Forside Nettsidene til Per Torgersen Send E-post RSS kommer senere

FORSIDE

BLOGG

PERSONER

STEDER

KILDER

INFO

KATEGORIER

ENDRINGER

Informasjon / forklaring (å°®es i eget vindu)

Skifter i Spangereid


Jeg har avfotografert registerkort for skifter i Spangereid sogn. Alle registerkort i perioden 1666-1760 er avfotografert. I tillegg finnes kort for en del g岤er fram til 1858. Totalt presenteres skifteekstrakter for 550 personer p堤isse nettsidene.


1. Skifter i Spangereid 1660-1760/1858

Agder Historielag har skrevet utdrag av skifteprotokollene p堁gder og registrert disse ekstraktene p堲egisterkort som er arkivert av Statsarkivet i Kristiansand.

Jeg har avfotografert en god del av skifteekstraktene for arvelatere bosatt i Spangereid sogn og presenterer disse fotoene her. Kortene kan væ²¥ god hjelp til å ¦inne personer og slektsforhold, uten å ­å´´e lete i originalkildene. Selv om innholdet for det meste er korrekt, er det av og til en rekke feil og mangler, slik at man ikke kan bruke opplysningene fra kortene direkte uten å ³jekke med originalene. Det er nå ¥nklere å ³jekke originalene enn for noen å² siden, fordi skifteprotokollene er avfotografert av Arkivverket og presentert på ©nternett.

Ekstraktene inneholder opplysninger om original kilde, hvem det er avholdt skifte etter og hvor dette skjedde, om arvelater er i live eller ei, hvem arvelater har væ²´ gift med og om den eller disse er i live, arvingene og slektskap til arvelater, arvingenes alder hvis disse ikke er myndige, hvem kvinnelige arvinger er gift med, i noen tilfeller arvingenes bosteder og navn på ¶erger, boets brutto og netto formue og jordegods. Ekstraktene er for eksempel velegnet for å ¦inne ut hvilke barn arvelateren har.

Forklaring (å°®es i eget vindu) Eksempel på ²egisterkort med forklaring

Alle registerkort i perioden 1666-1760 er avfotografert. I tillegg finnes kort for en del g岤er fram til 1858. Totalt presenteres skifteekstrakter for 550 personer.

Agder Historielag har trolig registrert de aller fleste offentlige skiftene som ble foretatt. Men det er langt under halvparten av alle avdå °ersoner det ble avholdt skifte etter.


2. G岤er overf䠦ra Spangereid til Austad sogn

En del av skifteekstraktene er for personer som bodde i det som dengang var Spangereid sogn, men som n堥r deler av Austad sogn. G岤ene nord for Gr㦪orden og vest for Lenesfjorden ble i 1964 overf䠦ra Spangereid kommune til Lyngdal kommune og fra Spangereid sogn til Austad sogn. De resterende g岤ene i Spangereid, ble en del av Lindesnes kommune. Mens det ikke foreligger tradisjonell bygdebok for g岤ene i Lindesnes kommune, finnes det bygdeb岠for hele Lyngdal kommune, inkludert "Spangereid vest for Lenesfjorden, gard og folk". Uten bygdeb岠i Spangereid, er skiftene derfor ekstra viktige for slektsgranskere.


3. Katalogisering

Jeg har katalogisert alle skiftene etter g岤snavn, 岳tall og arvelaters for- og etternavn. Disse presenteres i listen nederst. For hver person er det en link til fotoet av registerkortet. Ved katalogiseringen er skrivem崥 for navn normalisert. Listen vil snart bli sorterbar (man kan da trykke p堯verskriftene til hver kolonne for 堳ortere etter sted, dato, fornavn eller etternavn).


4. Alle skiftene samlet i en PDF-fil

Jeg har ogs堬aget en PDF-fil med alle registerkortene. Filst⥬sen er 12 MB. Denne kan 尮es ved 場rykke her: PDF-fil med skifter i Spangereid 1660-1760/1858


5. Originale skifteprotokoller

I rammen p堨⥠side finnes linker til originale skifteprotokoller.


6. Liste over skifter med link til registerkort / skifteekstrakt

Sted

Dato

Fornavn

Etternavn

Ekstrakt

Bjerge

1699

Torger

Håkonsen

Se foto

Bjerge

1707

Lars

Gjestsen

Se foto

Bjerge

1708

Lars

Gjestsen

Se foto

Bjerge

1726

Ingeborg

Børusdatter

Se foto

Bjerge

1726

Magnhild

Larsdatter

Se foto

Bjerge

1739

Asper

Anstensdatter

Se foto

Bjerge

1746

Tosten

Taraldsen

Se foto

Bjerge

1747

Peder

Ånonsen

Se foto

Bjerge

1754

Gunhild

Simonsdatter

Se foto

Bulæg

1759

Anne

Olsdatter

Se foto

Dalland

1674

Torkild

Svenningsen

Se foto

Dalland

1683

Åse

Mikkelsdatter

Se foto

Dalland

1693

Odd

Dalland

Se foto

Dalland

1701

Anne

Knutsdatter

Se foto

Dalland

1719

Ånon

Olsen

Se foto

Dalland

1721

Anders

Reiersen

Se foto

Dalland

1736

Reier

Oddsen

Se foto

Dalland

1753

Gunvor

Pedersdatter

Se foto

Feland

1695

Todne

Hansdatter

Se foto

Feland

1701

Hans

Ånonsen

Se foto

Feland

1711

Anne

Rasmusdatter

Se foto

Feland

1725

Ingeborg

Jonsdatter

Se foto

Feland

1755

Gunhild

Gundersdatter

Se foto

Feland

1759

Osmund

Larssen

Se foto

Fjellskår

1683

Markus

Stålesen

Se foto

Fjellskår

1691

Helge

Torkildsdatter

Se foto

Fjellskår

1694

Tarald

Eriksen

Se foto

Fjellskår

1695

Tarald

Eriksen

Se foto

Fjellskår

1708

Thomas

Jørgensen

Se foto

Fjellskår

1723

Jan

Jansen

Se foto

Fjellskår

1724

Sissel

Pedersdatter

Se foto

Fjellskår

1734

Ole

Naesen

Se foto

Fjellskår

1740

Asgerd

Sommundsdatter

Se foto

Fjellskår

1745

Anders

Gundersen

Se foto

Fladstad

1683

Mats

Asgautsen

Se foto

Fladstad

1695

Siri

Tostensdatter

Se foto

Fladstad

1698

Gunhild

Vrålsdatter

Se foto

Fladstad

1699

Nils

Asgautsen

Se foto

Fladstad

1699

Gunhild

Reiersdatter

Se foto

Fladstad

1708

Asgaut

Olsen

Se foto

Fladstad

1711

Gunlaug

Rasmusdatter

Se foto

Fladstad

1720

Ole

Askondsen

Se foto

Fladstad

1724

Ole

Matssen

Se foto

Fladstad

1724

Ole

Matssen

Se foto

Fladstad

1742

Brigda

Ånonsdatter

Se foto

Fladstad

1745

Gunhild

Olsdatter

Se foto

Fladstad

1745

Knut

Olsen

Se foto

Fladstad

1745

Åsne

Torkildsdatter

Se foto

Fladstad

1757

Ole

Matssen

Se foto

Fladstad

1757

Ole

Matssen

Se foto

Flatebø

1695

Åge

Eriksen

Se foto

Flatebø

1700

Jorunn

Trondsdatter

Se foto

Flatebø

1708

Erik

Knutsen

Se foto

Flatebø

1712

Ole

Eriksen

Se foto

Flatebø

1740

Anne

Pedersdatter

Se foto

Flatebø

1744

Gunvor

Taraldsdatter

Se foto

Flatebø

1759

Turid

Olsdatter

Se foto

Fleseland

1675

Markus

Se foto

Fleseland

1701

Nils

Markussen

Se foto

Fleseland

1701

Odd

Ommundsen

Se foto

Fleseland

1703

Gunhild

Sveinungsdatter

Se foto

Fleseland

1705

Kristoffer

Ommundsen

Se foto

Fleseland

1711

Ståle

Markussen

Se foto

Fleseland

1711

Ståle

Markussen

Se foto

Fleseland

1720

Knut

Ommundsen

Se foto

Fleseland

1733

Knut

Ågesen

Se foto

Fleseland

1740

Paul

Pedersen

Se foto

Fleseland

1743

Anne

Markusdatter

Se foto

Fleseland

1745

Ommund

Oddsen

Se foto

Fleseland

1746

Karen

Salvesdatter

Se foto

Fleseland

1754

Odd

Ommundsen

Se foto

Fleseland

1757

Anne

Stålesdatter

Se foto

Fleseland

1760

Torborg

Olsdatter

Se foto

Gahre vestre

1691

Samuel

Kastensen

Se foto

Gahre vestre

1693

Kasten

Pedersen

Se foto

Gahre vestre

1701

Anne

Jonsdatter

Se foto

Gahre vestre

1711

Hans

Kastensen

Se foto

Gahre vestre

1713

Hans

Kastensen

Se foto

Gahre vestre

1768

Kasten

Pedersen

Se foto

Gahre østre

1669

Torkild

Jonsen

Se foto

Gahre østre

1680

Håkon

Tostensen

Se foto

Gahre østre

1711

Torkild

Tollefsen

Se foto

Gahre østre

1719

Brigda

Olsdatter

Se foto

Gahre østre

1725

Håkon

Tollefsen

Se foto

Gahre østre

1735

Margrete

Larsdatter

Se foto

Gahre østre

1746

Tolli

Håkonsen

Se foto

Gauksum

1674

Sommund

Eriksen

Se foto

Gauksum

1677

Mikkel

Salvesen

Se foto

Gauksum

1693

Peder

Sommundsen

Se foto

Gauksum

1694

Anne

Eriksdatter

Se foto

Gauksum

1696

Torkild

Se foto

Gauksum

1711

Ole

Jørgensen

Se foto

Gauksum

1717

Jens

Jonsen

Se foto

Gauksum

1725

Åtlak

Jansen

Se foto

Gauksum

1736

Ådne

Taraldsen

Se foto

Gauksum

1738

Peder

Sommundsen

Se foto

Gauksum

1740

Tore

Pedersen

Se foto

Gauksum

1742

Giske

Børusdatter

Se foto

Gauksum

1742

Torgier

Olsdatter

Se foto

Gauksum

1747

Gro

Torkildsdatter

Se foto

Gauksum

1748

Sommund

Pedersen

Se foto

Gauksum

1754

Bertel

Olsen

Se foto

Gauksum

1757

Otlu

Børusdatter

Se foto

Gauksum

1757

Ellen

Torgersdatter

Se foto

Gauksum

1770

Gunhild

Matsdatter

Se foto

Gauksum

1770

Gulluf

Taraldsen

Se foto

Gauksum

1772

Giellu

Andersdatter

Se foto

Gauksum

1783

Guri

Jørgensdatter

Se foto

Gauksum

1783

Jørgen

Trondsen

Se foto

Gauksum

1785

Ole

Jørgensen

Se foto

Gauksum

1785

Tarald

Jørgensen

Se foto

Gauksum

1785

Jørgen

Olsen

Se foto

Gauksum

1786

Atlak

Kristensen

Se foto

Gauksum

1787

Gunhild

Pedersdatter

Se foto

Gauksum

1794

Kornelius

Jørgensen

Se foto

Gauksum

1796

Barbro

Øyusdatter

Se foto

Gauksum

1801

Henrik

Jørgensen

Se foto

Gauksum

1809

Astrid

Henriksdatter

Se foto

Gauksum

1813

Børuf

Jørgensen

Se foto

Gauksum

1815

Gunvor

Asbjørnsdatter

Se foto

Gauksum

1817

Peder

Se foto

Gauksum

1830

Guri

Halvorsdatter

Se foto

Gauksum

1831

Peder

Sommundsen

Se foto

Gauksum

1835

Antoni

Kaspersen

Se foto

Gauksum

1835

Guri

Knutsdatter

Se foto

Gauksum

1835

Joakime

Pedersdatter

Se foto

Gauksum

1835

Knut

Pedersen

Se foto

Gauksum

1838

Hans

Pedersen

Se foto

Gitlestein

1694

Einar

Jonsen

Se foto

Gitlestein

1704

Gunlef

Hujesdatter

Se foto

Gitlestein

1705

Nils

Einarsen

Se foto

Gitlestein

1740

Marta

Ormsdatter

Se foto

Gitlestein

1745

Torkild

Nilssen

Se foto

Gitlestein

1750

Guri

Nilsdatter

Se foto

Gitlestein

1753

Ånon

Nilssen

Se foto

Gitlevåg

1675

Levor

Se foto

Gitlevåg

1675

Ådne

Se foto

Gitlevåg

1693

Torgrim

Boversen

Se foto

Gitlevåg

1696

Barbro

Bjørnsdatter

Se foto

Gitlevåg

1705

Johannes

Torkildsen

Se foto

Gitlevåg

1705

Nils

Ådnesen

Se foto

Gitlevåg

1707

Nils

Ådnesen

Se foto

Gitlevåg

1712

Henning

Gunufsen

Se foto

Gitlevåg

1715

Nils

Ånensen

Se foto

Gitlevåg

1718

Henning

Gunufsen

Se foto

Gitlevåg

1733

Siri

Torkildsdatter

Se foto

Gitlevåg

1745

Matias

Bjørnsen

Se foto

Gitlevåg

1746

Torger

Pedersen

Se foto

Gitlevåg

1748

Ole

Larssen

Se foto

Gitlevåg

1748

Bent

Stiansen

Se foto

Gitlevåg

1758

Gunvor

Reiersdatter

Se foto

Grønsfjord

1672

Ådne

Se foto

Grønsfjord

1679

Hans

Ådnesen

Se foto

Grønsfjord

1690

Gunvor

Hansdatter

Se foto

Grønsfjord

1699

Tosten

Ådnesen

Se foto

Grønsfjord

1712

Hans

Rolfsen

Se foto

Grønsfjord

1734

Gunhild

Hansdatter

Se foto

Grønsfjord

1748

Maren

Mikkelsdatter

Se foto

Grønsfjord

1748

Berte

Torkildsdatter

Se foto

Grønsfjord

1750

Nils

Jenssen

Se foto

Haraldstad

1704

Gjertrud

Iversdatter

Se foto

Haraldstad

1708

Torkild

Toresen

Se foto

Haraldstad

1708

Torkild

Toresen

Se foto

Haraldstad

1712

Kristen

Kristensen

Se foto

Haraldstad

1737

Olaug

Eivindsdatter

Se foto

Haraldstad

1750

Tore

Torkildsen

Se foto

Haraldstad

1754

Gulu

Johansen

Se foto

Haraldstad

1759

Sissel

Jensdatter

Se foto

Hesteland

1694

Peder

Gjerusen

Se foto

Hesteland

1706

Ingeborg

Anstensdatter

Se foto

Hesteland

1708

Ingeborg

Anstensdatter

Se foto

Hesteland

1708

Torkild

Henningsen

Se foto

Hesteland

1733

Gro

Knutsdatter

Se foto

Hesteland

1737

Gulu

Eriksen

Se foto

Hesteland

1745

Tarjer

Jensdatter

Se foto

Hesteland

ca 1700

Gjeru

Pedersen

Se foto

Hovden

1690

Peder

Tollaksen

Se foto

Hovden

1716

Sjur

Eriksen

Se foto

Hovden

1722

Lars

Finkelsen

Se foto

Hovden

1745

Asgerd

Stålesdatter

Se foto

Hovden

1746

Finkel

Larssen

Se foto

Hovden

1746

Mali

Pedersdatter

Se foto

Hægeland i Fjorden

1697

Sissel

Knutsdatter

Se foto

Hægeland i Fjorden

1708

Torborg

Tollisdatter

Se foto

Hægeland i Fjorden

1737

Asgerd

Nilsdatter

Se foto

Hægeland i Fjorden

1748

Allou

Ågesdatter

Se foto

Hægeland i Fjorden

1751

Mikkel

Ågesen

Se foto

Hægeland på Neset

1719

Kristen

Robertsen

Se foto

Hægeland på Neset

1726

Kristen

Robertsen

Se foto

Hægeland på Neset

1753

Jørgen

Kristensen

Se foto

Hægeland på Neset

1759

Sara

Bjørnsdatter

Se foto

Høllen

1753

Karen

Jakobsdatter

Se foto

Høllen

1753

Ellen

Toresdatter

Se foto

Høllen

1753

Gjertrud

Toresdatter

Se foto

Høllen

1756

Hans

Sørensen

Se foto

Høllen

1776

Lars

Gjesten

Se foto

Høyland

1683

Torborg

Hansdatter

Se foto

Høyland

1694

Torkild

Jonsen

Se foto

Høyland

1695

Torkild

Jonsen

Se foto

Høyland

1720

Ole

Rasmussen

Se foto

Høyland

1723

Rasmus

Torkildsen

Se foto

Høyland

1738

Jon

Jonsen

Se foto

Håvestøl

1695

Randi

Torstensdatter

Se foto

Håvestøl

1699

Asgerd

Simonsdatter

Se foto

Håvestøl

1708

Ådne

Tostensen

Se foto

Håvestøl

1709

Guttorm

Nilssen

Se foto

Håvestøl

1722

Karen

Torbjørnsdatter

Se foto

Håvestøl

1722

Tosten

Ådnesen

Se foto

Håvestøl

1741

Hoskuld

Anderssen

Se foto

Håvestøl

1745

Siri

Bårdsdatter

Se foto

Håvestøl

1745

Todne

Toresdatter

Se foto

Håvestøl

1749

Valborg

Guttormsdatter

Se foto

Håvestøl

1751

Toruf

Bjørnsen

Se foto

Håvestøl

1751

Mali

Gundersdatter

Se foto

Håvestøl

1754

Guri

Andersdatter

Se foto

Håvestøl

1757

Olaug

Ånonsdatter

Se foto

Håvestøl

1757

Targjer

Ånonsdatter

Se foto

Imsa vestre

1678

Ole

Knutsen

Se foto

Imsa vestre

1696

Henning

Olsen

Se foto

Imsa vestre

1696

Henning

Olsen

Se foto

Imsa vestre

1721

Ole

Henningsen

Se foto

Imsa vestre

1754

Mette

Larsdatter

Se foto

Imsa vestre

1757

Ånen

Nilssen

Se foto

Imsa østre

1750

Ole

Olsen

Se foto

Imsa østre

1754

Berte

Nilsdatter

Se foto

Jørgenstad

1702

Tolli

Torkildsen

Se foto

Jørgenstad indre

1708

Mali

Torkildsdatter

Se foto

Jørgenstad indre

1719

Jakob

Jørgensen

Se foto

Jørgenstad indre

1724

Lars

Nilssen

Se foto

Jørgenstad indre

1725

Lars

Nilssen

Se foto

Jørgenstad indre

1735

Johannes

Jørgensen

Se foto

Jørgenstad indre

1746

Ellen

Torkildsdatter

Se foto

Jørgenstad indre

1747

Jon

Bjørnsen

Se foto

Jørgenstad ytre

1708

Ole

Danielsen

Se foto

Jørgenstad ytre

1748

Daniel

Olsen

Se foto

Jåsund

1674

Asgerd

Ånonsen

Se foto

Jåsund

1682

Salve

Gundersen

Se foto

Jåsund

1693

Ingrid

Lauritsdatter

Se foto

Jåsund

1693

Pederssønner

Se foto

Jåsund

1697

Finkel

Larssen

Se foto

Jåsund

1704

Anne

Salvesdatter

Se foto

Jåsund

1704

Finkel

Se foto

Jåsund

1709

Ånon

Vreisen

Se foto

Jåsund

1725

Asgerd

Ånonsdatter

Se foto

Jåsund

1725

Ingeborg

Ånonsdatter

Se foto

Jåsund

1728

Torborg

Stenersdatter

Se foto

Jåsund

1744

Osmund

Gundersen

Se foto

Jåsund

1744

Daniel

Ånensen

Se foto

Jåsund

1754

Anne

Torkildsdatter

Se foto

Kilen

1704

Kari

Johansdatter

Se foto

Kilen

1745

Tora

Tollidatter

Se foto

Kilen

1760

Tarald

Jørgensen

Se foto

Kilen

1760

Tollak

Taraldsen

Se foto

Kittelsnes

1680

Åse

Gundersdatter

Se foto

Kittelsnes

1686

Mikkel

Mikkelsen

Se foto

Kittelsnes

1728

Nils

Jakobsen

Se foto

Kittelsnes

1753

Åse

Ågesdatter

Se foto

Leksbø

1677

Bjørn

Sommundsen

Se foto

Leksbø

1683

Tore

Bjørnsen

Se foto

Leksbø

1699

Gunvor

Matsdatter

Se foto

Leksbø

1699

Torkild

Torsen

Se foto

Leksbø

1711

Anne

Kristensdatter

Se foto

Leksbø

1711

Gunvor

Matsdatter

Se foto

Leksbø

1711

Tosten

Olsen

Se foto

Leksbø

1745

Anne

Tostendatter

Se foto

Lindesnes Fyr

1767

Hans

Hanssen Hegelund

Se foto

Lindesnes Fyr

1773

Åse

Samuelsdatter Fyren

Se foto

Lindesnes Fyr

1776

Hans

Hanssen

Se foto

Lindesnes Fyr

1779

Lars

Lydersen

Se foto

Lindesnes Fyr

1782

Jens

Hanssen Rolack

Se foto

Lindesnes Fyr

1789

Samuel

Hanssen

Se foto

Lindland

1693

Mikkel

Anderssen

Se foto

Lindland

1695

Targjer

Nilsdatter

Se foto

Lindland

1698

Magnhild

Gundersdatter

Se foto

Lindland

1700

Nils

Arnesen

Se foto

Lindland

1711

Jens

Mikkelsen

Se foto

Lindland

1723

Valborg

Mikkelsdatter

Se foto

Lindland

1725

Lars

Mikkelsen

Se foto

Lindland

1725

Nils

Mikkelsen

Se foto

Lindland

1741

Henning

Torkildsen

Se foto

Lindland

1745

Gunlaug

Håkonsdatter

Se foto

Lindland

1747

Gabriel

Markussen

Se foto

Lindland

1748

Anne

Nilsdatter

Se foto

Lindland

1757

Ole

Gabrielsen

Se foto

Midtbø

1719

Åse

Torkildsdatter

Se foto

Midtbø

1720

Torkild

Nilssen

Se foto

Midtbø

1735

Kristen

Stålesen

Se foto

Midtbø

1738

Gunvor

Johannesdatter

Se foto

Midtbø

1747

Inger

Guttormsdatter

Se foto

Midtbø

1759

Maren

Tollaksdatter

Se foto

Mydland

1755

Brynild

Ånonsen

Se foto

Møgedal

1683

Birgitte

Pedersdatter

Se foto

Møgedal

1686

Guri

Mikkelsdatter

Se foto

Møgedal

1690

Nils

Pedersen

Se foto

Møgedal

1695

Ole

Olsen

Se foto

Møgedal

1709

Peder

Torufsen

Se foto

Møgedal

1711

Karen

Osmundsdatter

Se foto

Møgedal

1722

Nils

Ådnesen

Se foto

Møgedal

1724

Gjest

Eriksen

Se foto

Møgedal

1754

Peder

Nilssen

Se foto

Møgedal

1756

Jens

Torgersen

Se foto

Mønestad

1674

Kristen

Jofredsen

Se foto

Mønestad

1694

Peder

Kristensen

Se foto

Mønestad

1704

Mali

Mønestad

Se foto

Mønestad

1708

Jofred

Kristensen

Se foto

Mønestad

1740

Johanne

Gundersdatter

Se foto

Mønestad

1745

Reier

Helgesen

Se foto

Mønestad

1747

Åse

Hansdatter

Se foto

Mønestad

1748

Thomas

Kristensen

Se foto

Mønestad

1753

Torkild

Reiersen

Se foto

Njerve

1677

Torborg

Pedersdatter

Se foto

Njerve

1681

Håkon

Tostensen

Se foto

Njerve

1724

Otlaug

Torkildsdatter Stensland

Se foto

Njerve

1724

Todne

Torkildsdatter Stensland

Se foto

Njerve

1740

Todne

Osmundsdatter

Se foto

Njerve

1748

Ståle

Mikkelsen

Se foto

Njerve

1758

Ingeborg

Trondsdatter

Se foto

Njerve nedre

1679

Torbjørn

Knutsen

Se foto

Njerve nedre

1696

Gunder

Reiersen

Se foto

Njerve nedre

1702

Reier

Pedersen

Se foto

Njerve nedre

1704

Otlaug

Gundersdatter

Se foto

Njerve nedre

1711

Jakob

Reiersen

Se foto

Njerve nedre

1714

Malene

Olsdatter

Se foto

Njerve nedre

1718

Peder

Reiersen

Se foto

Njerve nedre

1720

Anne

Pedersdatter

Se foto

Njerve nedre

1726

Ole

Pedersen

Se foto

Njerve nedre

1734

Knut

Henningsen

Se foto

Njerve nedre

1736

Mali

Håkonsdatter

Se foto

Njerve nedre

1738

Karen

Hansdatter Nyborg

Se foto

Njerve nedre

1740

Astrid

Reiersdatter

Se foto

Njerve nedre

1746

Gunhild

Bjørnsdatter

Se foto

Njerve nedre

1755

Sveinung

Pedersen

Se foto

Njerve nedre

1758

Anne

Anbjørnsdatter

Se foto

Njerve øvre

1694

Anbjørn

Olsen

Se foto

Njerve øvre

1709

Barbra

Kristensdatter

Se foto

Njerve øvre

1748

Anne

Olsdatter

Se foto

Njerve øvre

1748

Gieru

Sveinungsen

Se foto

Njerve øvre

1752

Gunvor

Torbjørnsdatter

Se foto

Ougstad

1683

Ånon

Ådnesen

Se foto

Presthus

1677

Randi

Ånonsdatter

Se foto

Presthus

1695

Osmund

Anbjørnsen

Se foto

Presthus

1736

Anbjørn

Rasmussen

Se foto

Presthus

1740

Ånon

Osmundsen

Se foto

Ramsland

1746

Otlu

Tollisdatter

Se foto

Ramsland indre

1674

Hans

Se foto

Ramsland indre

1683

Lucritz

Gulusdatter

Se foto

Ramsland indre

1695

Gulu

Hanssen

Se foto

Ramsland indre

1734

Hans

Gulusen

Se foto

Ramsland indre

1743

Joran

Sommundsdatter

Se foto

Ramsland indre

1746

Gunhild

Sommundsdatter

Se foto

Ramsland indre

1753

Anders

Hanssen

Se foto

Ramsland ytre

1677

Torger

Sommundsen

Se foto

Ramsland ytre

1683

Jens

Mikkelsen

Se foto

Ramsland ytre

1701

Børu

Rasmussen

Se foto

Ramsland ytre

1726

Sommund

Torgersen

Se foto

Ramsland ytre

1738

Siri

Matsdatter

Se foto

Ramsland ytre

1747

Jens

Sommundsen

Se foto

Ramsland ytre

1789

Sommund

Jenssen

Se foto

Reme

1780

Torkild

Tollisen

Se foto

Reme vestre

1684

Gunvor

Reiersdatter

Se foto

Reme vestre

1711

Rasmus

Eriksen

Se foto

Reme vestre

1737

Lars

Osmundsen

Se foto

Reme vestre

1752

Anne

Olsdatter

Se foto

Reme vestre

1757

Samuel

Rasmussen

Se foto

Reme vestre

1777

Otlu

Samuelsdatter

Se foto

Reme vestre

1800

Hans

Samuelsen

Se foto

Reme vestre

1800

Brita

Tollisdatter

Se foto

Reme vestre

1803

Anne Gurine

Larsdatter

Se foto

Reme vestre

1809

Samuel

Rasmussen

Se foto

Reme østre

1666

Håkon

Ådnesen

Se foto

Reme østre

1667

Ådne

Håkonsen

Se foto

Reme østre

1694

Targjer

Aslaksdatter

Se foto

Reme østre

1695

Kari

Eivindsdatter

Se foto

Reme østre

1713

Ole

Aslaksen

Se foto

Reme østre

1733

Marte

Aslaksdatter

Se foto

Reme østre

1743

Marte

Eriksdatter

Se foto

Reme østre

1756

Osmund

Mikkelsen

Se foto

Reme østre

1763

Mikkel

Osmundsen

Se foto

Reme østre

1787

Svane

Pedersdatter

Se foto

Reme østre

1790

Johannes

Jakobsen

Se foto

Reme østre

1794

Åsne

Gundersdatter

Se foto

Remesheien

1747

Karen

Nilsdatter

Se foto

Remesviken

1702

Peder

Ånonsen

Se foto

Remesviken

1755

Jon

Olsen

Se foto

Remesviken

1763

Iver

Eriksen

Se foto

Remesviken

1763

Asgerd

Nilsdatter

Se foto

Remesviken

1778

Reidar

Jonsen

Se foto

Røgevold

1666

Johanne

Andersdatter

Se foto

Spangereid

1693

Eli

Ådnesdatter

Se foto

Spangereid

1703

Johanne

Torgersdatter

Se foto

Stokke

1666

Magli

Dagfinnsdatter

Se foto

Stokke

1680

Torkild

Eriksen

Se foto

Stokke

1692

Gunhild

Asbjørnsdatter

Se foto

Stokke

1693

Bertel

Se foto

Stokke

1695

Jon

Pedersen

Se foto

Stokke

1699

Tollef

Reiersen

Se foto

Stokke

1705

Torkild

Nilssen

Se foto

Stokke

1705

Gidluf

Ådnesdatter

Se foto

Stokke

1720

Ole

Håkonsen

Se foto

Stokke

1722

Sven

Jonsen

Se foto

Stokke

1728

Guri

Ommundsdatter

Se foto

Stokke

1733

Ole

Nilssen

Se foto

Stokke

1740

Gunhild

Sveinungsdatter

Se foto

Stokke

1746

Torkild

Mikkelsen

Se foto

Stokke

1763

Anne

Børusdatter

Se foto

Stokke

1763

Henning

Nilssen

Se foto

Stokke

1767

Karen

Torkildsdatter

Se foto

Stokke

1768

Guri

Larsdatter

Se foto

Stokke

1768

Nils

Torkildsen

Se foto

Stokke

1778

Elisabeth

Eriksdatter

Se foto

Stokke

1778

Hans

Hanssen

Se foto

Stokke

1778

Anbjørn

Pedersen

Se foto

Stokke

1779

Torborg

Tollisdatter

Se foto

Stokke

1779

Mali

Torsdatter

Se foto

Stokke

1784

Åse

Olsdatter

Se foto

Stokke

1785

Nils

Henningsen

Se foto

Stokke

1785

Kornelius

Nilssen

Se foto

Stokke

1790

Tolli

Anbjørnsen

Se foto

Stokke

1795

Mikkel

Nilssen

Se foto

Stokke

1809

Abraham

Tollisen

Se foto

Stokke

1809

Ole

Tollisen

Se foto

Stusvik

1686

Knut

Haddormsen

Se foto

Stusvik

1696

Bjørn

Se foto

Stusvik

1699

Berete

Aslaksdatter

Se foto

Stusvik

1700

Berete

Aslaksdatter

Se foto

Stusvik

1711

Knut

Bjørnsen

Se foto

Stusvik

1713

Nils

Kristoffersen Askeland

Se foto

Stusvik

1726

Knut

Haddormsen

Se foto

Stusvik

1734

Torborg

Bjørnsdatter

Se foto

Stusvik

1785

Marte

Iversdatter

Se foto

Stusvik

1796

Karen

Hansdatter

Se foto

Stusvik

1815

Halvor

Olsen

Se foto

Stusvik

1829

Kari

Helgesdatter

Se foto

Stusvik

1829

Nils

Torgersen

Se foto

Stusvik

1840

Peder

Anderssen

Se foto

Stusvik

1848

Lisbet

Olsdatter

Se foto

Stusvik

1858

Andreas

Pedersen

Se foto

Støle

1699

Guri

Kristoffersdatter

Se foto

Støle

1721

Reier

Anderssen

Se foto

Støle

1737

Nils

Sommundsen

Se foto

Støle

1753

Peder

Stiansen

Se foto

Svennevik nedre

1696

Peder

Pedersen

Se foto

Svennevik nedre

1697

Peder

Pedersen

Se foto

Svennevik nedre

1703

Lars

Eriksen

Se foto

Svennevik nedre

1713

Else

Olsdatter

Se foto

Svennevik nedre

1714

Else

Olsdatter

Se foto

Svennevik nedre

1720

Peder

Larssen

Se foto

Svennevik nedre

1724

Svane

Pedersdatter

Se foto

Svennevik nedre

1734

Ole

Henningsen

Se foto

Svennevik nedre

1734

Ole

Henningsen

Se foto

Svennevik nedre

1734

Peder

Pedersen

Se foto

Svennevik nedre

1742

Erik

Anbjørnsen

Se foto

Svennevik nedre

1745

Finkel Jakob

Jakobsen

Se foto

Svennevik nedre

1747

Erik

Larssen

Se foto

Svennevik øvre

1676

Gullef

Anbjørnsen

Se foto

Svennevik øvre

1684

Siri

Evensdatter

Se foto

Svennevik øvre

1696

Erik

Anbjørnsen

Se foto

Svennevik øvre

1705

Siri

Ingebriktsdatter

Se foto

Svennevik øvre

1713

Marte

Larsdatter

Se foto

Svennevik øvre

1717

Anne

Osmundsdatter

Se foto

Svennevik øvre

1719

Gulluf

Nilssen

Se foto

Svennevik øvre

1724

Katarina

Hansdatter Rafn

Se foto

Svennevik øvre

1724

Ole

Larssen

Se foto

Svennevik øvre

1726

Ole

Larssen

Se foto

Svennevik øvre

1739

Anbjørn

Bertelsen

Se foto

Svennevik øvre

1740

Anbjørn

Bertelsen

Se foto

Svennevik øvre

1742

Lars

Larssen

Se foto

Svennevik øvre

1743

Åse

Olsdatter

Se foto

Svennevik øvre

1745

Åsne

Anbjørnsdatter

Se foto

Svennevik øvre

1747

Lars

Larssen

Se foto

Svennevik øvre

1748

Aslaug

Tostensdatter

Se foto

Svennevik øvre

1754

Anne

Andersdatter

Se foto

Svennevik øvre

1754

Mali

Tollisdatter

Se foto

Svennevik øvre

1755

Bertel

Anbjørnsen

Se foto

Svennevik øvre

1760

Tosten

Bertelsen

Se foto

Syrdal

1693

Ingeborg

Evensdatter

Se foto

Syrdal

1705

Knut

Hoskuldsen

Se foto

Trolleskei

1666

Tollak

Johannessen

Se foto

Trolleskei

1701

Ånon

Tollaksen

Se foto

Trolleskei

1705

Tollak

Ommundsen

Se foto

Trolleskei

1705

Barbra

Torkildsdatter

Se foto

Trolleskei

1707

Tollak

Osmundsen

Se foto

Trolleskei

1736

Anne

Torkildsdatter

Se foto

Trolleskei

1745

Ommund

Tallaksen

Se foto

Trolleskei

1754

Otlu

Pedersdatter

Se foto

Trolleskei

1760

Tolli

Ommundsen

Se foto

Udvåre

1695

Randi

Tostensdatter

Se foto

Udvåre

1698

Peder

Torgersen

Se foto

Udvåre

1728

Ole

Kolbentsen

Se foto

Udvåre

1742

Randi

Olsdatter

Se foto

Udvåre

1743

Kolbein

Olsen

Se foto

Udvåre

1743

Peder

Sigmundsen

Se foto

Udvåre

1760

Ole

Kolbeinsen

Se foto

Våge

1704

Tolli

Svensen

Se foto

Våge nedre

1696

Peder

Jonsen

Se foto

Våge nedre

1709

Nils

Torsen

Se foto

Våge nedre

1712

Torkild

Toresen

Se foto

Våge nedre

1734

Ellen

Haddormsdatter

Se foto

Våge nedre

1734

Tore

Torkildsen

Se foto

Våge nedre

1735

Torkild

Gulusen

Se foto

Våge nedre

1736

Torkild

Tollisen

Se foto

Våge nedre

1742

Peder

Hanssen

Se foto

Våge nedre

1745

Anne

Ambjørnsdatter

Se foto

Våge nedre

1754

Nils

Jonsen

Se foto

Våge nedre

1760

Haddorm

Torkildsen

Se foto

Våge øvre

1666

Laurits

Pedersen

Se foto

Våge øvre

1692

Torkild

Torkildsen

Se foto

Våge øvre

1695

Jon

Haddormsen

Se foto

Våge øvre

1708

Joran

Olsdatter

Se foto

Våge øvre

1709

Guri

Torkildsdatter

Se foto

Våge øvre

1734

Jan

Tollisen

Se foto

Våge øvre

1735

Torger

Gundersen

Se foto

Våge øvre

1736

Gulu

Taraldsen

Se foto

Våge øvre

1738

Otlaug

Pedersdatter

Se foto

Våge øvre

1754

Karen

Gundersen

Se foto

Våge øvre

1754

Tolli

Jonsen

Se foto

Våge øvre

1754

Gulu

Torkildsen

Se foto

Våge øvre

1759

Tarald

Gulusen

Se foto

Våge øvre

1760

Gunder

Torgersen

Se foto

Våge øvre

1764

Lars

Taraldsen

Se foto

Våge øvre

1714

Peder

Jenssen

Se foto

Våland

1669

Torborg

Mortensdatter

Se foto

Åmland

1690

Jorunn

Andersdatter

Se foto

Åmland

1690

Anne

Sørensdatter

Se foto

Åmland

1693

Ståle

Siversen

Se foto

Åmland

1694

Gunvor

Vrålsdatter

Se foto

Åmland

1696

Sjur

Jonsen

Se foto

Åmland

1728

Jan

Nilssen

Se foto

Åmland

1755

Turid

Ellefsdatter

Se foto

Åvik

1680

Torger

Askildsen

Se foto

Åvik

1680

Peder

Torgersen

Se foto

Åvik

1705

Torgie

Jørgensdatter

Se foto

Åvik

1711

Peder

Anbjørnsen

Se foto

Åvik

1711

Peder

Einarsen

Se foto

Åvik

1719

Marta

Kastensdatter Nyborg

Se foto

Åvik

1722

Huje

Thomassen

Se foto

Åvik

1725

Rasmus

Eriksen

Se foto

Åvik

1725

Nikolai

Jakobsen

Se foto

Åvik

1725

Erik

Rasmussen

Se foto

Åvik

1728

Torkild

Mikkelsen

Se foto

Åvik

1728

Torkild

Mikkelsen

Se foto

Åvik

1728

Guri

Pedersdatter

Se foto

Åvik

1733

Siri

Bårdsdatter

Se foto

Åvik

1734

Thomas

Olsen

Se foto

Åvik

1735

Lykke

Lykkesen

Se foto

Åvik

1735

Guri

Tostensdatter

Se foto

Åvik

1742

Ingeborg

Anbjørnsdatter

Se foto

Åvik

1742

Nils

Bertelsen

Se foto

Åvik

1752

Håkon

Ådnesen

Se foto

Åvik

1757

Torkild

Torkildsen

Se foto

Forklaring til registerkortene


Trykk p堢ildet under for 堦堦orklaring til innholdet p堲egisterkortene.

Forklaring (å°®es i eget vindu) Eksempel på ²egisterkort med forklaring


Kart over Spangereid sogn


Kartet under viser n嶦rende utstrekning av Spangereid sogn. En del skifter er for personer som bodde i det som dengang var Spangereid sogn, men som n堥r deler av Austad sogn.

N嶦rende utstrekning av Spangereid sogn N嶦rende utstrekning av Spangereid sogn


PDF-fil


Alle registerkortene er samlet i en PDF-fil. Filst⥬sen er 12 MB. Denne kan 尮es ved 場rykke her: PDF-fil med skifter i Spangereid 1660-1760/1858


Originale skifteprotokoller


Selv om innholdet i skifteekstraktene for det meste er korrekt, er det av og til en rekke feil og mangler, slik at man ikke kan bruke opplysningene fra kortene direkte uten å ³jekke med originalene. Under finnes linker til originale skifteprotokoller (å°®es i nytt vindu).

Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 1, 1666 - 1668
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 2, 1668 - 1670
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 3, 1672 - 1682
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 4, 1682 - 1688
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 5, 1686 - 1693
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 6, 1693 - 1695
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 7, 1695 - 1697
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 8, 1697 - 1699
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 9, 1700 - 1704
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 10, 1704 - 1706
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 11, 1706 - 1708
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 12, 1708 - 1709
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 13, 1709 - 1712
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 14, 1712 - 1714
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 15, 1714 - 1718
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 16, 1718 - 1718
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 17, 1719 - 1720
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 18, 1718 - 1723
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 19, 1723 - 1725
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 20, 1725 - 1729
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 21, 1729 - 1731
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 22, 1731 - 1733
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 23, 1733 - 1735
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 24, 1735 - 1737
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 25, 1737 - 1739
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 26, 1739 - 1742
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 27, 1742 - 1743
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 28, 1743 - 1745
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 29, 1746 - 1748
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 30, 1748 - 1752
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 31, 1752 - 1754
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 32, 1754 - 1761
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 33, 1763 - 1770
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 34, 1770 - 1780
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 35, 1780 - 1786
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 36I, 1786 - 1792
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 36II, 1792 - 1829
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 37, 1799 - 1805
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 38, 1805 - 1808
Lister sorenskriveri, skifteprotokoll 39, 1808 - 1810
Lyngdal sor., skifteutlodningsprotokoll 1, 1811 - 1820
Lyngdal sor., skifteutlodningsprotokoll 3, 1829 - 1843
Lyngdal sor., skifteutlodningsprotokoll 4, 1843 - 1871 Jordan Future "glow" Under Armour Stephen Curry 3 Basketball Shoes Store UGG Boots Outlet Nike Air Max 2016 Herren Nike Air Jordan Cipő webshop Air Max 2014 Air Huarache FÉRFIAK Air Jordan 9 Retro Un site en français MBT M.Walk Shoes Chaussures Louboutin Boutique En Ligne ADIDAS YEEZY 350 STAN Adidas Schuhe online bei Adidas Stan Smith Verde Nike Air Max 2015 http://www.adidasultraboost.cc/ Nike Air Max 2017 Laufschuhe online kaufen CANADA GOOSE PAS CHER CLIMACOOL BOAT LACE Nike Roshe Run Floral Adidas Yeezy 350 Boost NIKE AIR MAX TAILWIND 8 SCHUHE NIKE MERCURIAL SUPERFLY FG CHEAP KYRIE 2 Adidas Porsche Design S2 Adidas Superstar Nigo Adidas Superstar Schuhe MBT® España Nike Air Flyknit Max Sale Nike Air Max Thea