
  42 Marte Østensdatter
  43 Anders Østensen
  44 Nils Østensen
  45 Ole Østensen
  46 Osmund Østensen
  47 Rasmus Østensen
  48 Tosten Østensen

  Steder

  Blogg-artikkelen nevner følgende steder:


  1 Danmark
  2 Holland
  3 Nederland
  4 Spania
  5 Amsterdam
  6 København
  7 Bergen
  8 Fredrikshald (Halden)
  9 Halden
  10 Kristiansand
  11 Risør
  12 Lister
  13 Austad sogn
  14 Feda sogn
  15 Lyngdal sogn
  16 Spangereid sogn
  17 Spind sogn
  18 Søndre Bjørnestad, Spind
  19 Bringsjord, Lyngdal
  20 Bruseland, Lyngdal
  21 Djupvik, Lyngdal
  22 Indre Eikeland, Lyngdal
  23 Feda, Feda
  24 Fleseland, Austad
  25 Håvestøl,Spangereid
  26 Nedre Njerve, Spangereid
  27 Odden (under Sande), Feda
  28 Sande, Feda
  29 Spindanger, Spind
  30 Indre Svennevik, Lyngdal
  31 Udvåre, Spangereid

  Kilder

  Blogg-artikkelen nevner følgende kilder:


  Se sluttnotene

  Kategorier

  Blogg-artikkelen er arkivert i følgende kategorier:


  Torgersen Johannessen Steder


  Blogger

  Oversikt over blogg-artiklene på nettsidene:

  16.12.2011: Stammer halve Spind fra Drammen?

  16.12.2011: Danqvart Paasche Danielsen

  04.10.2011: Brannen på Ullerøy i 1677

  03.10.2011: Utskiftinger i Spind på 1800-tallet

  03.10.2011: Var Lista et gårdsnavn?

  03.10.2011: Folketelling 1885 Mandal

  26.06.2011: Otlaug Rasmusdatter Ullerøy

  04.05.2011: Folketelling 1885 Farsund

  05.03.2011: Lokalhistoriske bøker på internett

  30.12.2010: Sjølægdrulle 1707 Spangereid

  18.12.2010: Enok Lundegaards bibelnotater

  13.12.2010: Rema og Rimi

  01.12.2010: Folketellingen 1910

  22.11.2010: Nye bygdebøker for Harkmark

  08.11.2010: Danqvart Paasche Danielsen

  09.10.2010: Skrubbe-Karl på Hellenes

  21.09.2010: Nytt om historielagene i Vest-Agder

  21.09.2010: Skipforlis ved Ullerøy i 1728

  01.09.2010: Skifter i Spangereid

  18.08.2010: Personer på Terøy

  11.08.2010: Personer på Skarvøy

  07.08.2010: Manntall 1718 Spind

  06.08.2010: Etterlysning oppklart A. M. Einarsdatter

  05.08.2010: Bokomtale: Svinør

  04.08.2010: Bokomtale: Strandstedet Snig

  03.08.2010: Bokomtale: Klevefolk

  02.08.2010: Kirkebøker som har gått tapt

  01.08.2010: Ikke nevnt i trykte kilder

  31.07.2010: Etterlysning oppklart L. M. Pedersen